Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2015

Článek o našem gymnáziu v havlíčkobrodském Deníku

Obrázek
Chotěboř – Gymnáziu Chotěboř se opět podařilo obhájit mezinárodní titul v projektu Ekoškola Přírodní zahradu vybudovali studenti gymnázia v rámci mezinárodního projektu Ekoškola        Do něho jsou zapojeny školy z více než padesáti dvou zemí světa. Hlavním smyslem Ekoškoly je co nejvíce snížit dopad školy na životní prostředí. Z toho důvodu žáci ve spolupráci s učiteli a personálem školy pořádají, již více než patnáct let, každoročně desítky akcí, soutěží a dalších osvětových činností. „Prestižní ocenění Ekoškola jsme obdrželi již v roce 2013, a to s tématy odpady a prostředí školy. V letošním roce jsme se ho snažili obhájit a zároveň i posunout dál," uvedla hlavní koordinátorka projektu Eva Jirsová. Ta dodala, že v letošním roce zařadili další tema, a to vodu.       „V rámci těchto temat například celá škola třídí více jak deset druhů odpadů, máme vlastní geopark a přírodní zahradu, pěstujeme byliny, čistíme chotěb

LOKÁL zaplnil lokál

       I přes slunečné počasí se v neděli 19. dubna sešla v prostoru Tančírny Panského domu poměrně velká skupinka lidí. Zavítali sem proto, aby na akci nazvané Lokál strávili příjemné odpoledne a poslechli si, jaké projekty se v Chotěboři a jejím okolí realizují a jací zajímaví lidé zde působí. Takovéto setkání proběhlo již podruhé, první se konalo na podzim roku       2013 v Cheopsově hospůdce ještě pod původním názvem Rozloučení s letním časem.       Na Lokálu 2015 se sešla velice rozmanitá skupina prezentujících. Návštěvníci se nejprve dozvěděli o šíři akcí, které pořádá Dobrá společnost, i to, že šéfkuchař Panského domu Václav Bauch peče pro hosty svůj vlastní domácí chleba. Ředitelka vilémovského Dětského lesního centra Dvoreček Pavla Sedláčková na fotografiích zachytila, jak děti tráví čas venku v přírodě nebo v zázemí svého hliněného domečku a které slavnosti v průběhu roku slaví. Iva Kopecká pak představila bohatou činnost Ekocentra Chaloupky v Horní Krupé, jejich

Podpořte Zlatý list v kampani Čtení pomáhá

Obrázek

Oslavy Dne Země

Obrázek
       V sobotu 25. 4. 2015 se to od ranních hodin u terénní stanice chotěbořského svazu ochránců přírody v Sobíňově hemžilo organizátory.       Dopoledne proběhl 2. ročník základního kola soutěže Zlatý list, kterou vyhlašuje Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody. Na startu se sešlo deset družstev ze základních škol v Malči, České Bělé, Oudoleni a z Gymnázia Chotěboř. Na osmi stanovištích si děti prověřily své znalosti z biologie, geologie, ornitologie, ale také myslivosti, znalosti hub, stromů, rostlin. V obou kategoriích (mladší žáci a starší žáci základních škol a víceletých gymnázií) postoupila první tři družstva do krajského kola.      Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v poledne. Čekání na verdikt poroty zpříjemnili dětem členové ČSOP Chotěboř, ve srubu byla připravena svačina, na ohništi se pekly bramboráky, v blízkém lesíku byly opět připraveny lanové překážky. Všichni účastníci obdrželi drobné dárky. S odjíždějícími soutěžícími se u srub

Projekt Zelené školy – akční dny Ekoškoly Gymnázia Chotěboř

Obrázek
    Stejně jako každý rok se i letos na jaře příroda probouzí ze zimního spánku a my, studenti tercie chotěbořského gymnázia, jsme se jí v rámci Dne Země, který se každoročně slaví 22. 4., a již sedmého ročníku projektu Čistá Vysočina rozhodli pomoci. Ve středu 15. dubna jsme se v počtu asi třiceti studentů vydali od gymnázia k lokalitě Tůně u Chotěboře. Naše škola zde minulý rok díky dostatku hlasů v soutěži Zelené školy vybudovala dřevěné chodníčky, které nám výrazně ulehčily pohyb po celé lokalitě. Na tomto místě i v jeho nejbližším okolí jsme také sbírali všechen lidmi vytvořený nepořádek. O tom, že akce byla úspěšná, nás přesvědčilo deset plných pytlů odpadků, které se nám za dopoledne podařilo sesbírat. Úklid Tůně u Chotěboře    Akčním dnem byl i čtvrtek 16. dubna, kdy se studenti sexty odebrali místo do školních lavic do školní zahrady. Tento den v rámci Dne Země, ale také v rámci projektu Ekoškol ČR – Zelené školy -  zahrnoval práce v zahradě v podobě úpravy záhon

Kulaté narozeniny projektu Ekoškola se blíží a naše škola je u toho

        Letošní rok je pro projekt Ekoškola rokem velmi významným, a to právě kvůli jeho prvnímu kulatému výročí – oslaví 10 let od svého vzniku.    Ekoškola je mezinárodní program, jehož hlavním cílem je, aby se sami žáci společně s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy podíleli na snížení ekologického dopadu školy a vytvářeli zde příjemné prostředí. V ČR koordinuje tento program Sdružení TEREZA a mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (The Foundation for Environmental Education). V České republice se programu spolu s námi účastní více než 350 základních, středních a nyní už i mateřských škol.     Našemu gymnáziu se titul Ekoškola podařilo získat před dvěma lety a letos nás čekala výzva, která měla za cíl tento titul obhájit. Před námi opět stály hodiny strávené usilovnou prací, která se vyplatila, a tento rok se pro nás stal významným také – budeme držiteli titulu po další dva roky, až do roku 2017.     Ekoškole tímto přejeme ať je toto výročí pouze prvn