úterý 29. listopadu 2016

pondělí 21. listopadu 2016

Nejen víčka od jogurtů a plechovky…pojďte třídit s námi!
           Když se řekne: nepřechodný kov, protonové číslo 13, bod varu 2 470 °C, ne všem je stále jasné, o čem se přesně bavíme. I široká veřejnost ale pochopí, že se bavíme o hliníku, když zmíníme jak je lehký, snadno se mačká a má zářivě stříbrnou barvu. Navíc je prakticky všudypřítomný – kromě toho, že je třetím nejrozšířenějším prvkem na světě, se s ním můžeme setkat v plechovkách, starých příborech, nádobí, žaluziích, lacích na vlasy nebo i starých padesátihaléřích.

          Získávání i výroba hliníku jsou energeticky a ekologicky mimořádně náročné, proto je na místě recyklovat a nezatěžovat naši už tak zuboženou planetu. I vy – občani chotěbořští máte možnost přispět svou troškou do mlýna a všechen nepotřebný hliník odnést do Informačního centra (Fominova 257) do nádoby na hliník, kterou spravuje Ekoklub Gymnázia Chotěboř. Můžete si být tak jisti, že tento hliník bude řádně zrecyklován a znovu využit ve výrobě.

         Aby ale nedocházelo k záměně např. plastů za hliník, je třeba znát několik pravidel, kterými se každý správný ekolog řídí: hliník nereaguje na magnet, plechovky vyrobené z aluminia na sobě mají značku AL či ALU nebo číslo 41. Pokud plastový obal zmačkáte, vrátí se do původní polohy oproti hliníku, který se nehne ani o píď. K třídění jsou vhodné i obaly od léčiv, avšak pouze ty celohliníkové, nikoliv kombinované s plastem (ty patří do smíšeného odpadu). V neposlední řadě bychom vás chtěli upozornit, že obaly od kávy, sušenek nebo krmiv pro psy a kočky nejsou vyrobené z hliníku, ale jsou právě plastové.

         Když ponesete hliník, můžete s sebou vzít také starý, již nepoužívaný mobil, který v sobě ukrývá celou škálu vzácných kovů, jejichž těžba probíhá zejména v tropických oblastech a to způsobem nesmírně devastujícím zdejší jedinečné ekosystémy.

         Největší dík patří rozhodně Informačnímu centru Chotěboř, které s námi celoročně pracuje na realizaci tohoto „hliníkového“ fenoménu a již několik let nám k tomu zapůjčuje své prostory. Najdete zde i papírovou krabici na odložené mobilní telefony. Pracovnice Informačního centra, zejména paní Markéta Kadlecová, s námi mají často zlatou trpělivost, a proto si zaslouží naše obrovské poděkování. Díky i vám všem, kteří s námi třídíte.

                                                                       Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř – Jan Vencsobota 5. listopadu 2016

Studenti Gymnázia Chotěboř potřetí „zlatí“ na krajském kole Ekologické olympiády


         
Za posledních dvanáct let se nenajde rok, kdy by na seznamu týmů účastnících se krajského kola ekologické olympiády chybělo jméno naší školy. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak od 31. října do 2. listopadu 2016 se v Mrákotíně nedaleko Telče studenti našeho gymnázia zúčastnili krajského kola 22. ročníku Ekologické olympiády. Družstvo ve složení Tereza Ondráčková, Jan Venc a Anna Boháčová soupeřilo s týmy středoškoláků z Třebíče, Jihlavy, Humpolce, Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Moravských Budějovic, Světlé nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou…

         Tématem pro letošní ročník byly „Biobariéry a biokoridory“ a na toto téma jsme se pod vedením paní profesorky Jirsová téměř dva měsíce připravovali. Každý z týmu zpracoval seminární práci, kterou prezentoval před třídou, nastudovali jsme mnoho odborné literatury, měli jsme besedu s panem Mgr. V. Peřinou z AOPK Pardubice, učili jsme se na poznávačky...

        Po slavnostním zahájení v Mrákotíně jsme se vydali plnit první úkol, kde se nám podařilo získat nejvyšší počet bodů ze všech soutěžních týmu a v tomto duchu jsme prošli celou soutěží. Poznávání semen rostlin, orientace a práce s mapou, test, celodenní samostatný úkol v terénu, jeho zpracování do podoby transektu v krajině a jeho obhájení před komisí, kde jsme potom ještě patnáct minut hovořili na vylosované téma (v našem případě to byly právě „Bariéry v krajině“). Zpestřením byly dvě přednášky a to na téma využití mapových portálů a problematika velkých šelem v ČR a připravena pro nás byla i zajímavá exkurze do okolní nádherné krajiny.

        Obsadili jsme první místo a získali 93 bodů ze 100! Nikdo z nás, ani paní profesorka, neskrýval obrovskou radost z úspěchu v takto velké konkurenci, neboť se olympiády účastnilo celkem 11 týmů z 11 středních kol z našeho kraje. Začali jsme se těšit na kolo celostátní, které se uskuteční na začátku června v KRNAPu.

         Potom už nezbývalo než usměrnit naše kroky zpět do Chotěboře, kde na nás čekali naši pyšní rodiče a společné sdílení našich pozitivních zážitků z třídenního dobrodružství.


Anna Boháčová, kvinta Gymnázia Chotěboř

       Moc děkuji studentů za skvělou reprezentaci školy i města a budeme se připravovat na kole národní, kde se také jistě neztratíme! Oktavánce Terce Ondráčkové patří obzvláště velká gratulace, protože v krajském kole byla již potřetí „zlatá“ a v kole národním byla členem stříbrného a v loňském kole bronzového týmu! Ať se Ti stejně daří i na vysoké škole.


Mgr. Eva Jirsová