čtvrtek 25. října 2012

Ekologická olympiáda, aneb studenti chotěbořského gymnázia opět míří do národního kola

Zajímáte se o bonitaci půd? Nebo se raději hrabete v hlíně a zkoumáte edafon? Pravda, to nejsou zrovna obvyklé koníčky. Nicméně když se studenti našeho chotěbořského gymnázia vypravili na ekologickou olympiádu, nebyly pro ně tyto pojmy ničím cizím. Nachystáno toho na ně bylo ještě mnohem více. Sami například kopáním u Sobíňova získávali půdu pro naši půdní sondu. Letošním tématem pro krajské kolo této soutěže totiž byla zvolena právě půda.

Ve středu 17. října se dva naše týmy vypravily přes celou Vysočinu, aby se až v Litohoři u Moravských Budějovic utkaly s konkurencí dalších deseti týmů o postup do národního kola. Hned po příjezdu na nás čekalo docela milé překvapení, jelikož jsme po mnohaletých zkušenostech z podobných soutěží už ani nedoufali v dobré zázemí. Ubytovali jsme se v pěkném areálu s dřevěnými chatkami, plně fungujícím sociálním zařízením a permanentní možností schovat se pod střechu.

Dlouho jsme se ovšem neradovali, protože již první den nás očekávala velká část soutěže. Jednak jsme museli nechat zapracovat mozky nad obecným testem o půdě, dále na nás čekaly otázky týkající se historie využití půdy a potom dvě „poznávačky“ – již zmiňovaný edafon (tedy živé půdní organismy) a půdní typy. Již takto vědomostně vyždímaní jsme se pozdě večer pustili do přípravy na praktickou část, která nás čekala další den.

Ve čtvrtek ráno jsme byli vybaveni načiním na chytání půdních živočichů, různými tabulkami a rýčem pro účely měření ornice (ačkoli u některých účastníků s lehce sebevražednými sklony bych se nedivila ani pokusům o vykopání vlastního hrobu). Potom už nám nic nebránilo vyrazit do terénu – na pole. Tam jsme zjišťovali kromě hloubky prokořenění a ornice také aktuální situaci eroze. Navrhovali jsme různá protierozní opatření, plodinu pro další rok a tak podobně. Později odpoledne jsme svou práci obhajovali před odbornou porotou, popisovali naši půdní sondu a dostalo se i na obávanou malou půdní maturitu, ve které jsme si mohli vytáhnout kterýkoli z patnácti zákeřných okruhů.

Potom už jsme si konečně mohli vydechnout a počkat si na výsledky. A jakže to dopadlo? Ani letos se naše gymnázium nenechalo zahanbit a napodobilo úspěchy z minulých let. Tým Chotěboř B ve složení Zuzana Dvořáková (sp), Jan Dobrovolný (3.A) a Ondřej Jirsa (sx) se při své premiéře na této soutěži umístil na krásném pátém místě a tým Chotěboř A ve složení Petra Venhauerová (sp), Dorota Klepetková (sx) a Monika Stará (sx) se dočkal sladkého vítězství a s prvním místem v krajském kole ekologické olympiády získal automatický postup do národního kola.

V pátek už jsme sice unavení, zato s dobrým pocitem odjížděli. Někteří tu byli zřejmě naposledy, jiní se sem za rok zase podívají a určitě přibydou nějací nováčci. Zkrátka, laťka je nasazena vysoko, ale my se ji budeme držet zuby nehty!  

 Monika Stará 


pondělí 22. října 2012

Výlet na Doubravku aneb byli jsme u toho!

Ve čtvrtek 4. října se celá třída prima z chotěbořského gymnázia, v čele s dvěma profesorkami, vypravila k řece Doubravce. Na naší škole totiž probíhal Týden Kraje Vysočina. Vydali jsme se směrem ke Svaté Anně a dále na Geofond. Tam jsme si zatopili oheň, opekli jsme vuřty a tím nabrali síly na další cestu, která nás ještě čekala. Pokračovali jsme k Hornímu mlýnu, kde se konalo, po třiceti letech od vyhoření, slavnostní odhalení památného kamene s pamětní deskou věnovanou spisovateli Ignátu Herrmannovi, který se zde narodil. Vyslechli jsme proslov paní starostky Elišky Pavlíkové a Herrmannovu povídku v podání  pana Stanislava Michky, na kytaru zahráli žáci ZUŠ v Chotěboři. Poté jsme pokračovali dále podél řeky Doubravky až na Sokolohrad. Cestou jsme si vyprávěli různé pověsti, týkající se našeho města a jeho okolí a vyplňovali pracovní list k naučné stezce. Vzhledem k tomu, že řeka Doubravka patří k turisticky vyhledávaným místům, je zde i spousta odpadků, které někteří neukáznění lidé po sobě zanechávají. Proto jsme s sebou vzali několik pytlů, do kterých jsme celou cestu tam i zpět odpadky sbírali a tím pomohli přírodě.

Vladimír Turek
Vojtěch Losenický
PRIMA, GYMNÁZIUM CHOTĚBOŘ

 

neděle 14. října 2012

Ekoškola - "Dny činů"

Článek pro chotěbořské Echo

Sobotní ráno můžeme trávit nespočtem různých způsobů, kterých je obvykle tolik, že samým přemýšlením o tom, jak ráno strávit, padáme vyčerpáním na pohovku a vyčkáváme do odpoledne… Na Gymnáziu Chotěboř však měli studenti jasno. V sobotu 13. října se 53 (!) studentů gymnázia v čele s dvěma pedagogy (Mgr. Eva Jirsová a Mgr. Irena Žáková) vypravilo na nedaleké Koukalky a do přírodní rezervace Údolí Doubravy vybaveno rukavicemi a pytli na sběr odpadků po neohleduplných turistech. Celkem jsme nasbírali 14 pytlů odpadků a k tomu i staré okenice, pneumatiky a další „poklady“.  

Předešlou sobotu 6. října se deset našich studentů zúčastnilo každoroční podzimní brigády u srubu ČSOP v Sobíňově. Dospělí brigádníci pokosili křovinořezy louku před srubem a my jsme na kolečkách odváželi travní hmotu na kompost. Část studentů se s vervou pustilo do natírání srubu. Protože nás bylo hodně, počasí bylo přímo letní a nálada skvěle pracovní, v poledne jsme byli doma a to jsme si ještě stačili opéci špekáček a vypít čaj s kouskem perníku, jako dezert.

Jestli nevěříte, že pomoci do přírody jdeme opravdu rádi a pěkně si to užijeme, přijďte příště posílit naše řady! Informace o všech chystaných akcích najdete na stránkách našeho Ekoklubu – 

Za ekoklub GCH Matyáš Havel

S nasbíranými odpady
53 studentů, kteří se zúčastnili sběru odpadků
Brigáda u srubu ČSOP v Sobíňově
Natírání srubu ČSOP
Po práci...

neděle 7. října 2012

Ekoškola

Článek pro Chotěbořské Echo

Slyšeli jste už někdy o programu „Ekoškola“? Jedná se o mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je, aby se žáci škol společně s učiteli podíleli na snížení ekologického dopadu školy na životní prostředí a celkově na zlepšení prostředí školy i jejího okolí. Neexistuje žádný ekologický program, do kterého by se naše gymnázium s chutí a vervou nezapojilo a proto budeme k našemu stoletému výročí usilovat právě o certifikát Ekoškola. Na začátku školního roku jsme vytvořili ekotým složený ze studentů i některých členů učitelského sboru. Hlavním úkolem ekotýmu je nyní analýza školy, na základě které budeme tvořit plán naší další činnosti. O nových aktivitách a o tom, jak projekt zdárně pokračuje, Vás budeme nadále informovat.

Za ekotým Gymnázia Chotěboř,
Matyáš Havel 

sobota 8. září 2012

Spolupráce se ZŠ Hradební

Ekoklub Gymnázia navázal spolupráci se Základní školou a Praktickou školou Chotěboř (ZŠ Hradební). S velkým nadšením jsme od místních studentů obdrželi pytel hliníku, který se zde sbírá, do našeho již tradičního sběru hliníku. Byly nám též nabídnuty pracovní listy pro enviromentální výuku. Žáci ZŠ Hradební mohou zase například navštívit naši expozici přírodní učebny (geopark a přírodní učebny) s výukovými informačními tabulemi a pracovními listy k těmto materiálům.

Tímto bychom chtěli vyjádřit naši radost z nově navázané spolupráce a doufáme, že se do budoucna vzájemná kooperace ještě prohloubí.

úterý 28. srpna 2012

Brigáda na školní zahradě

Prosíme všechny studenty gymnázia, kteří mají teď, na konci prázdnin, čas a chtěli by pomoct s posledními úpravami zahrady před zahájením nového školního roku, ať přijdou ve středu 29. 8. v 10.00 ke vchodu na školní zahradu. Je třeba vyčistit jezírko, vysekat trávu kolem plotu, upravit záhony a další.

Máte-li jakékoliv zahradnické náčiní (rukavice, zahradnické nůžky, srp, hrábě atd.), přineste jej s sebou.

Pokud byste mohli přijít a pomoci, budeme všem příchozím velmi vděčni!

neděle 10. června 2012

Národní kolo Ekologické olympiády 2012

článek pro Chotěbořské Echo

Od neděle 27. května do úterý 29. května se tříčlenný tým Gymnázia Chotěboř ve složení Anna Kubátová, Kateřina Vencová a Matyáš Havel zúčastnil národního kola Ekologické olympiády, které se tentokrát, zcela netradičně, konalo v Praze. Zde jsme reprezentovali nejen naše gymnázium a město Chotěboř, ale i celý Kraj Vysočina.

Stěžením tématem soutěže bylo tedy město, příroda ve městě a prostupnost města pro nejrůznější druhy organismů. Kromě typických „poznávaček“ rostlin, zvířat a dalších přírodnin a testů jsme se věnovali i práci v terénu, během které jsme zabrousili na Petřín, kde jsme v místních sadech, lesících a lesoparcích pozorovali a mapovali místní unikátní přírodu – například typického obyvatelé Petřínských skalek: kriticky ohroženého roháče velkého.

S celkovými 141 body jsme se umístili na (pěkném) 8. místě, které od místa prvního dělilo pouhých 18 bodů. Soutěžní družstva v národním kole jsou již velmi vyrovnaná a sama přítomnost zde je velkým úspěchem. 


                                                              

Slavnostní ukončení celoroční „makačky“

článek pro Chotěbořské Echo

Brtnice. Toto město nedaleko Jihlavy hostilo 30. května 2012 závěrečnou konferenci projektu CEV Chaloupky - Semínka environmentálního vzdělání pro Vysočinu. Jedná se o projekt, jenž trval od 1. listopadu 2009 a jehož cílem je rozšíření a inovace výuky na školách a školských zařízeních Kraje Vysočina formou školních projektů, vzdělávacích programů a regionálních učebnic. I chotěbořské gymnázium se společně s několika dalšími základními a středními školami zapojilo. S patřičnou vervou a pomocí různých dotací jsme krůček po krůčku začali pracovat na co možná nejlepším splnění podmínek projektu a myslím, že výsledek je více než uspokojivý.

A právě tuto dlouhodobou práci jsme se snažili nastínit (a pokud možno i přinést inspiraci) ostatním školám na konferenci v Brtnici. A co se vlastně pod touto činností skrývá?

Je to činnost Ekoklubu Gymnázia Chotěboř.

Za prvé – jistě jste nepřehlédli nově vybudovaný Geopark (nedávno slavnostně otevřený) a certifikovanou Přírodní zahradu na pozemku školy. Na jejich vytvoření se nejvíce podíleli samotní studenti - ať již výstavbou, nebo i sháněním peněz (např. sběrem papíru). S dovozem patnácti vzorků hornin pomohla společnost Vodní zdroje Chrudim.

Za druhé – vytvořením informačních materiálů v podobě brožury s názvem Chotěbořská zeleň, dále kalendáříky a pexeso pro děti. Vše s použitím studentských fotografií a textů. Graficky brožuru zpracoval student kvarty Dominik Málek.

A konečně za třetí – spolupráce s Českým svazem ochránců přírody: pořádání Dne Země, Chotěbořského trylkování, hrabání sena na louce u Sobíňova, sázení habříků tamtéž, ornitologická beseda, výroba a vyvěšování dřevěných ptačích budek. Dále byly Ekoklubem gymnázia pořádány pracovní dny: úklid přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy, úklid Koukalek a okolí.

Brtnická konference se vydařila a jako odměna za studentské prezentace byla připravena prohlídka místního hradu. Doufáme, že naše spolupráce a dobré vztahy s CEV Chaloupky nekončí a že semínka environmentálního vzdělání budou klíčit, růst, vzkvétat a jednou vytvoří pevný, siný strom, o něhož se budeme moci opírat v dalších aktivitách.

Michaela Chalupová, Dita Janáčková a Dominik Málek,
Ekoklub Gymnázium Chotěboř


neděle 27. května 2012

Vandalismy v přírodní učebně

článek pro Chotěbořské Echo

Od podzimu do jara se vše v Ekoklubu Gymnázia Chotěboř točilo kolem příprav na plánovaném geoparku a přírodní zahradě, jež se v budoucnu měly stát přírodní učebnou, kterou budou moci využívat studenti (i veřejnost) při výuce či volném čase. Při budování této expozice nám byli nápomocni například odborníci z Vodních zdrojů Chrudim, ekologické centra Chaloupky či finanční podpora nadace Thing Big. Expozice byla slavnostně otevřena 12. května, který se nesl ve znamení radosti nad vyvrcholením dlouhodobé práce na celé přírodní učebně, na které se nemalým dílem podíleli i samotní studenty.

Naši radost však zanedlouho přerušila smutná realita. Ani ne dva týdny po otevření celé expozice totiž někdo jednu z informačních tabulí zničil. Tato zlomená tabule však nebyla první případ. Po závěrečných pracích, kdy byly instalovány informační panely, zas někdo úvodní cedulku ke geoparku odtrhl a ohnul.

Velmi nás to mrzí, ale abychom alespoň z části mohli zabránit těmto incidentům, nechávám celou expozici, která byla dříve přístupná i pro veřejnost, od nynějška zamčenou. Případní zájemci o prohlídku geoparku a přírodní zahrady si mohou od 8-15 hodin vypůjčit klíče od této expozice v kanceláři gymnázia. Je nám to líto, ale hlouposti některých jedinců nelze zabránit…

Ekoklub Gymnázia Chotěboř

Zlomená a opravená tabule.

sobota 26. května 2012

Slavnostní den na gymnáziu

článek pro Chotěbořské Echo

Ve znamení přírody se neslo sobotní odpoledne na chotěbořském gymnáziu. Právě 12. května vyvrcholily na gymnáziu hned tři projekty. Na návštěvníky čekaly rozsáhlé prezentace, příjemná atmosféra a spousta nových poznatků.

Největší událostí bylo slavnostní otevření Geoparku Gymnázia Chotěboř. Zde byl návštěvníkům průvodcem geolog  RNDr.Daniel Smutek z Vodních zdrojů Chrudim, který se také spolu se starostkou Eliškou Pavlíkovou, ředitelem gymnázia Mgr. Vladislavem Smejkalem a organizátorkou celé akce Mgr.Evou Jirsovou ujal slavnostního přestřihávání pásky. Samotné ceremonii však předcházely i motivační proslovy těchto osobností,ale zejména prezentace studentů o složité a dlouhé cestě, po které  prošli při tvorbě celého areálu. Geopark je zaměřen zejména na lokální horniny a je součástí Národního geoparku Železné hory.

Dalším projektem, který byl slavnostně ukončen, byl projekt Chotěbořská zeleň, během kterého studenti mapovali, dokumentovali, fotili, ale také uklízeli parky, zahrady a další zelené plochy ve městě i v jeho blízkém okolí. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si několik doprovodných výstav fotografií a výtvarných prací dětí a odnést si např. pexeso, či informační brožury vytvořené samotnými studenty.

V neposlední řadě Gymnázium Chotěboř obdrželo certifikát přírodní zahrady, protože se studentům podařilo na „své“ zahradě vytvořit takové podmínky, které požadavky certifikace splňují.

Nejvýjimečnější na všech těchto projektech však je, že na jejich plánování i vlastní realizaci se podíleli přímo sami studenti. Kopali, betonovali a vyráběli dřevěné stojany na informační tabule, přiváželi půdu, připravovali záhony a sázeli květiny. Snad jen s velkými horninami jim musela pomoci těžká technika.

Zde je na místě znovu poděkovat všem sponzorům a pomocníkům, mezi které patří jak výše uvedené Vodní zdroje Chrudim, CEV Chaloupky, Nadace O2, majitelé lomů, odkud pocházejí horniny, nebo naši patroni z ČSOP Chotěboř a mnoho dalších.
Základem přírodní zahrady se stalo již dříve vybudované jezírko. 

Prostor za novou halou gymnázia „u platanu“ se však rozrostl o další zajímavosti. Kromě již zmíněného geoparku, zde nalezneme také divoký koutek, záhonky s bylinkami, živý plot z planě rostoucích keřů a bobulovin, mechové zahrádky, hmyzí hotely a mnoho dalšího.

Celý areál je doplněn informačními tabulemi. Tento komplex, a především samotný geopark, si klade za cíl zejména vzdělávat, ale také zaujmout a přiblížit živou i neživou přírodu v celé její bohatosti a kráse. Na vzdělání však mají právo všichni a nejen studenti gymnázia. Proto je geopark otevřen každý všední den od 8 do 15 hodin také veřejnosti.

Nikol Dobrá, septima (2011/12) Gymnázia Chotěboř

autor všech fotografií: Mgr. Tomáš Scholz

Podpořeno z programu Think Big
zprava: Mgr.  Jan Doucek, Mgr. Eva Jirsová a RNDr. Daniel Smutek
 


Mgr. Eva Jirsová - učitelka biologie
 

Mgr. Vladislav Smejkal - ředitel gymnázia
Eliška Pavlíková, starostka města Chotěboř
Ing. Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina
Prezentace projektu Geopark Chotěboř. Matěj Man
Prezentace projektu Přírodní zahrada
Prezentace projektu Chotěbořská zeleň
RNDr. Daniel Smutek, geolog 


Předání certifikátu "Přírodní zahrada"

pátek 25. května 2012

Zelená stezka – Zlatý list 2012


Zelená stezka – Zlatý list 2012 – krajské kolo 18. – 20 .5. 2012
Kategorie mladší – PRIMÁTI:
1)      Anna Boháčová
2)      Radim Jirsa
3)      Michaela Mrázková
4)      Josef Sabol
5)      Anna Štorková
6)      Jiří Trojan

1.    místo a postup do Národního kola ZS – ZL, které se uskuteční ve dnech 4. – 10. června 2012

Kategorie starší – KVAK - TEAM:
1)      Tadeáš Brabec
2)      Jaroslav Havlíček
3)      Michaela Chalupová
4)      Tereza Ondráčková
5)      Adam Sedlák
6)      Michal Vomela

2.      místo

Kategorie starší – POTKANOVCI:
1)      Lukáš Freibauer
2)      Pavla Henzlová
3)      Markéta Karlíková
4)      Veronika Nosilová
5)      Michaela Simonová
6)      Simona Uchytilová

3.      místo

Ke krásnému umístění moc blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy  a našim PRIMÁTŮM držíme palce, ať se jim daří i v kole národním!!

Mgr. Eva Jirsová, učitelka biologie

Den Země 2012 v Sobíňově

článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo

V Sobíňově se 28. dubna již tradičně oslavoval Den Země. Od desáté hodiny ranní přicházely první děti, které si chtěli zasoutěžit společně s vílami, skřítky, čarodějnicemi a dalšími pohádkovými bytostmi, ve které se opět proměnili studenti z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř a zároveň se také dozvědět nové věci. První nadšenci, kteří se nemohli dočkat, dokonce dorazili o hodinu dříve.

Na trase, která se táhla přes louky a pole přemýšlely nad různými otázkami a také vyzkoušely svou šikovnost. Zatloukání řebíků, poznávání stromů či vodních živočichů jim šlo velice dobře. Většina úkolů prozkoušela především jejich znalosti právě o přírodě a našem životním prostředí. Zamyslely se nad tříděním odpadu a samozřejmě nemohla chybět ani poznávačka lučního kvítí.

Velice mě překvapilo, že se malé děti skvěle orientují v nejrůznějších druzích koření, které velice úspěšně poznávaly podle čichu či podle hmatu.

Jako odměna za skvělé zvládnutí celé trasy, čekaly na vylosované tři soutěžící hodnotné ceny. Ostatní však také nepřišly zkrátka, jelikož pro ně bylo připravené lanové centrum. Aby se po náročném putování lesní říší posilnily, mohli si také opéct buřta, udělat si na ohni placky, nebo si pochutnat na skvělém cukroví z „ perníkové chaloupky.“

Slunce chtělo Den Země pravděpodobně oslavit s námi, a tak se na nás celé dopoledne smálo a provázelo všechny soutěžící dnem, který byl zasvěcen naší matičce Zemi.                                  
          
Nikol Dobrá – „Tropaslík ze sobíňovských lesů“
sobota 5. května 2012

Ekologický program třídy sexty

V pondělí, 23. dubna, kdy na gymnáziu probíhaly přijímací zkoušky, se třída sexta (2011/12) zapojila do ekologického programu na zahradě gymnázia pod dohledem Mgr. Jirsové. Pracovalo se na posledních úpravách geoparku: byly připevněny panely s informaci k jednotlivým horninám, vyčištěny některé kameny od nečistot, řas a mechů, okolí kamenů vysypáno štěpkami.

Dále se studenti zapojili do rozšiřování přírodní zahrady: byly instalovány informační panely k přírodní zahradě, vysázeny nové květiny, vyčištěno jezírko. Dále jsme okolí všech keřů vysypali mulčovací kůrou, vytvořili bambusové plůtky k ovocným keřům a mnohé další...

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do budování budoucího areálu přírodní učebny!

autor všech fotografií: Petr Šídlo

Podpořeno z programu Think Big

Úprava břehového porostu jezírka
Úprava záhonů
Práce na geoparku
Příprava informačních panelů
Čištění kamenů
Instalace informačních tabulí
Mulčování
Instalace informačních tabulek

neděle 22. dubna 2012

Jarní zahradničení - budování geoparku

článek pro chotěbořský deník Chotěbořské Echo

Že je současná mladá generace čím dál více pasivnější a správný přístup k práci a povinnostem se mezi mladými vytrácí? Zastánci těchto názorů tedy museli 5. dubna před zahradou Gymnázia Chotěboř jen nevěřícně kroutit hlavou. 

Téměř třicítka studentů gymnázia se tu totiž o prázdninovém dopoledni pod vedením profesorek biologie (Mgr. Eva Jirsová a Mgr. Irena Žáková) zapojila do zkrášlování naší přírodní učebny v areálu zahrady gymnázia. Odvedlo se mnoho práce, ale jedna z hlavních aktivit bylo vykopat 25 děr o hloubce minimálně 60 cm, do kterých jsme potom zabetonovali patky, na které se později upevní informační tabule k horninám v geoparku a k jednotlivým prvkům přírodní zahrady. 

Expozice geoparku a přírodní zahrady bude slavnostně otevřena 12. května. Celý prostor se stane součástí sítě Přírodních zahrad či Národního geoparku Železné hory. Dále jsme vyčistili zahradní jezírko, upravili bylinné záhony, vybudovali mechové zahrádky či vyrobili hmyzí budky, které vyvěsíme i v městských parcích. 

Jsme rádi, že se studenti účastní takovýchto akci s velkým zapálením a ochotou. Děkujeme všem zúčastněným a také všem, kteří nám poskytli materiál či cenné rady.

Podpořeno z programu Think Big

Matyáš Havel, sexta (2011/12) Gymnázia Chotěboř         
          
(foto: Matyáš Havel)
Úprava záhonů a skalky
Práce na geoparku
Budování mechových "zahrádek"
Mechové zahrádky
Výroba hmyzích hotelů 
Hotové hmyzí hotely