úterý 25. listopadu 2014

Podmoklanské vrby
        V sobotu 22.11 ráno se ČSOP Chotěboř spolu s dobrovolníky z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř vypravili do Podmoklan k "aleji starých vrb", kde společně ošlechtili staré, obrostlé vrby.

         Musíme říci, že ráno byla opravdu zima, ale jelikož jsme se zahřáli ořezáváním a úklidem vrbových větviček, nebylo to zdaleka tak hrozné. Když jsme dorazili na místo, nejprve jsme pořídili společnou fotografii a poté jsme se dali do práce. Rozebrali jsme si nástroje na ořezávání vrb, nechyběla dokonce ani motorová pila. Byla jsme výborná parta šikovných a především pracovitých lidí, proto netrvalo dlouho a během hodiny a půl jsme měli všech 9 starých vrb hotových. Po práci následovala odměna v podobě výborné domácí buchty a dobrého, teplého čaje s citronem, který opravdu přišel vhod.
        Moc jsme si to společně užili a těší nás pocit, že jsme udělali další dobrý skutek vstříc přírodě. Budeme se těšit na další podobné akce.

Za Ekoklub GCH Michaela Jelínková a Andrea Málková


pátek 7. listopadu 2014

"Na Americe" se vyráběly dřevěné chodníčky

 Den činů Ekoškoly Gymnázia Chotěboř

Práce na „Tůních u Chotěboře“, které se zaměřují na ochranu vzácného čolka velkého, stále ještě neskončily. V aktivitě Zelené školy v rámci mezinárodního projektu Ekoškola jsme obdrželi začátkem tohoto roku příspěvek v hodnotě 10 000 Kč, který jsme se rozhodli využít na nákup dřeva pro zbudování povalových chodníčků pro snazší průchod mezi tůněmi. Brigáda byla naplánována společně Ekoklubem Gymnázia Chotěboř a ČSOP Chotěboř na sobotu 25. října 2014, jelikož pouze na podzim je možné provádět většinu činností na lokalitě. Avšak nikdo nečekal, že zrovna půjde o nejchladnější říjnovou sobotu tohoto roku. Teploty blížící se nule zaskočily úplně všechny. I přesto se v dopoledních hodinách u chotěbořského pivovaru sešly více než dvě desítky studentů a organizátorů akce, kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci jednak s úklidem tůní od odpadků, ale především s výrobou a budováním dřevěných lávek přímo mezi jednotlivými tůněmi.
Souběžně ještě probíhalo sečení louky u srubu ČSOP Chotěboř v Sobíňově, opět za účasti desítky studentů chotěbořského gymnázia a několika dobrovolných ochránců přírody, kteří zde společně dokončili úpravu pozemku před nastávající zimou.

Hotové dílo na TůníchV Sobíňově práce skončily již před polednem, na Tůních byl poslední hřebík zatlučen asi v jednu hodinu po poledni. Za opravdu dobře odvedenou práci byli všichni, jako vždy, odměněni skvělou svačinou, teplým čajem a výborným perníkem od paní Věry Váchové, která je tím, kdo vždy přináší pohodu a dobrou náladu i do toho nejchladnějšího dne.

Práce v Sobíňově

            Moc si ceníme pomoci všech, kteří neváhali a akce se i přes ne moc vlídné počasí zúčastnili. Díky jejich práci už dnes můžete navštívit "Tůně u Chotěboře“ i vy a projít si bez problémů celou lokalitu, přečíst si více o projektu na nově umístěných informačních tabulích a přesvědčit se o krásách a výjimečnosti našich „Tůní“ na vlastní oči.

Výroba chodníčků

Akce proběhla v rámci projektu „Tůně u Chotěboře“ organizace International Forum of Social Studies.

Za Ekoklub GCH   Dita Janáčková


Zveme vás na akci Podmoklanské vrby ...


sobota 25. října 2014

Den činů Ekoškol aneb 72 hodin - Ruku na to!

 
         To, že na Gymnáziu v Chotěboři studuje spousta studentů s neskrývaným nadšením pro životní prostředí, je všeobecně známé. Ale nikdo z nás nečekal, že se jich v sobotu 11. října 2014 před budovou školy sejde neuvěřitelných 64, plně vybavených odpadkovými pytli a pracovními rukavicemi, a že budou všichni společně ochotní strávit dopoledne uklízením oblíbených vycházkových tras ve městě a v blízkém okolí.


            Ze ZŠ a MŠ Maleč, blízké spolupracující Ekoškoly, nám přijelo pomoci dalších 10 žáků. Naše školy se již podruhé zapojily do projektu 72 hodin - Ruku na to!, který nese podtitul "tři dny dobrovolnických prací po celé České republice". Naše skupina se letos vydala projít a vyčistit od odpadků již tradiční trasu, která vede okolím kaple Svaté Anny, Koukalek, serpentýn a končí úklidem naučné stezky v přírodní rezervaci Údolí Doubravy.


            O tom, že tato akce nebyla zbytečná, svědčí především počet nasbíraných pytlů s odpadky. Těch se podařilo nahromadit celkem čtrnáct, mnoho dalších velkých „pokladů“ se do nich ani nevešlo… Ale hlavně jsme si všichni příjemně zpestřili sobotní dopoledne a odnesli si dobrý pocit z vykonané práce, která byla prospěšná pro lidi, přírodu i místo, kde žijeme.
Odpoledne se k našemu projektu již tradičně připojilo i deset členů ČSOP Chotěboř a dalších pět dobrovolníků, kteří putovali po stezce od Bílku do Chotěboře a „přispěli“ dalšími osmi pytli odpadků k těm našim čtrnácti.
Každoročně si klademe otázku…kdo zde stále ty odpadky zapomíná?
                                                              
                                                               

                                             Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř  Dita Janáčková

neděle 28. září 2014

Putování po Železných horách

Dne 23.9.2014 se třída sekunda z Gymnázia Chotěboř vydala na okružní cestu po hřebenech Železných hor. První zastávka byla u památné lípy v Lánech.
Poté jsme popojeli do Malče, protože zdejší základní a mateřská škola je Ekoškolou, stejně jako naše gymnázium, a proto spolupracujeme na společných projektech a aktivitách. Ekotým z malečské školy nás provedl místní přírodní zahradou a nově otevřenou venkovní expozicí hornin.
Další zastávka byla u Klokočovské lípy a ve Slatiňanech v hřebčíně jsme měli objednanou prohlídku. Pan Ing. Josef Rusňák ze Správy CHKO Železné hory nás doprovázel do PP Kaštanka a společně jsme prošli i pralesem PR Polom. Exkurzi jsme ukončili u památné lípy a na vyhlídce ve Štikově.
 Myslíme si, že jsme toho opravdu viděli a dozvěděli se velmi mnoho, přestože jsme se toulali jen v blízkém okolí našeho města.
                     
                                                 Š.Pilařová a A.Fiedlerová   

Pozvánka na Vycházku do oblasti Sv. Anny, Koukalek a PR Údolí Doubravy

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř
a
 Ekoklub Gymnázia Chotěbořvás zve na sobotní vycházku do oblasti Sv.Anny, Koukalek a   
PR Údolí DOUBRAVY
spojenou s podzimním úklidem těchto lokalit

Celorepubliková akce 72hodin – Ruku na to!
 se uskuteční dne 11. 10. 2014,

sraz účastníků je v 8,00 hodin u Gymnázia Chotěboř
                                (vchod do šaten)

Nezapomeňte na vhodné oblečení, obuv a ochranné rukavice. Igelitové pytle jsou zajištěny.

A hlavně – DOBROU NÁLADU A CHUŤ POMOCI!!!!

Zájemci hlaste se u Evy Jirsové


Pozvánka na Výrobu dřevěných chodníčků ,,Na Americe"


Ekoklub Gymnázia Chotěboř a ČSOP Chotěboř by v rámci projektu „Tůně u Chotěboře“ organizace International Forum of Social Studies ocenily Vaši pomoc na akci


Výroba dřevěných chodníčků „Na Americe“


Uskuteční se 25. října 2014.
Sraz je v 9.00 v oblasti tůní na okraji Chotěboře (vedle chotěbořského pivovaru a společnosti Camona, oblast byla kdysi nazývána „Na Americe“).
S sebou si nezapomeňte holínky a pracovní rukavice.
Nářadí bude na místě k dispozici.
Občerstvení zajištěno.

                                      Těšíme se na Vaši účast.
      
logo barevne velke
 


Zveme vás na ...

Den činů Ekoškoly Gymnázia Chotěboř - Tůně u Chotěboře

   Od jara jsme se odmlčeli s děním na lokalitě Tůně u Chotěboře, protože zdejší obyvatelé byli aktivní a my jsme se jim snažili dopřát klid. Léto skončilo a nás čeká velká akce, při které bychom rádi zhotovili povalové chodníčky přes vlhká místa v lokalitě tak, aby byla přístupná pro veřejnost a zároveň nebyli ohrožováni zdejší obojživelníci. Ekoklub Gymnázia Chotěboř na jaře získal částku 10 000,- Kč v celorepublikové kampani Zelené školy v rámci projektu Ekoškola. Za tyto peníze jsme nakoupili dřevo a za pomoci členů ČSOP Chotěboř nás teď čeká těžká práce při jeho zpracování.
Budeme moc rádi, když nám přijdete 25.října v 9,00hod pomoci.

Ekoklub Gymnázia Chotěboř


Akce v rámci projektu „Tůně u Chotěboře“ organizace International Forum of Social Studies

Ekoklub Gymnázia Chotěboř ve Švédsku

         
    
         Naše Gymnázium v Chotěboři je již několik let zapojené do studentské výměny se švédskou střední školou Vasaskolan Gävle. Proto se letos 5. září už počtvrté vydala skupina dvaceti českých studentů a dvou profesorů do Švédska. Mezi nimi bylo i několik členů Ekoklubu. Program byl tedy z části naplánován tak, abychom se kromě návštěvy známých švédských měst a památek, zúčastnili i několika ekologických aktivit.  

          
V přírodní rezervaci Rullsand
   

     Po pondělní prohlídce školy jsme se s celou skupinou odebrali na okraj Gävle, kde se nachází příměstská přírodní zóna Hemlingby. Ta je známá jako nejdůležitější rekreační oblast města s mnoha vycházkovými pěšinami a stezkami. Dominuje jí les, ale jsou zde také bažiny a staré pastviny. Je to mimo jiné velmi důležité spojení se stezkou pro pěší turistiku Gästrikeladen.Na stezkách v Hemlingby


      Hlavní tématem výměny byla však voda. Také proto jsme absolvovali exkurzi do čistírny odpadních vod Duvbacken. Čistička začala se svou činností již v roce 1967 a v roce 2011 přešla z výroby bioplynu na biomethan. Stavba je velmi důležitou součástí města, jelikož asi 85 000 lidí v regionu Gävle je napojeno právě na tuto čistírnu. Po vyslechnutí základních informací jsme měli možnost si celý areál projít a zjistit, jak přesně všechno funguje a na jakém mechanismu pracuje. Každý z nás mohl na vlastní oči vidět, že problematika odpadních vod je všude v Evropě velmi podobná.  V čističce odpadních vod

    

     V rámci pobytu jsme měli také přednášku o vodním hospodářství Švédska, při které nám přednášející představil svou zemi a její vztah k vodě, mimo jiné se zmínil i o tom, jak využívá moře a další vodní plochy. Právě znečištění Baltského moře je další aspekt, který nás s touto severskou zemí spojuje. Vždyť vody z povodí naší Odry skončí po dlouhé pouti právě v tomto moři. ¨


Znečistění Baltu


       Poslední den výměny jsme se vydali přímo k Baltu, do přírodní rezervace Rullsand. Zde se nachází kilometry nádherných písečných pláží, nejdelší ve středním Švédsku. Při procházce podél velké přehrady v Älvkarleby jsme zase s úžasem pozorovali lososy, kteří se při svém putování proti proudu řeky snažili překonat nástrahy, které jim člověk postavil do cesty.Lišejník provazovka

Písečné pláže

Místo tahu lososů

Divoké koryto pod přehradou

Divoké koryto podruhé

Tak třídí ve Švédsku ...


       Kromě tohoto programu jsme navštívili hlavní město Stockholm, které s vodou také úzce souvisí, jelikož bylo vystavěno na čtrnácti ostrovech a protéká jím řeka Ridda vytékající z jezera Mälaren. To je zároveň důležitou zásobárnou pitné vody. Návštěva muzea, jehož hlavním exponátem je královská plachetnice Vassa ze 17.století, byla perličkou v našem putování „za vodou“ ve Švédsku.


Ukazatel kvality vody na nábřeží ve Stockholmu

Model lodi Vasa s originálem v pozadí

Stockholm - město na vodě


       Celý týden byl určitě pro nás všechny velkým zážitkem a kromě toho, že jsme se seznámili se spoustou nových lidí a poznali jejich kulturu, měli jsme i možnost se vzdělávat a zjistit nové užitečné poznatky, které byly jistě pro mnohé z nás velkým přínosem.                                                                                 
Za Ekoklub GCH Dita Janáčková

čtvrtek 28. srpna 2014

Sběr starých mobilů a hliníku stále v Informačním centru Chotěboř ...

             Mnoho lidí jistě dojmou jímavé ekologické příběhy o smutném osudu planety a cítí v srdci pohoršení nad tím, že se kdy stali součástí lidského plémě. Ti všichni mají už dlouho možnost pomoct živočichům, kteří na vývojovém žebříčku jen o příčku pod námi – gorilám. A konečně i jejich přirozenému prostředí jako takovému.
            Ptáte se, o jakou možnost se jedná? V Infocentru a kabinetu biologie na gymnáziu se i nadále vybírají staré mobily, které všechny obsahují vzácné i nebezpečné materiály - látky, které je záhodno recyklovat. Jinak se totiž například prvky jako měď, zlato či stříbro (všechny obsažené v mobilních telefonech) musí těžit ve stále nových a nových dolech - které se nachází například v africkém Kamerunu, kde byla zřízena gorilí rezervace Dja. Vymírající gorily jsou tak vyháněny místními chudými domorodci, kteří nemají jinou možnost výdělku, než se podílet na ničení jejich domoviny těžbou mědi. To všechno kvůli součástkám do mobilů, které se dají - navíc mnohem levněji - vyrobit i z látek již obsažených ve vysloužilých mobilech. Proto noste mobily i dále, čím více nás bude, tím více zmůžeme!
            Stejně tak na obou místech pokračuje sběr hliníku. Je to stále stejný příběh; bauxit, z něhož se hliník velmi draze vyrábí, nám jednou musí dojít a při současné spotřebě a zmenšujících se zásobách to půjde rychle. Pokud ovšem budeme poctivě třídit odpad, hliník můžeme odnést k recyklaci, takže se jednak výrazně ušetří finanční prostředky i surovinové zásoby a zároveň budeme minimalizovat škody na životním prostředí způsobené těžbou a zpracováním bauxitu. 
            Pro správnou recyklaci je zásadní, aby se pracovalo pouze s hliníkem bez příměsí ostatního odpadu. Proto je důležité pečlivě rozlišovat mezi např. hliníkovým a lesklým plastovým víčkem od jogurtu. Pomůcka je jednoduchá - pokud se třeba právě víčko od jogurtu po zmáčknutí pomalu vrací do původního tvaru, znamená to, že je vyrobeno z plastu. Pokud si zachová nový tvar, je hliníkové. Co se odlišení hliníkového předmětu od železného týče, pomůže vám obyčejný magnet - hliník jím na rozdíl od železa přitahován není. Navíc každý hliníkový obal je podle zákona opatřen označením malého trojúhelníčku s číslem 41, případně ještě nápisem ALU.
            Netřeba snad říkat, že nejlepší je samozřejmě co nejméně střídat mobily a snažit se vyhýbat hliníkovým obalům. Vždycky totiž platí zásada: je dobré odpad třídit, ale ještě lepší je předcházet jeho vytváření!


Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Lída Stará


sobota 14. června 2014

Ekologická mánie opět po roce v ZOO Jihlava

             Dne 30. května Viola Pražáková, Jana Vondráková a Lída Stará - studentky kvinty chotěbořského gymnázia - vyrazily do ZOO Jihlava prezentovat svou práci v rámci kampaně "Od pólu k pólu". Kampaně tohoto typu pořádá každoročně organiace EAZA (Evropská asiociace zoologických zahrad a akvárií), naše škola se kampaně účastnila již po několikáté. V minulém roce to byla tzv. Olejmánie, která upozorňovala na nekontrolované kácení deštných pralesů v jihovýchodní Asii ve prospěch monokultur  palmy olejné.       Tentokrát  bylo témat na výběr více. V šestičlenném týmy jsme si vybraly téma mobilů - s pracovním názvem Mobilmánie na památku loňského ročníku - a dále nedostatku vody. Tento projekt vnímáme jako velmi prospěšný, protože upozorňuje na souvislost mezi naším každodenním bezmyšlenkovitým jednáním a jeho dopadem na životní prostředí na druhé straně světa. Doufáme, že se do příštích ročníků zapojí ještě více škol, protože oproti minulému ročníku se účast potěšitelně zvedla.     I přes nepřízeň počasí jsme dorazily s dobrou náladou a touhou sdělit světu naše poznatky o ekologických problémech i výsledky naší školní práce. Ta sestávala ze sběru mobilů ve škole a chotěbořském informačním centru, prezentací pro třídy nižšího gymnázia a dotazníku pro tutéž věkovou kategorii. Akce se opět konala v krásném prostředí ekologického centra Pod povrch.Po uvítání jsme si vyslechly prezentace kolegů z ostatních škol, týkajících se napříkad problematiky dovozu jablek, nebo plýtvání papírem. Když jsme pak samy přišly na řadu, tak jsme všechny seznámily s tím, jak enormně se plýtvá vodou. Nabídly jsme řešení v podobě úspory nejen vodních zdrojů, tak i peněženky. Naše druhá prezentace se zase týkala hromadění mobilních telefonů v domácnostech bez dalšího využití. V této  prezentaci jsme zejména zdůraznily,  že vysloužilé mobily je nutno dávat na místa pro ně určená (sběrné dvory, další sběrné kampaně, apod.), protože jejich recyklací výrazně ušetříme finanční i surovinové náklady, stejně jako ohrožené druhy organismů v oblastech těžby. Jen si zkuste sami zjistit, jak drahá je např. výroba mědi!   Po skončení prezentace jsme se všichni odebrali do africké vesničky Matongo, která se nachází na druhém konci zoo, hned vedle obřího tobogánu (ten byl vzápěti nadšeně využit). Ve vesničce se konala umělecká vystoupení zahrnující různé scénky, písničky a výstavu plakátů. Dále se zde mohly děti zapojit do soutěže v třídění odpadů. Celá akce skončila přívětivým rozloučením.    Odměnou za naši práci byla nejen volná prohlídka zoo a drobné ceny, ale také další informace o ekologických tématech, na které při jejich závažnosti jen tak  nezapomeneme. Celý den se náramně povedl a určitě se do této kampaně chceme zapojit i v dalším roce.                                                                                               Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř                                          Viola Pražáková, Jana Vondráková a Lída Stará

středa 4. června 2014

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř ,,opět zlatí na zlatém listu"Studenti Gymnázia Chotěboř se letos opět účastnili 42. ročníku soutěže Zlatý list. Po úspěšném absolvování okresního kola, které se konalo 26. Dubna v Sobíňově, postoupili hned čtyři družstva do kola krajského. Dvě družstva v kategorii mladší z primy – Primáti I. a Primáti II. a v kategorii starších družstvo ze sekundy – Penguins a družstvo z kvarty – Komáři.


Krajské kolo se letos konalo nedaleko Chotěboře na Geofondu. Na toto kolo, které trvalo netradičně  pouze 2 dny (15. – 16. 5.), studenti vypracovali kromě roky zaběhlých obhajob celoroční práce pro přírodu i čtyři dobrovolné úkoly. Tématy těchto úkolů byly velmi rozmanité - Letokruhy, Semena dřevin, Noční obloha a Zvuky prostředí.I když body získané z obhajoby a dobrovolných úkolů mají velký význam, mnohem důležitější je samotná soutěžní stezka. Právě tam mají studenti prostor náležitě využít svých znalostí. Na soutěžní stezce se kromě „obvyklých“ stanovišť jako je botanika, entomologie a geologie letos objevily i méně častá témata – například léčivé rostliny nebo včelařství.I přesto, že se našemu Ekoklubu tentokrát nepodařilo obhájit loňská první místa v obou kategoriích, každý tým si odvezl medailovou pozici. V kategorii starších to bylo 2. místo Komárů a 3.místo týmu Penguins. V kategorii mladších jsme získali kromě druhého místa i místo první a spolu s ním postup do kola národního.  Zde bude barvy našeho gymnázia, ale i Chotěboře a vlastně celého kraje, hájit šestice borců z primy – Anička Stará, Štěpánka Pilařová, Lucka Urbanová, Patrik Krulík, Jirka Frühbauer a Vašík Paclík.


Naše primáty tedy letos čeká ještě jedna výzva – cesta do moravské části Jihočeského kraj. Držte nám palce, ať se našim nejmladším daří i v červnu na národním klání.                                                              

                            Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř 
                                       Pavla Henzlová
neděle 1. června 2014

Úspěchy studentů chotěbořského gymnázia z biologii a ekologii
Naši účastníci na krajském kole Zlatého listu

Školní rok se blíží k závěru a je třeba bilancovat, jak se nám dařilo. Jedním slovem – skvěle!Již v říjnu jsme vyslali dvě družstva na krajské kolo Ekologické olympiády, kde jsme k velkému zklamání studentů obsadili „jen“ druhé a čtvrté místo mezi dvanáctkou týmů z gymnázií z celého kraje.V zimních měsících pokračovala příprava na Biologickou olympiádu a i zde se nám letos dařilo! V krajském kole se na úžasném druhém místě, se stejným bodovým ziskem, jako na místě prvním, umístila Kristýna Krulíková ze sexty. Spolužáci Tadeáš Brabec a Michal Vomela se také probojovali mezi šest úspěšných řešitelů z celkového počtu 22 soutěžících. Kristýna za své skvělé umístění získala možnost zúčastnit se dvoutýdenního Letního odborného soustředění mladých chemiků a biologů z celé České republiky v Běstvině. Ani v mladších kategoriích se studenti nenechali svými soupeři překvapit. V nejmladší kategorii se Terka Stehnová umístila na druhém místě jak v okresním kole, tak později i v kole krajském. Anička Boháčová ve starší kategorii v okresním kole zvítězila.Každoročně se naši studenti stávají „pohromou“ pro své soupeře v oblíbené soutěži Zlatý list. Do krajského kola postoupila hned čtyři družstva a studenti zde vybojovali první, dvě druhá a třetí místo! Ve druhé polovině června se družstvo Primátů z primy bude pokoušet získat nějaké z předních míst na kole národním, které se letos bude konat v Janově u Dačic. Je úžasné sledovat, jak starší studenti z kvinty a septimy ve volném čase po vyučování připravují své malé kamarády z primy na klání na celostátní úrovni! Kromě svých znalostí studenti na soutěži prezentují i celoroční práci pro přírodu a několik dobrovolných úkolů s přírodovědným zaměřením, nad kterými pracovali v uplynulých měsících.Dalším velkým úspěchem našich studentů bylo vítězství v krajském kole středoškolské odborné činnosti, kdy studentky Míša Chalupová, Dita Janáčková a Dorka Klepetková zvítězily se svou prací „Rekonstrukce tůní u Chotěboře“. Národní kolo je teprve před nimi.Skupina studentů se také zapojila do Přírodovědné soutěže pro mladé přírodovědce, kterou každoročně připravuje KRNAP. Pět studentů se probojovalo mezi třicet nejúspěšnějších z celé republiky a od 2. – 6. června 2014 se mohli zúčastnit na Friesových boudách zajímavého zoologického kurzu.
Nezbývá než všem úspěšným studentům poblahopřát ke skvělým výsledkům a hlavně – ať jim chuť ke studiu a k soutěžení vydrží i v dalších letech! 

  
                                                       Děkuji za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.                                                                                    Mgr. Eva Jirsová

čtvrtek 29. května 2014

Pozvánka na kosení a úklid u terénní stanice v Sobíňově
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěbořzve své členy i dobrovolníky nakosení a úklid u terénní stanice v Sobíňově,

sraz v sobotu 7. 6. 2014, v 8.00 hodin u srubu

Svačina bude připravena!
Přijďte prosím pomoct!


výbor organizace

Pozvánka na sečení Zvolanova

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř

zve své členy i dobrovolníky na sečení

ZVOLANOVA
Sraz brigádníků v sobotu 21. 6. 2014
v 8.00 hodin na Zvolanově u Sobíňova


Svačina bude připravena!

čtvrtek 15. května 2014

Chotěbořské trylkování

Dne 8. května 2014 se konalo v Sobíňově tradiční Chotěbořské trylkování. Sešli jsme se ráno v 6 hodin před terénní stanicí ČSOP v Sobíňově v hojném počtu, převážně děti ze škol, ale i dospělí, kteří se zajímají o naši přírodu. Uvítala nás krásná ranní mlha v nivě Doubravy, která brzy opadla, a po celou akci nás provázelo jarní sluníčko.Zde na nás už čekal pan RNDr. František Bárta, který nás hned na začátku obohatil první ukázkou kroužkování odchycených ptáků. Potom jsme se vydali na krásnou procházku naučnou stezkou Sobíňov s podrobným a zajímavým výkladem o životě pěvců. Všichni jsme napínali uši a snažili se zachytit každý ptačí hlásek kolem nás. Pan RNDr. Bárta nejen zachytil každé pípnutí, ale dokázal k němu přiřadit i jeho autora.
Po návratu zpět ke srubu nás čekalo občerstvení v podobě teplého čaje, kávy a výborného domácího moučníku. Následovaly další ukázky kroužkování odchyceného ptactva, například pěnice černohlavé, sýkory parukářky nebo strnada obecného, ale i mnoha jiných.Pan RNDr. Bárta opět nezklamal svým vtipným a odborným vyprávěním. Děti si odnesly domů naučné materiály a všichni účastníci příjemný pocit z krásně stráveného dopoledne.
Příští rok se určitě ve městě znovu objeví barevné plakátky, které Vás budou přemlouvat, abyste jednou přemohli svou pohodlnost, vylezli z teplého pelíšku a vyrazili s námi do přírody. Určitě nebudete litovat!

                           Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř a ZO ČSOP Chotěboř
                                   
                                                    Simona Uchytilovástředa 7. května 2014

Nedělní ráno v Tůních u Chotěboře

Lokalita Tůně u Chotěboře, nepřehlédnutelný přírodní úkaz nacházející se v průmyslové zóně a těsné blízkosti komunikace druhé třídy, skrývá ve svém nitru nečekané bohatství. Živoucí bohatství. Pestré bohatství. Vzácné bohatství.
            Jak vlhká, měkká půda propletená vodními plochami, tak i světlý či naopak velice hustý, tmavý lesní porost s jehličnany i listnáči na relativně malé ploše představují dokonalý rozmanitý terén, který vyhovuje širokému spektru fauny i flóry.


Vkládání návnad do živopastí na obojživelníky


O místní druhové rozmanitosti se Ekoklub Gymnázia Chotěboř rozhodl přesvědčit i chotěbořskou veřejnost, a to akcí s názvem „Život v Tůních u Chotěboře“, která se uskutečnila v neděli 4. 5. 2014. RNDr. František Bárta, člen České ornitologické společnosti, nezapřel své odborné zaměření, a tak bylo naším prvotním cílem sledování ptačí populace v této oblasti. K tomuto účelu posloužilo i kladení speciálních sítí (den předem pět členů Ekoklubu v nanejvýš nepříznivém počasí s natahováním sítí a kladením pastí samozřejmě pomáhalo). My jsme si tak mohli v neděli ráno nejen poslechnout ptačí zpěv a sledovat pohyb a chování ptactva na stromech, ale také si prohlédnout některé kroužkované jedince zblízka. V lokalitě byl tedy potvrzen výskyt drozda kvíčaly, žluny šedé, brhlíka lesního či králíčka ohnivého.

RNDr. Bárta demonstruje pěvce během kroužkování


 Naši pozornost jsme zaměřili i na život v samotných tůních. I přes nepříjemné chladné podmínky se nám podařilo v živolovných pastech (opět kladeny den předem) odchytit zástupce čolků – nejvýznamnějších obyvatel tůní. Už jejich přítomnost v ani ne deseti stupních celsia byla nečekaná, avšak při pohledu na dva mladé jedince přišel objev ještě neočekávanější. Jednalo se totiž o zástupce čolka horského, tedy druhu, který zatím na lokalitě popsán nebyl. Jestli se jeho výskyt v Tůních u Chotěboře opakovaně potvrdí, bude to znamenat, že se u našeho města nacházejí hned všechny tři druhy čolků, které jsou v České republice potvrzeny.
Střízlík obecný


Procházka lokalitou


Jsme rádi, že se našlo dostatek zájemců z řad chotěbořské veřejnosti, kteří si byli v neděli ráno ochotni přivstat. Myslíme, že můžeme považovat akci za úspěšnou, protože bylo co pozorovat, objevovat, čemu se přiučit.
Michaela Chalupová, Ekoklub Gymnázium Chotěboř