pondělí 6. července 2020

Jak jsme šli na třešně…

Jak už je na chotěbořském gymnáziu zvykem, s akcemi jsme nezaháleli ani začátkem letních prázdnin. Hned první den, 1.7.2020,  jsme vyrazili autobusem do vesnice Jeřišno, ze které jsme se za pomoci pana Ing. Pilaře z LČR dostali do jen o kousek vzdálených Podhořic.
Po příjezdu a krátké instruktáži jsme se všichni chopili kbelíků či košíku a dali se do práce. Naším úkolem byl sběr třešní ptáčnic, které se druhý den odvezly do Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí a budou využité jako osivo do našich, kůrovcem a suchem tak trpících, lesů. Stromy byly ořezány a speciálně upraveny, aby je řezy nijak nepoškodily.
Sešlo se nás čtrnáct a tak nám práce rychle utíkala. Nejenom kvůli krásnému výhledu, kterým jsme se všichni kochali, ale i pro přátelskou atmosféru, co nás celým dnem provázela. Po práci jsme stihli ještě svačinu a nanuk, který jsme dostali jako odměnu za odvedenou práci. Podařilo se nám nasbírat asi 50kg plodů. Akce nebyla prospěšná jen pro přírodu, ale i pro nás. Zase jsme mohli strávit příjemný den na čerstvém vzduchu a být se svými spolužáky, se kterými jsme kvůli letošní situaci byli v kontaktu většinou jen přes sociální sítě.                                  
Za Ekoklub GCH, Lenka Tlapáková


Hliník, hliník a zase hliník

Tak jako každý rok, tak i letos se na našem gymnáziu konal sběr hliníku, který je spojený se soutěží o to, která z tříd nasbírá hliníku nejvíce. Tento rok se souboj o nejlepší z tříd odehrával převážně v prvním pololetí školního roku, jelikož kvůli karanténě byla škola zavřená a tím pádem i soutěž předčasně ukončena. Poslední sběr hliníku se tedy konal první středu v březnu, ještě před vypuknutím jarních prázdnin a pandemie. Letošní soutěž vyhrála bezkonkurenčně třída kvarta, která nasbírala krásných 88.65 kg hliníku. Svoji odměnu v podobě exkurze si třída užije v příštím školním roce v září.

Jen pro připomenutí bychom chtěli zmínit, že do hliníku patří například „celošedé“ obaly od léků, kalíšky od svíček, víčka od jogurtů, plechovky od různých nápojů, alobal, ale i hliníkové příbory, nebo další nádobí, které patří do sběru, ale pro svoji závadnost určitě ne do kuchyně. V žádném případě sem ale nepatří kovové konzervy nebo plastová víčka od jogurtů a plastové obaly potažené kovovou vrstvou, díky které vypadají jako hliník. Hliník od plastu rozeznáte tak, že když jej zmačkáte do kuličky, hliník dál drží daný tvar, zatímco plast se opět okamžitě narovná.

Tímto bychom chtěli poděkovat i obyvatelům Chotěboře, kteří stále nosí hliník do kontejneru, který se nachází u bočního vchodu gymnázia z ulice Tyršova vedle kina. Nejen díky studentům, ale i díky vám se nám v letošním roce podařilo, i přes situaci, která nám v posledních měsících stěžovala naši práci, nasbírat úctyhodných 350 kg hliníku. Děkujeme, že pomáháte přírodě!

                                        Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř

                                        Alžběta Fiedlerová a Štěpánka Pilařová

Velké poděkování patří i studentům letošní septimy, kteří po dobu tří let vybírali hliník nejen od dětí během sběrových dnů, ale také se starali o sběrová místa na chodbách školy a kontejner pro veřejnost. Protože vstupují do oktávy, kdy budou mít spoustu starostí se zakončením svého studia, jejich štafetu převezme skupinka studentů z letošní 1.A. Věřím, že i oni se úkolu náležitě zhostí! Děkuji a přeji krásné léto vám všem.

Mgr. Eva Jirsová