středa 17. června 2015

Úspěch studentů našeho gymnázia na národním kole ekologické olympiády

        Dlouhé čekání, které bylo před námi po listopadovém vybojování 1. místa v krajském kole ekologické olympiády, se začátkem června pomalu chýlilo ke konci a my jsme své volné chvíle začaly opět ubírat ekologickým směrem. V našem původním složení - Tereza Ondráčková, Pavla Henzlová a Kristýna Krulíková, jsme se 4. června vydaly do místa blízkého naší škole a domovu. K našemu potěšení se letošní národní kolo totiž konalo poblíž Sečské přehrady, která se spolu s hradem Oheb stala jeho hlavním tématem.

 
Náš soutěžní tým - K.Krulíková, T.Ondráčková, P.Henzlová


       Oficiálnímu zahájení olympiády propůjčilo své prostory v Regionální muzeum v Chrudimi, kde nás mj. přivítal sám starosta města Chrudimi, organizátoři soutěže a kde proběhlo stručné seznámení s nadcházejícím čtyřdenním programem. Ve chvílích, kdy se zrovna nesoutěžilo, jistě nikoho nudné chvíle nepotkaly. Program byl plný exkurzí po zajímavých (zejména geologických) lokalitách chrudimského okolí a některá z těchto míst byla přímo využita pro některé soutěžní disciplíny, např. při poznávání zvířat jsme mimo samotné poznávání občas museli vyhánět naše „exponáty“ z jejich venkovních příbytků v Záchranné stanici Pasíčka a u takového jezevce to nebylo nic jednoduchého.
       Samotná soutěž se však skládala z mnoha částí – vědomostního testu, poznávání jak přírodnin, tak hornin a zejména praktického úkolu a jeho prezentace před odbornou porotou. Obstát tedy ve všech těchto oblastech a ještě konkurovat soutěžnímu poli, ve kterém nechyběly týmy z největších českých měst a jejich nejznámějších škol se zdálo být velmi těžkým úkolem.

Obhajoba samostatného úkolu


       O přední příčky se bojovalo až do poslední možné chvíle a čtvrtého dne celé olympiády se konalo dlouho očekávané vyhlášení výsledků. Vzhledem k tomu, že organizátoři neuveřejnili výsledky posledních disciplín, bylo vše až do posledních chvil velmi napínavé. Pro nás vše ale dopadlo přímo skvěle – ve velké konkurenci 14 týmů z celé ČR jsme se umístily na krásném 3. místě, poznaly plno nových přátel, nasbíraly mnoho zkušeností a s příjemným pocitem jsme se opět mohly vrátit do svých blízkých domovů.  

Kristýna Krulíková, septima

středa 10. června 2015

Výsledky Fotosoutěže 2015

1. místo - Dorota Plhalová - fotka č. 16. - Stvořidla - 12 hlasů
2. místo - Radim Jirsa - fotka č. 41 - Roháče - 11 hlasů
3. místo - Simona Uchytilová - fotka č. 44 - Kameny a voda - 8 hlasů
                a Dorota Plhalová - fotka č. 8 - Průzračné dno - 8 hlasů
4. místo - Marek Musil - fotka č. 32 - Průzračné dno - 7 hlasů
5. místo - Mikuláš Kopecký - fotka č. 59 - Voda čaruje - 6 hlasů.
                a Dorota Plhalová - fotka č. 15 - Schody z vody - fotka č. 17 - Velký balvan Tě vidí - po 6 hlasech

Absolutní vítěz - Dorota Plhalová - celkem její fotky 32 hlasů

Kampaň EAZA 2015 "Od pólu k pólu" v ZOO Jihlava

  

   Psal se 29. květen a my, Jana V. a Viola P., jsme se již tradičně za Gymnázium Chotěboř zúčastnily závěrečné konference mezinárodní kampaně „Od pólu k pólu“, která se koná v centru PodpoVRCH v Zoo Jihlava. Účelem této konference je předávání informací o mnohých ekologických problémech, jejich důsledcích na životní prostředí a jejich následná řešení. Program započal v 9:00 krátkým úvodním filmem, který zobrazoval krásu a diverzitu přírody. Pak šly na řadu jednotlivé školy se svými prezentacemi. My jsme byly první a naším tématem byly Invazivní druhy, přičemž naše "přednáška" byla tak obsáhlá, že jsme byly přerušeny, aby se dostalo i na prezentace ostatních.
   Celý program se nesl ve velmi příjemné atmosféře, dozvěděly jsme se spoustu věcí o ekologických problémech, které trápí současný svět a zakusily jsme velmi zajímavý závěrečný program v podobě přehlídky sokolnictví, krmení žiraf a následnou velice zajímavou prohlídku všech pavilonů. Srdečně doufáme, že se rok od roku do této soutěže zapojí více škol a lidé se budou více zajímat o problémy, které narušují diverzitu v přírodě a hlavně najdou společná řešení.


Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř
Jana Vondráková

úterý 2. června 2015

Trylkování

        Rok se s rokem sešel, a tak se tentokrát v sobotu 16. května konalo již tradiční Trylkování v Sobíňově, které pro zájemce připravují společně členové ČSOP Chotěboř a Ekoklubu Gymnázia Chotěboř.
   Hrstka účastníků se sešla v brzkých ranních hodinách na vlakovém nádraží v Chotěboři. Naše tříčlenná skupinka přírodních nadšenců se vydala vlakem v 5:20 do Sobíňova, odkud jsme pak šli ke srubu ČSOP Chotěboř.  Venku byla pořádná zima, ale ve srubu bylo zatopeno a pěkně teplíčko.

    Pan ornitolog RNDr. František Bárta vybral ze sítí dnešní  první úlovky. V 6:00 se před srubem sešlo více než 30 lidí se stejným úmyslem – naučit se poznat naše ptačí druhy a to nejen podle vzhledu, ale i podle zpěvu. Jakmile přijeli taktéž vlakem žáci a paní učitelky ze ZŠ z Holetína, kteří navýšili počet účastníků alespoň o polovinu, pan doktor Bárta začal kroužkovat první pěvce. Byli mezi nimi rákosník obecný, strnad obecný, kosi černí, špačci nebo pěnice slavíkové a hnědokřídlé. Po okroužkování všech zatím chycených ptáků jsme se vydali na ornitologickou procházku do PR Niva Doubravy s velmi poutavým výkladem. U rybníka jsme si mohli detailně prohlédnout motáka pochopa nebo volavku popelavou. 

  Cestou pan doktor Bárta vybral sítě a my jsme se již těšili na další pěvce, kteří se chytili do připravených sítí. Tak jsme si mohli pěkně zblízka prohlédnout sýkory koňadry i modřinky, zvonka zeleného nebo ťuhýka obecného, který nešťastně narazil do okna, ale naštěstí se vzpamatoval. Poté nás čekala ještě jedna obchůzka po sítích a vypouštění. Čas rychle ubíhal a tak se někteří účastníci  již odebrali k vlaku nebo odešli či odjeli na kole domů. Trylkování bylo opět zábavné i poučné a myslím, že mnozí, kteří byli letos přijedou na tuto skvělou akci i za rok. Všichni jste moc zváni!!
 Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř
Anna Štorková


pondělí 1. června 2015

Pozvánka na Sečení Zvolanova


Zveme vás na botanickou vycházku na Zlatou loukuZveme vás na Sečení u srubu
Zlatý list - krajské kol

        Po úspěchu v okresním kole soutěže Zlatý list si studenti chotěbořského gymnázia vybojovali místa v krajském kole, které se letos konalo v Balinách u Velkého Meziříčí ve dnech 14.-15. května. Cesta byla poněkud náročná, ale po několika hodinách jsme konečně dorazili na místo. Po ubytování nás čekala obhajoba našich prací pro přírodu a projektů, které mají na naší škole již dlouholetou tradici. Týmy starší kategorie - Penguins a Potkanovce, čekala po obědě soutěžní stezka. Mladší družstvo - Primáti, šlo na botanickou a ornitologickou exkurzi. Večer byl pro všechny týmy připraven táborák. Následující den byla přichystána soutěžní stezka pro mladší kategorii a ta starší se vydala na exkurzi, kterou již absolvovaly mladší děti předešlý den. Na exkurzi jsme nejen navštívili velice krásnou oblast kolem rybníků nedaleko Velkého Meziříčí, ale také viděli mnoho druhů ptáků a některé jsme mohli sledovat i během kroužkování ornitologů. I botanická část exkurze byla velmi zajímavá, protože vidět dva druhy našich orchidejí v plném květu, není také zcela běžný zážitek. Po obědě nás čekalo ještě dlouho očekávané vyhlášení výsledků. Za mladší kategorii se Primáti umístili na 4. místě. Za starší kategorii se na 4. místě umístili Potkanovci a na 2. místě nejstarší Penguins. Když byly předány ceny, vyrazila všechna družstva do svých domovů. A všichni jsme odjížděli s přesvědčením, že za rok se určitě připravíme ještě lépe a „nandáme jim to všem!“.

          
 Michaela Mrázková, kvarta