Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2011

Geopark Chotěboř

Obrázek
článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo Stavba geoparku Gymnázia Chotěboř začala již před několika týdny, když skupina studentů pilně připravovala plochu pro kameny, při podzimním zahradničení. Natahovali fólie, které pečlivě zatloukávali, aby se jim ani náhodou nepodařilo odtrhnout z určeného místa. Teď už jen čekat, než přivezou kameny. Těch jsem se dočkali listopadu.  Kameny přivezlo obrovské nákladní auto, o kterém si nikdo nemyslel, že by se mohlo prodrat skrz naší skromnou branku. To se naštěstí podařilo a celá přihlížející skupina si oddychla od obávaného pana školníka. Ale zatím jsme si nemohli dovolit jásání a radování neboť se objevil další problém. Tento zádrhel byl ve formě větví a větviček našeho výstavního platanu. S těmi se nepohodla kabina řidiče pro ovládání jeřábu a tak všem nezbývalo nic jiného, než neustále utíkat před padajícími větvičkami. To bylo obtížné obzvlášť pro studenty, kteří měli na starost fotit a natáčet veškeré momenty tohoto dění. 

Čištění kamenů

Obrázek
V sobotu, 20. listopadu jsme se v odpoledních sešli a očistili kameny připravovaného geoparku od nejhorší nečistory (vrstva, zeminy, prach). Na jaře ještě kameny jednou umyjeme, a to vysokotlakou vapkou.

Máme kameny!

Obrázek
V pátek, 11. listopadu jsme se dočkali - dorazily kameny do našeho budoucího geoparku. Vůz s kameny přijel nadvakrát, jednou v deset hodin, poté kolem čtvrté hodiny, a přivezl kameny z okolí které dají základ budoucímu geoparku. Kameny byly zatím pouze umístěny do zahrady. Je nutné je ještě očistit, vybrousit na nich malou plochu a místo kolem nich vysypat kůrou. Podpořeno z programu Think Big fotografie: Petr Šídlo                                

Podzimní zahradničení

Obrázek
Článek pro deník Chotěbořské Echo z Podzimního zahradničení . Nutno dodat že jsem vyrobili ještě domečky pro přezimování žab . Příprava přírodní zahrady Gymnázia Chotěboř na nástup zimy V sobotu dne 29.10.2011 jsme se sešli u gymnázia, abychom připravili naši přírodní zahradu na zimu. Sešlo se nás asi dvacet a všichni jsme se hned zapojili do práce. Hrabali jsme listí, zastřihávali odkvetlé trvalky, čistili jezírko od vodního moru a na zahradě připravovali plochu na uložení bloků hornin našeho budovaného geoparku. Dále jsme rozmístili v chotěbořských parcích hned několik hmyzích domečků. Tímto bychom Vás, vážení spoluobčané, chtěli poprosit, abyste v případě nálezu květináče naplněného přírodním materiálem, nic neničili a nechali ho na svém místě. Má se stát útulkem našich užitečných hmyzích pomocníků. Počasí nám více než přálo a všichni jsme měli radost, že jsme opět odvedli velký kus práce pro naši přírodu. Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Simča Uchytilová a Marké

Vyrobte si domeček pro žáby

Obrázek
Drobným živočichům, jako jsou například žáby lze vyrobit jednoduchý domeček sloužící jako zimoviště či pouze jako úkryt během aktivních měsíců. Navíc tak lze podpořit žáby v naší zahradě, které se živí bezobratlými, i druhy z řad škůdců. Budeme potřebovat: keramická miska pod květináč, lopatka nebo rýč, listí, větve či mulčovací kůru. Postup: Nejlépe někde v rohu zahrady, v keřích či ve vysoké trávě, poblíž vodních ploch nebo vlhkých stanovišť vykopeme menší jamku.Na dno lze dát trochu hrabanky. Jamku zakryjeme keramickou miskou, tak, aby malá odkrytá část fungovala jako vchod. Celý domeček můžeme přikrýt větvemi, listím či kůrou. Žabí domeček lze také vyrobit z květináče podle tohoto postupu: Budeme potřebovat : květináč, lopatku nebo rýč, listí, větve nebo kůru na přikrytí. Květináč vložíme do mělké jamky. Vnitřek z části vyplníme hlínou, hrabankou, listím... Květináč opět přikryjeme větvemi, hromadou listí, kůrou... I my jsme takovéto úkryty na naší zahradě vyt

Výroční zpráva Ekoklubu 2009

Akce Ekoklubu na pomoc přírodě Péče o přírodní lokality Podmáčený les "U Camony" - místo k rozmnožování obojživelníků (20.4.2009) Les v lokalitě Koukalky (20.4.2009) Naučná stezka v PR Údolí Doubravy (2.10.2009) Naučná stezka v PR Niva Doubravy (19.6.2009) Naučná stezka Bažantnice u Třebíče (28.4.2009) Studánka na okraji města (jaro 2009) Péče o zeleň kolem školní jídelny (duben, září 2009) Pomoc při ekologických akcích Instalace a propagace výstav   In spirováno přírodou - únor, březen 2009   Kameny Železných hor - duben 2009 Dary lesa - říjen 2009   Krajina domova - prosinec 2009   Větrná kalamita v lesích Železných hor - leden 2010 Zajišťování soutěží ve škole  Recyklohraní - sběr elektrospotřebičů a monočlánků ve škole, účast v celostátní soutěži škol - 2. místov kraji ; agitace a doprovodné projekty   Hliník se odstěhoval ... do Chotěboře - celoroční sběr hliníku a soutěž mezi třídami - nasbíráno celkem 358,55 kg hliníku (zv

Video projektu Geopark Chotěboř

Obrázek
Na serveru youtube je již dostupné video našeho projektu Geopark Chotěboř , na který jsme dostali finanční podporu od grantového projektu Think Big nadace O2. Cílem projektu je vybudovat na naší školní zahradě expozici lokálních hornin která by fungovala pro studenty i veřejnost.

Robinson a Pátek jsou chránění!

Obrázek
článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo Robinson a Pátek. Při těchto jménech si snad každý vybaví knížku od D. Defoa. Ale já mám na mysli dva duby letní nacházející se nedaleko obce Maleč. Tyto stromy leží uprostřed aktivně zemědělsky využívaného pole. Pro jejich ochranu před chemickými hnojivy a postřiky, či případnému poškození kořenů zemědělskými stroji, jsme se rozhodly navrhnout je na chráněné. V každém ročním období jsme lokalitu navštívily, stromy si vyfotily a udělaly poznámky o okolí.  A naše snažení má konečně výsledek. Po návštěvě Městského úřadu v Chotěboři s žádostí o prohlášení našich stromů za chráněné, jsme se po dlouhém čekání konečně dočkaly. Uplynul přibližně rok a půl od doby, kdy jsme je začaly navštěvovat, a Robinson s Pátkem se konečně můžou chlubit tím, že jsou chránění.  Kristýna Matějková, kvarta (2011/12) Gymnázia Chotěboř  

Zveme vás na Podzimní zahradničení

Obrázek
EKOKLUB gymnázia zve všechny studenty na PODZIMNÍ ZAHRADNIČENÍ V sobotu 29. října od 10.00 do 11.00, sraz u brány školní zahrady Přijďte nám pomoct připravit naší školní zahradu na zimu – shrabat listí, připravit úkryty pro přezimování drobných živočichů, vyplet záhony, připravit místo pro budoucí geopark, vyvěsit ptačí a hmyzí budky a krmítka… Pokud máte možnost, vezměte si s sebou pracovní rukavice, popřípadě zahradnické nůžky, lopatky, hrábě na listí nebo staré (keramické) květináče. Těšíme se na Vaši účast!

Vyrobte si budku pro škvory

Obrázek
Škvoři se živí převážně mšicemi, vlnatkami, sviluškami a dalším drobným hmyzem a jeho vajíčky Proto jsou pro naši zahradu velmi užiteční. Z květináče jim můžeme vyrobit jednoduchý úkryt. Budeme potřebovat: hliněný květináč, provázek nebo drátek, menší dřívko nebo větvičku, nůžky, seno, slámu či koudel, popřípadě malou síťku, izolepu. Postup: Na dřívko či větvičku navážeme provázek nebo drátek. Provázek provlékneme otvorem ve dně květináče. Dřívko by se mělo dotýkat okrajů květináče. Květináč vyplníme senem, slámou nebo koudelí. Výplň drží větvička. Květináč pověsíme vzhůru nohama na strom tak, aby měl kontakt s větví. Lze také vyrobit budky pro škvory tak, že výplň budky bude držet síťka připevněná ke květináči izolepou nebo provázkem. Druhý typ škvořích budek, jejichž výplň je zajištěna síťkou (foto: 4028mdk09, Wikimedia Commons)

Sobotní habříky

Obrázek
článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo V sobotu 8.10.2011 v 9 hodin se sešli členové ČSOP Chotěboř a 11 studentůnašeho gymnázia u srubu v Sobíňově. I přes to, že celou noc pršelo „jakoz konve“, jsme se nenechali odradit a v pláštěnkách a holínkách naurčenou hodinu dorazili na místo. Muži sekali louku, ženy a my jsme hrabali avozili trávu na kompost. Počasí nám celkem přálo, ale přesto jsme trochu zmokli. Když bylo místo pro sázení zbaveno stařiny,začalo dosazování nových habříků a ořezávání těch vzrostlých. Na závěr jsmeopékali buřty a ve srubu jsme pili teplý čaj a jedli ovocný koláč. Zacelé dopoledne jsme byli pěkně vymrzlí, ale příjemně unavení a těšili jsme sedo teplých domovů. Už se zase těšíme na další příležitost, jak strávit fajn dopolednev přírodě a pro přírodu!!! Terza Škarydová,sekunda (2011/12) Gymnázia Chotěboř

Co se děje v projektu Ekoklubu Gymnázia Chotěboř „Chotěbořská zeleň“?

Obrázek
článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo Po našem malém městečku Chotěboř je rozprostřena spousta parků, parčíků a travnatých ploch. My, studenti gymnázia, jsme se rozhodli, že tuto zeleň zmapujeme. Zapojili jsme se proto do projektu vyhlášeného ekologickým centrem Chaloupky a podpořeného z ESF EU a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naše aktivity spočívají v tom, že každou jednotlivou lokalitu důkladně projdeme, vše nafotíme, zaznamenáme všechny živočichy a rostliny, kterými je daná lokalita zajímavá, pokusíme se zjistit i něco z její historie a třeba navrhneme i nějaká opatření do budoucnosti. A také se zkusíme zamyslet nad tím, co by se kde dalo vylepšit, čím bychom mohli našemu městu a jeho zelenému bohatství pomoci. Jelikož žáci našeho gymnázia nemají od slov daleko k činům, vydalo se 34 studentů a dvě paní profesorky v sobotu 17. 9. 2011 v rámci projektu na procházku do okrajové části našeho města, kam po celý rok m

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř budou rozšiřovat svou přírodní zahradu o geologickou expozici!

Obrázek
článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo Na jaře letošního roku jsme se pustili do drobných úprav a oprav našeho jezírka, které po dokončení stavby nové tělocvičny nebylo v nejlepším stavu. K jezírku jsme připojili bažinku, přidali do zahrady domky pro hmyz, vybudovali bylinkovou skalku, vysázeli živý plot z našich planě rostoucích keřů a koutek s bobulovinami, tedy angreštem, rybízem a vinnou révou, založili květinový záhon a další s jahodami a rebarborou a nezapomněli jsme ani na nezbytný kompost.  Nyní začínáme budovat geologickou expozici, která bude jakýmsi odrazovým můstkem Národního geoparku v Železných horách. V zahradě kolem platanu bude umístěno asi deset vzorků hornin z nejbližšího regionu s tabulkami obsahujícími základní informace o těchto přírodninách. Myslíme si, že i neživá příroda kolem nás a její poznávání může být velmi zajímavé a náš geopark by měl nejen studentům gymnázia, ale i žákům ostatních chotěbořských škol, všem občanům města i návštěvníkům Chot

Ekologická olympiáda aneb studenti Gymnázia Chotěboř v lese

Obrázek
článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo Rok se s rokem sešel a je tu další ročník ekologické olympiády. Pro letošní osmý ročník vybrali organizátoři soutěže téma les. Krajské kolo se konalo v Koněšíně u Třebíče, v okolí Dalešické přehrady, ve dnech 12. – 14. října 2011. Letos se zúčastnilo soutěže celkem 12 družstev ze 7 středních škol z kraje Vysočina. Chotěbořské gymnázium reprezentovala dvě družstva v doprovodu pí. prof. Mgr. Evy Jirsové. První den probíhala teoretická část soutěže. Psaly se celkem tři části – test na téma les, poznávačka stromů a keřů a poznávačka dřeva. Test prověřil naše všeobecné znalosti o lese. Poznávačka stromů a keřů v okolí tamější školy nebyla ani pro jedno družstvo z Chotěboře problém – obě družstva získala v této části maximální počet bodů. Ukázalo se, že každoroční poznávačky v rámci hodin biologie přinášejí své ovoce. Zato poznávačka podle dřeva byla velmi náročná. Naštěstí byla náročná pro všechna družstva, a tak se kvůli této části nev