čtvrtek 29. května 2014

Pozvánka na kosení a úklid u terénní stanice v Sobíňově
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěbořzve své členy i dobrovolníky nakosení a úklid u terénní stanice v Sobíňově,

sraz v sobotu 7. 6. 2014, v 8.00 hodin u srubu

Svačina bude připravena!
Přijďte prosím pomoct!


výbor organizace

Pozvánka na sečení Zvolanova

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř

zve své členy i dobrovolníky na sečení

ZVOLANOVA
Sraz brigádníků v sobotu 21. 6. 2014
v 8.00 hodin na Zvolanově u Sobíňova


Svačina bude připravena!

čtvrtek 15. května 2014

Chotěbořské trylkování

Dne 8. května 2014 se konalo v Sobíňově tradiční Chotěbořské trylkování. Sešli jsme se ráno v 6 hodin před terénní stanicí ČSOP v Sobíňově v hojném počtu, převážně děti ze škol, ale i dospělí, kteří se zajímají o naši přírodu. Uvítala nás krásná ranní mlha v nivě Doubravy, která brzy opadla, a po celou akci nás provázelo jarní sluníčko.Zde na nás už čekal pan RNDr. František Bárta, který nás hned na začátku obohatil první ukázkou kroužkování odchycených ptáků. Potom jsme se vydali na krásnou procházku naučnou stezkou Sobíňov s podrobným a zajímavým výkladem o životě pěvců. Všichni jsme napínali uši a snažili se zachytit každý ptačí hlásek kolem nás. Pan RNDr. Bárta nejen zachytil každé pípnutí, ale dokázal k němu přiřadit i jeho autora.
Po návratu zpět ke srubu nás čekalo občerstvení v podobě teplého čaje, kávy a výborného domácího moučníku. Následovaly další ukázky kroužkování odchyceného ptactva, například pěnice černohlavé, sýkory parukářky nebo strnada obecného, ale i mnoha jiných.Pan RNDr. Bárta opět nezklamal svým vtipným a odborným vyprávěním. Děti si odnesly domů naučné materiály a všichni účastníci příjemný pocit z krásně stráveného dopoledne.
Příští rok se určitě ve městě znovu objeví barevné plakátky, které Vás budou přemlouvat, abyste jednou přemohli svou pohodlnost, vylezli z teplého pelíšku a vyrazili s námi do přírody. Určitě nebudete litovat!

                           Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř a ZO ČSOP Chotěboř
                                   
                                                    Simona Uchytilovástředa 7. května 2014

Nedělní ráno v Tůních u Chotěboře

Lokalita Tůně u Chotěboře, nepřehlédnutelný přírodní úkaz nacházející se v průmyslové zóně a těsné blízkosti komunikace druhé třídy, skrývá ve svém nitru nečekané bohatství. Živoucí bohatství. Pestré bohatství. Vzácné bohatství.
            Jak vlhká, měkká půda propletená vodními plochami, tak i světlý či naopak velice hustý, tmavý lesní porost s jehličnany i listnáči na relativně malé ploše představují dokonalý rozmanitý terén, který vyhovuje širokému spektru fauny i flóry.


Vkládání návnad do živopastí na obojživelníky


O místní druhové rozmanitosti se Ekoklub Gymnázia Chotěboř rozhodl přesvědčit i chotěbořskou veřejnost, a to akcí s názvem „Život v Tůních u Chotěboře“, která se uskutečnila v neděli 4. 5. 2014. RNDr. František Bárta, člen České ornitologické společnosti, nezapřel své odborné zaměření, a tak bylo naším prvotním cílem sledování ptačí populace v této oblasti. K tomuto účelu posloužilo i kladení speciálních sítí (den předem pět členů Ekoklubu v nanejvýš nepříznivém počasí s natahováním sítí a kladením pastí samozřejmě pomáhalo). My jsme si tak mohli v neděli ráno nejen poslechnout ptačí zpěv a sledovat pohyb a chování ptactva na stromech, ale také si prohlédnout některé kroužkované jedince zblízka. V lokalitě byl tedy potvrzen výskyt drozda kvíčaly, žluny šedé, brhlíka lesního či králíčka ohnivého.

RNDr. Bárta demonstruje pěvce během kroužkování


 Naši pozornost jsme zaměřili i na život v samotných tůních. I přes nepříjemné chladné podmínky se nám podařilo v živolovných pastech (opět kladeny den předem) odchytit zástupce čolků – nejvýznamnějších obyvatel tůní. Už jejich přítomnost v ani ne deseti stupních celsia byla nečekaná, avšak při pohledu na dva mladé jedince přišel objev ještě neočekávanější. Jednalo se totiž o zástupce čolka horského, tedy druhu, který zatím na lokalitě popsán nebyl. Jestli se jeho výskyt v Tůních u Chotěboře opakovaně potvrdí, bude to znamenat, že se u našeho města nacházejí hned všechny tři druhy čolků, které jsou v České republice potvrzeny.
Střízlík obecný


Procházka lokalitou


Jsme rádi, že se našlo dostatek zájemců z řad chotěbořské veřejnosti, kteří si byli v neděli ráno ochotni přivstat. Myslíme, že můžeme považovat akci za úspěšnou, protože bylo co pozorovat, objevovat, čemu se přiučit.
Michaela Chalupová, Ekoklub Gymnázium Chotěboř