pondělí 20. dubna 2015

Pozvánka na exkurzi ČSOP
Stravování není zajištěno, pouze při přihlašování lze si objednat snídaně v hotelu v ceně 150,-Kč za osobu a den. Zájemci hlaste se prosím na telefonním čísle 773 464 836 nebo u pana V. Ressla v prodejně nábytku v obchodním domě Doubravka v 1. patře, je to nutno do 27. 4. 2015

neděle 19. dubna 2015

Biologické soustředění středoškolákůVážení,

rádi bychom Vaše studenty pozvali na Letní biologické soustředění Arachne.Dvoutýdenní soustředění pořádá Sdružení Arachne o.s. ve spolupráci se studenty a pedagogy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Součástí soustředění jsou přednášky, praktika a exkurze rozšiřující znalosti z různých oblastí biologie a dalších přírodovědných oborů. V průběhu soustředění si studenti v menších skupinkách pod vedením lektora vyzkouší také vlastní vědecký výzkum na malém výzkumném projektu. V programu nechybí i různé hry a další zážitkové aktivity. Soustředění je určeno pro středoškoláky (od 15 let do maturity).

Letošní soustředění se uskuteční 1.-15. srpna 2015 v Chaloupkách na Vysočině.Přihlášku a další informace lze nalézt na stránkách http://arach.cz. V příloze posíláme kromě přihlášky také leták lákající na soustředění. Budeme rádi, pokud ho vyvěsíte např. na nástěnku ve škole.

Uzávěrka přihlášek je posunuta na 22. dubna 2015. S přáním pěkného dneMiloš Duchoslavza Sdružení Arachne o.s.http://arach.czstředa 1. dubna 2015

Získali jsme 10 000 Kč na Přírodní učebnu v zahradě Gymnázia Chotěboř
Vysokoškolský profesor opět po roce přednášel na chotěbořském gymnáziu
„Genetická informace jako zdroj našeho sebepoznání“ – RNDr. Ivan Mazura, CSc.
           
Ani vize volného pátečního odpoledne a nadcházejícího víkendu u mnohých našich studentů nezvítězila nad možností účastnit se události, na niž už notný čas předem upozorňovaly letáčky rozmístěné po budově školy. Náš zájem budil už poutavý název přednášky: „Genetika jako zdroj našeho sebepoznání.“            Plni očekávání jsme se tedy v hojném počtu sešli, téměř bezprostředně po vyučování, onoho pátku 27. března 2015 v učebně biologie. Velká očekávání byla oprávněná, neboť k nám až z hlavního města přijel pan doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc., jehož běžným místem přednášení jsou prostory 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, nebo Masarykova univerzita v Brně. V čem je ale jeho osobnost tak výjimečná?
            Tento muž je významnou osobností v oblasti genetiky, mj. se jedná o zakladatele užívání forenzní genetiky v naší zemi. Genetické metody, které perfektně ovládá a které nám samozřejmě prostřednictvím přednášky přiblížil, sahají svým významem od vyšetřování kriminálních činů, přes problematiku těhotenství až po např. geneticky modifikované organismy, které můžeme najít na pultech našich obchodů.            Ačkoliv bylo téma, o kterém hovořil, doopravdy obsáhlé a složité, vše nám podal přístupnou a jednoduchou cestou, a tak měl každý možnost porozumět. Zároveň byl po vyčerpávajícím přednesu poskytnut prostor pro dotazy, o něž nebylo nouze.            Na závěr je třeba říci, že nás tato přednáška obohatila, u mnohých z nás vyvolala zájem do tohoto odvětví vědy lépe proniknout a zejména přemýšlet o přednostech i nebezpečí, které mohou genetické metody přinést.
            Doufáme a pevně věříme, že nás pan doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc. v budoucnu opět navštíví. Není tomu totiž poprvé, co na naši školu zavítal a z jeho otevřené osobnosti je patrné, že vždy ochotně a rád sdílí své vědomosti s ostatními.

 Za nadšené posluchače Kristýna Krulíková, septima