sobota 10. září 2016

Dětský den pro TENEZ a. s. aneb pohádka se šťastným koncem


   
    Jednoho letního dne se na paloučku v Horním Sokolovci u chaty Doubravky potkali skřítkové a víly s lesními strašidýlky a zvířátky a společně s radostí připravili různá překvapení a hry pro děti.
    Zní to neuvěřitelně? Skutečně se to stalo! Jako minulý rok se i letos na organizaci Dětského dne pro děti zaměstnanců firmy TENEZ a.s. podíleli studenti z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř pod vedením paní profesorky Jirsové. V pohádkovém prostředí přírodní rezervace Údolí Doubravy přichystali v neděli 4. září mnoho soutěžních stanovišť se škálou rozmanitých vědomostních úkolů a zajímavých poznatků týkajících se přírody. Děti například určovaly lesní plody a poznávaly zvířata a jejich stopy. Měly také možnost využít koutek s malováním na obličej. Atmosféru doplňovala hudba i převleky studentů, kteří přišli v originálních maskách pohádkových postav. Všichni účastníci soutěží, od nejmenších po největší, byli velmi šikovní a se všemi pestrými disciplínami se statečně porvali, za což byli při slavnostním vyhlášení patřičně odměněni. Celé prosluněné odpoledne se tedy neslo v duchu zábavy a zároveň dobrého jídla, které zajistil Panský dům.

    Doufáme, že si děti i jejich rodiče tuto akci nadmíru užili a odnášeli si úsměvy na tvářích, a že spolupráce s firmou TENEZ a. s. nejen na dětském dni bude stále pokračovat.Aneta Jirková, Ekoklub Gymnázia Chotěboř

středa 7. září 2016

Zveme Vás na výlet ...
Přírodovědné kurzy pro středoškoláky na Jihočeské univerzitě


              

           Pozvánky na soutěže i vzdělávací akce s biologickou tématikou se na naši školu jen valí a není divu, že svoje místo si chce vydobýt i Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Proto se ti nejodvážnější z nás vrhli do psaní úchvatných a srdcervoucích motivačních dopisů, kterými jsme měli dokázat, proč právě my jsme ti praví pro týden s odborníky na slovo vzaté v oboru, kterému jsme stejně jako oni propadli a tím je biologie. Simona Uchytilová a Jan Venc vážené pány vědce v Budějovicích opravdu přesvědčili o tom, že oni jsou ti praví, a proto byli vybráni na obě akce.


           První z pozvánek se týkala akce s názvem „Molekulární biologie v Budějicích“ (MOLBIB), jejíž náplní bylo ověřit si teoretické znalosti o (jak jinak než) molekulární biologii a genetice v laboratorních prostorách Akademie věd ČR. Bylo pro nás připraveno mnoho přednášek týkajících se progresivních odvětví tohoto oboru a zajímavé laboratorní úlohy jako např. izolace DNA, determinace pohlaví ptáků aj. Bezesporu nejzajímavější bylo sekvenování a analýza haplotypů mtDNA, kde jsme zjistili, zda naši prapředkové pocházeli z Blízkého východu, byli zde již jako lovci a sběrači, či jestli jsme více Španěly nebo Čechy jako poleno! I když byl celý týden vyčerpávající, přijížděli jsme na konci června domů nadšení a nemohli se dočkat druhého kurzu na sklonku prázdnin.             Ten měl název „Týden se současnou biologií“ a zaměřoval se na biologii jako celek a dával nám možnost nahlédnout k oborům, které mají na poli vědy v 21. století budoucnost. Přednášková místnost C4 se stala na chvíli naším druhým domovem a byli jsme zde svědky evoluce člověka, napadání parazita jiným parazitem, ale dostali jsme se i do opravdového terénu, kde jsme studovali řasy, se kterými jsme až do konce dne pracovali v laboratoři. Ani večerní přednášky nás nenechali v pokoji spát za lavicemi a napjatě jsme poslouchali vyprávění vědkyně z Nové Guinei, za jejíž zážitky by se nemusel stydět ani Indiana Jones. 


                Na závěr nutno podotknout, že nejen oficiální program na univerzitě, ale i možnost poznat krásné Budějovice i z jiného úhlu pohledu a partu lidí, co nezkazí žádnou zábavu, udělaly nezapomenutelných čtrnáct dní ještě lepšími! 
                                                                                                  Za opravdu nadšené studenty                                                                                                                   Jan Venc, septima