Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2014

Ekologická mánie opět po roce v ZOO Jihlava

Obrázek
              Dne 30. května Viola Pražáková, Jana Vondráková a Lída Stará - studentky kvinty chotěbořského gymnázia - vyrazily do ZOO Jihlava prezentovat svou práci v rámci kampaně "Od pólu k pólu". Kampaně tohoto typu pořádá každoročně organiace EAZA (Evropská asiociace zoologických zahrad a akvárií), naše škola se kampaně účastnila již po několikáté. V minulém roce to byla tzv. Olejmánie, která upozorňovala na nekontrolované kácení deštných pralesů v jihovýchodní Asii ve prospěch monokultur  palmy olejné.        Tentokrát  bylo témat na výběr více. V šestičlenném týmy jsme si vybraly téma mobilů - s pracovním názvem Mobilmánie na památku loňského ročníku - a dále nedostatku vody. Tento projekt vnímáme jako velmi prospěšný, protože upozorňuje na souvislost mezi naším každodenním bezmyšlenkovitým jednáním a jeho dopadem na životní prostředí na druhé straně světa. Doufáme, že se do příštích ročníků zapojí ještě více škol, protože oproti minulému ročníku se účast po

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř ,,opět zlatí na zlatém listu"

Obrázek
Studenti Gymnázia Chotěboř se letos opět účastnili 42. ročníku soutěže Zlatý list. Po úspěšném absolvování okresního kola, které se konalo 26. Dubna v Sobíňově, postoupili hned čtyři družstva do kola krajského. Dvě družstva v kategorii mladší z primy – Primáti I. a Primáti II. a v kategorii starších družstvo ze sekundy – Penguins a družstvo z kvarty – Komáři. Krajské kolo se letos konalo nedaleko Chotěboře na Geofondu. Na toto kolo, které trvalo netradičně  pouze 2 dny (15. – 16. 5.), studenti vypracovali kromě roky zaběhlých obhajob celoroční práce pro přírodu i čtyři dobrovolné úkoly. Tématy těchto úkolů byly velmi rozmanité - Letokruhy, Semena dřevin, Noční obloha a Zvuky prostředí. I když body získané z obhajoby a dobrovolných úkolů mají velký význam, mnohem důležitější je samotná soutěžní stezka. Právě tam mají studenti prostor náležitě využít svých znalostí. Na soutěžní stezce se kromě „obvyklých“ stanovišť jako je botanika, entomologie a geologie letos objevily

Úspěchy studentů chotěbořského gymnázia z biologii a ekologii

Obrázek
Naši účastníci na krajském kole Zlatého listu Školní rok se blíží k závěru a je třeba bilancovat, jak se nám dařilo. Jedním slovem – skvěle!Již v říjnu jsme vyslali dvě družstva na krajské kolo Ekologické olympiády, kde jsme k velkému zklamání studentů obsadili „jen“ druhé a čtvrté místo mezi dvanáctkou týmů z gymnázií z celého kraje.V zimních měsících pokračovala příprava na Biologickou olympiádu a i zde se nám letos dařilo! V krajském kole se na úžasném druhém místě, se stejným bodovým ziskem, jako na místě prvním, umístila Kristýna Krulíková ze sexty. Spolužáci Tadeáš Brabec a Michal Vomela se také probojovali mezi šest úspěšných řešitelů z celkového počtu 22 soutěžících. Kristýna za své skvělé umístění získala možnost zúčastnit se dvoutýdenního Letního odborného soustředění mladých chemiků a biologů z celé České republiky v Běstvině. Ani v mladších kategoriích se studenti nenechali svými soupeři překvapit. V nejmladší kategorii se Terka Stehnová umístila na druhém míst