sobota 14. června 2014

Ekologická mánie opět po roce v ZOO Jihlava

             Dne 30. května Viola Pražáková, Jana Vondráková a Lída Stará - studentky kvinty chotěbořského gymnázia - vyrazily do ZOO Jihlava prezentovat svou práci v rámci kampaně "Od pólu k pólu". Kampaně tohoto typu pořádá každoročně organiace EAZA (Evropská asiociace zoologických zahrad a akvárií), naše škola se kampaně účastnila již po několikáté. V minulém roce to byla tzv. Olejmánie, která upozorňovala na nekontrolované kácení deštných pralesů v jihovýchodní Asii ve prospěch monokultur  palmy olejné.       Tentokrát  bylo témat na výběr více. V šestičlenném týmy jsme si vybraly téma mobilů - s pracovním názvem Mobilmánie na památku loňského ročníku - a dále nedostatku vody. Tento projekt vnímáme jako velmi prospěšný, protože upozorňuje na souvislost mezi naším každodenním bezmyšlenkovitým jednáním a jeho dopadem na životní prostředí na druhé straně světa. Doufáme, že se do příštích ročníků zapojí ještě více škol, protože oproti minulému ročníku se účast potěšitelně zvedla.     I přes nepřízeň počasí jsme dorazily s dobrou náladou a touhou sdělit světu naše poznatky o ekologických problémech i výsledky naší školní práce. Ta sestávala ze sběru mobilů ve škole a chotěbořském informačním centru, prezentací pro třídy nižšího gymnázia a dotazníku pro tutéž věkovou kategorii. Akce se opět konala v krásném prostředí ekologického centra Pod povrch.Po uvítání jsme si vyslechly prezentace kolegů z ostatních škol, týkajících se napříkad problematiky dovozu jablek, nebo plýtvání papírem. Když jsme pak samy přišly na řadu, tak jsme všechny seznámily s tím, jak enormně se plýtvá vodou. Nabídly jsme řešení v podobě úspory nejen vodních zdrojů, tak i peněženky. Naše druhá prezentace se zase týkala hromadění mobilních telefonů v domácnostech bez dalšího využití. V této  prezentaci jsme zejména zdůraznily,  že vysloužilé mobily je nutno dávat na místa pro ně určená (sběrné dvory, další sběrné kampaně, apod.), protože jejich recyklací výrazně ušetříme finanční i surovinové náklady, stejně jako ohrožené druhy organismů v oblastech těžby. Jen si zkuste sami zjistit, jak drahá je např. výroba mědi!   Po skončení prezentace jsme se všichni odebrali do africké vesničky Matongo, která se nachází na druhém konci zoo, hned vedle obřího tobogánu (ten byl vzápěti nadšeně využit). Ve vesničce se konala umělecká vystoupení zahrnující různé scénky, písničky a výstavu plakátů. Dále se zde mohly děti zapojit do soutěže v třídění odpadů. Celá akce skončila přívětivým rozloučením.    Odměnou za naši práci byla nejen volná prohlídka zoo a drobné ceny, ale také další informace o ekologických tématech, na které při jejich závažnosti jen tak  nezapomeneme. Celý den se náramně povedl a určitě se do této kampaně chceme zapojit i v dalším roce.                                                                                               Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř                                          Viola Pražáková, Jana Vondráková a Lída Stará

středa 4. června 2014

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř ,,opět zlatí na zlatém listu"Studenti Gymnázia Chotěboř se letos opět účastnili 42. ročníku soutěže Zlatý list. Po úspěšném absolvování okresního kola, které se konalo 26. Dubna v Sobíňově, postoupili hned čtyři družstva do kola krajského. Dvě družstva v kategorii mladší z primy – Primáti I. a Primáti II. a v kategorii starších družstvo ze sekundy – Penguins a družstvo z kvarty – Komáři.


Krajské kolo se letos konalo nedaleko Chotěboře na Geofondu. Na toto kolo, které trvalo netradičně  pouze 2 dny (15. – 16. 5.), studenti vypracovali kromě roky zaběhlých obhajob celoroční práce pro přírodu i čtyři dobrovolné úkoly. Tématy těchto úkolů byly velmi rozmanité - Letokruhy, Semena dřevin, Noční obloha a Zvuky prostředí.I když body získané z obhajoby a dobrovolných úkolů mají velký význam, mnohem důležitější je samotná soutěžní stezka. Právě tam mají studenti prostor náležitě využít svých znalostí. Na soutěžní stezce se kromě „obvyklých“ stanovišť jako je botanika, entomologie a geologie letos objevily i méně častá témata – například léčivé rostliny nebo včelařství.I přesto, že se našemu Ekoklubu tentokrát nepodařilo obhájit loňská první místa v obou kategoriích, každý tým si odvezl medailovou pozici. V kategorii starších to bylo 2. místo Komárů a 3.místo týmu Penguins. V kategorii mladších jsme získali kromě druhého místa i místo první a spolu s ním postup do kola národního.  Zde bude barvy našeho gymnázia, ale i Chotěboře a vlastně celého kraje, hájit šestice borců z primy – Anička Stará, Štěpánka Pilařová, Lucka Urbanová, Patrik Krulík, Jirka Frühbauer a Vašík Paclík.


Naše primáty tedy letos čeká ještě jedna výzva – cesta do moravské části Jihočeského kraj. Držte nám palce, ať se našim nejmladším daří i v červnu na národním klání.                                                              

                            Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř 
                                       Pavla Henzlová
neděle 1. června 2014

Úspěchy studentů chotěbořského gymnázia z biologii a ekologii
Naši účastníci na krajském kole Zlatého listu

Školní rok se blíží k závěru a je třeba bilancovat, jak se nám dařilo. Jedním slovem – skvěle!Již v říjnu jsme vyslali dvě družstva na krajské kolo Ekologické olympiády, kde jsme k velkému zklamání studentů obsadili „jen“ druhé a čtvrté místo mezi dvanáctkou týmů z gymnázií z celého kraje.V zimních měsících pokračovala příprava na Biologickou olympiádu a i zde se nám letos dařilo! V krajském kole se na úžasném druhém místě, se stejným bodovým ziskem, jako na místě prvním, umístila Kristýna Krulíková ze sexty. Spolužáci Tadeáš Brabec a Michal Vomela se také probojovali mezi šest úspěšných řešitelů z celkového počtu 22 soutěžících. Kristýna za své skvělé umístění získala možnost zúčastnit se dvoutýdenního Letního odborného soustředění mladých chemiků a biologů z celé České republiky v Běstvině. Ani v mladších kategoriích se studenti nenechali svými soupeři překvapit. V nejmladší kategorii se Terka Stehnová umístila na druhém místě jak v okresním kole, tak později i v kole krajském. Anička Boháčová ve starší kategorii v okresním kole zvítězila.Každoročně se naši studenti stávají „pohromou“ pro své soupeře v oblíbené soutěži Zlatý list. Do krajského kola postoupila hned čtyři družstva a studenti zde vybojovali první, dvě druhá a třetí místo! Ve druhé polovině června se družstvo Primátů z primy bude pokoušet získat nějaké z předních míst na kole národním, které se letos bude konat v Janově u Dačic. Je úžasné sledovat, jak starší studenti z kvinty a septimy ve volném čase po vyučování připravují své malé kamarády z primy na klání na celostátní úrovni! Kromě svých znalostí studenti na soutěži prezentují i celoroční práci pro přírodu a několik dobrovolných úkolů s přírodovědným zaměřením, nad kterými pracovali v uplynulých měsících.Dalším velkým úspěchem našich studentů bylo vítězství v krajském kole středoškolské odborné činnosti, kdy studentky Míša Chalupová, Dita Janáčková a Dorka Klepetková zvítězily se svou prací „Rekonstrukce tůní u Chotěboře“. Národní kolo je teprve před nimi.Skupina studentů se také zapojila do Přírodovědné soutěže pro mladé přírodovědce, kterou každoročně připravuje KRNAP. Pět studentů se probojovalo mezi třicet nejúspěšnějších z celé republiky a od 2. – 6. června 2014 se mohli zúčastnit na Friesových boudách zajímavého zoologického kurzu.
Nezbývá než všem úspěšným studentům poblahopřát ke skvělým výsledkům a hlavně – ať jim chuť ke studiu a k soutěžení vydrží i v dalších letech! 

  
                                                       Děkuji za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.                                                                                    Mgr. Eva Jirsová