Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2015

Program Fairových Vánoc

Obrázek

Zažijte s námi Fairové Vánoce

Obrázek

Gymnázium Chotěboř zaznamenává další úspěch!

Obrázek
      Studenti Gymnázia Chotěboř opět neváhali změřit síly, tentokrát v krajském kole Ekologické olympiády, která se konala 18. - 20. listopadu 2015 v prostorách CEV Chaloupky u Třebíče. Šest našich studentů, rozdělených do dvou týmů, se opět utkalo s ostatními šikovnými ekology z celého Kraje Vysočina. Boj to byl těžký! V prvním kole zejména exceloval náš starší tým, který i přes velice pozdní příjezd (stačili ještě odehrát během celého dne tři divadelní představení v rámci Dne studentů!) dokázal k půlnoci získat v testech nejvíce bodů ze všech. I mladší tým si ale vedl bravurně. Dalšími „disciplínami“ jsme proplouvali jako loď tažena tím nejpříznivějším větrem. Trochu postrašeni chytře vypadajícími protivníky a stále tak trochu vykolejeni letošním tématem – „Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody“, jsme ale nepolevili a skutečně se nám podařilo dosáhnout skvělých výsledků. Obsadili jsme krásné 1. a 8. místo! Buďme k sobě ale upřímní, bez podpory našich skvělých profesorů byc

Zveme Vás na promítání filmu a besedu ...

Obrázek

Nový prvek v Přírodní zahradě a geoparku Gymnázia Chotěboř

Obrázek
          Díky štědrému sponzorství firmy TENEZ a.s. a vítězství v jarní soutěži Zelené školy 2015 jsme se konečně dočkali dlouho plánované kruhové lavičky a stolků kolem sto osmdesát let starého platanu javorolistého, který je živým symbolem Přírodní zahrady a geoparku Gymnázia Chotěboř. Lavičku na zakázku vyrobila firma pana Vladimíra Harta ze Žižkova Pole a myslíme si, že výsledek předčil naše očekávání. Věříme, že tento nový prvek umožní ještě lépe využívat prostory zahrady jak při výuce našich studentů, tak při konání zajímavých akcí pro veřejnost.           Firma TENEZ a.s. již podruhé finančně podpořila naše studenty. Poprvé to bylo před dvěma roky v projektu Tůně u Chotěboře, kde jsme společně s organizací International Forum of Social Studies pomáhali s revitalizací vzácné batrachologické lokality na okraji našeho města. Také dřevěné povalové chodníčky v této lokalitě vybudovali naši studenti a to za finance ze soutěže Zelené školy 2014, která je určena pouze pro šk

Ekoškola ZŠ a MŠ Maleč na návštěvě v Přírodní zahradě a geoparku GCH

Obrázek
     Dne 27. října navštívila naše gymnázium skupina žáků ze Základní školy a mateřské školy Maleč s paní učitelkou Sabolovou. Také jejich škola má přírodní zahradu s geoparkem a také je součástí sítě Ekoškol, a proto naše spolupráce není novinkou.      Žáci ve skupinkách vyplňovali pracovní listy vytvořené přímo pro naši přírodní zahradu. Odpovědi hledali na několika velkých tabulích i mnoha malých tabulkách u jednotlivých rostlin. Po zkontrolování správných odpovědí se o žáky z Malče postarali studenti třídy sekunda, provedli je zahradou a geoparkem a seznámili je se všemi prvky naší přírodní zahrady. Právě žáci sekundy navštívili před časem Ekoškolu Maleč a také zde byli mile přivítáni dětmi z jejich Ekotýmu a teď jim vše mohli zase oplatit.     I když bylo nevlídné a chladné počasí, určitě to dětem nezkazilo radost z nově pochycených vědomostí. A my jsme zjistili, že žáci ze ZŠ a MŠ Maleč jsou velice šikovní a ukázali své výborné znalosti a ochotu naučit se novým věcem ohledně

Světový den Ekoškol na Gymnáziu Chotěboř

Obrázek
     Chotěbořské gymnázium jakožto Ekoškola se tento rok již po několikáté zúčastnila Světového dne Ekoškol.      V pátek 6. listopadu se sešli studenti letošní kvarty pod dozorem paní profesorky Jirsové na školní zahradě, aby ji spolu s geoparkem mohli patřičně připravit na zimu.      Studenti byli již předtím rozděleni do několika pracovních skupin, a tak plni energie neváhali a vyzbrojeni všemožným pracovním náčiním od hrábí po motyčky se pustili do práce.     Jedni vzali do ruky Savo a pustili se do drhnutí balvanů, tedy vzorků hornin v geoparku, které za celý rok porostli nehezkými řasami, jiní zase umyli informační cedulky a naučné tabule, vyčistili školní jezírko, nebo hrabali spadané listí, jež bylo posléze odneseno na kompost. Důležitou prací bylo také vyplet záhonky a zastřihnout květiny a keře, které již tento rok dosloužili a to nejen na zahradě ale i kolem školy.     Po téměř dvou hodinách práce bylo vše dokončeno a zahrada se jen blýskala. Vše je připraveno na nadcház

Projekt 72 hodin dvěma pohledy

Obrázek
Máknem a bude to!      V sobotu 9.10.2015 ráno se více než 30 členů Ekoklubu Gymnázia Chotěboř a několik žáků ze ZŠ a MŠ Maleč společně sešlo a vyrazili směrem do PR Údolí Doubravy. Cesta vedla kolem kaple Sv.Anny a lesem kolem Koukalek ke Geofondu a serpentýnami k Dolnímu mlýnu. Tato akce se koná každoročně po letní turistické sezóně a cíl je vždy stejný – odnést z přírody to, co tam nepatří a co zde někteří návštěvníci před námi „zapomněli“!   Před kaplí sv. Anny jsme se rozdělili celkem na 2 skupiny: mladší šli společně s paní profesorkou Žákovou obejít lyžařský vlek zezdola kolem čističky odpadních vod, my starší, zkušenější jsme s paní profesorkou Jirsovou šli kolem lety osvědčené lokality nedaleko Koukalek, kde rok co rok nalézáme nespočet odpadků a naplníme minimálně 4 pytle v jediném místě.    Po vysbírání všech možných a nemožných dosažitelných odpadků jsme popošli dále ke Geofondu, kde jsme rojnicí procházeli tamní les. Sesbírali jsme zde  "jen" 3/4 velkého

Gymnázium Chotěboř a Ekoškola

Obrázek

Dobropiknik aneb pomáhat je zábava

       Dobře se najíst, potkat skvělé lidi a ještě k tomu přispět na dobrou věc? Tak přesně tohle jste mohli zažít na třetím ročníku Dobropikniku, který se odehrál 11. září v prostoru geoparku Gymnázia Chotěboř. Kdo přišel na tuto dobročinnou akci, určitě nelitoval. Stoly prohýbající se pod váhou skvělého jídla a pití, které bylo poskytnuto místními sponzory, si přímo říkaly o pozornost. Party stan, pod kterým byly ty výborné pokrmy umístěny, se nakonec minul svým účelem – počasí bylo skvělé!        Právě vydařené počasí a magická vůně přivedly již ve čtyři hodiny spoustu návštěvníků, dokonce se zde objevil i chotěbořský starosta Tomáš Škaryd a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Všichni se bez okolků vrhli na dobroty a s plným talířem, šálkem kávy či jiným nápojem se rozprostřeli po geoparku. Kromě jídelního stanu zde totiž byla například přehlídka gastropoezie, jež svým vtipným obsahem jen umocňovala uvolněnou atmosféru, která zde panovala. Děti nadchla výtvarná dílna, kde si z

Ekoklub Gymnázia Chotěboř se podílel na organizaci Dětského dne pro děti zaměstnanců firmy TENEZ a.s.

Obrázek
  Chotěbořská firma TENEZ a.s., která již dvakrát sponzorsky podpořila projekty Ekoklubu Gymnázia Chotěboř (2013 –Tůně u Chotěboře, 2015 – Vybavení venkovní učebny), se chystala uspořádat akci zvanou Den dětí. O pomoc s organizací této akce firma požádala právě studenty Ekoklubu GCH a výsledek se více než vydařil! Tato událost  se konala v neděli 13.září 2015 v krásném prostředí v blízkosti  PR Údolí Doubravy, u „chaty Doubravky“.  Naši studenti  přípravu akce vzali opravdu vážně a společně s paní profesorkou Jirsovou připravili hned de set soutěžních stanovišť. Všechny soutěžní koutky byly o přírodě a studenti v kostýmech pohádkových bytostí si museli poradit jak s většími školáky, tak s dětičkami, které sotva chodily.      Sluníčko nás provázelo po celé odpoledne a nechybělo ani dobré jídlo a pití, které zajišťoval Panský dům. Atmosféra byla nadmíru příjemná, bavili jsme se jak my, tak děti a jejich rodiče, a proto si myslíme, že se celá akce báječně vydařila. Budeme moc rá

Akumulátor, evropské baterky pro mladé akční lidi z Česka!!!

            Do neděle 27. září se mohou účastnice a účastníci přihlašovat na Akumulátor, evropské baterky pro mladé akční lidi z Česka. Hledá se 20 aktivních lidi ve věku 15 až 26 let , kteří si dokážou své okolí a politiku představit jinak. Ti se zúčastní pěti víkendových školení v různých koutech České republiky a vydají se na mezinárodní setkání do Bruselu. Začínáme na podzim 2015 a na jaře 2016 pojedeme do Bruselu společně s podobně naladěnými lidmi z Finska, Rakouska a Maďarska. Akumulátor je díky podpoře Green European Foundation, Institutu aktivního občanství a Nadace Heinricha Bölla zdarma. Na účastnících bude pouze zaplatit si dopravu po Česku na místa víkendových školení. Přihlaste se na webu   http://aktivniobcanstvi.cz/akumulator.html , kde se můžete seznámit s celým akumulátorským školením a zeptat se na věci, které vás zajímají. Prosím, sdílejte nabídku s mladými lidmi všude tam, kde k nim máte přístup. Akumulátor je skvělou příležitostí, jak představit mladým l

Tak už máme podzim …

    S ním přicházejí pro naši organizaci tradiční akce. Ta, kterou vám chci vylíčit, se konala v sobotu 19. 9. 2015 v Sobíňově. Naplánovali jsme sečení pozemku, úklid srubu, řezání dřeva a nátěr opraveného západního štítu srubu. Dost práce na jedno dopoledne, ale jako vždy se k našim členům připojila skupina studentů chotěbořského gymnázia. Tentokrát se jich sešlo dvacet a práce nám šla od ruky. Před polednem bylo vše hotovo.    Je úžasné, když se můžete spolehnout na kamarády. Jsem přesvědčená, že členy Ekoklubu Gymnázia Chotěboř mohu za kamarády naší organizace označit. Posuďte sami, nikdy jsme nebyli postaveni před problém, že by nám pomoc odmítli, vždy se najde parta studentů, kteří obětují svůj volný čas a přijdou pracovat. Na oplátku je u nás čeká svačina a velké díky. Snažíme se také pomoct při jejich projektech nebo finančně podpořit některou z jejich exkurzí.     Nejvíce si ale cením okamžiků, kdy se učíme jeden od druhého. Děvče, které vyrazilo na brigádu v plátěnkác

Pozvánka na natírání opravené části srubu v Sobíňově

Obrázek

Rozšiř řady ČSOP ...

Obrázek

Pozvánka na sobotní vycházku po Údolí Doubravy

Obrázek

72 hodin je zpět

Obrázek

Těšíme se na Vás na Dobropikniku ...

Obrázek

Přijďte pomoc s úklidem Přírodní zahrady a geoparku Gymnázia Chotěboř!

Obrázek
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM 16 DOBROVOLNÍKŮM Z EKOKLUBU, KTEŘÍ PŘIŠLI POMOCI A UDĚLALI OPRAVDU VELKÝ KUS PRÁCE!!!! Staré vyřazené knížky jsou zbavené tvrdých desek i igelitových obalů (oboje skončilo v kontejnerech na papír a plast v areálu školy) a uklizené v nových prostorách, které nám pomohl získat pan ředitel a kde budeme v průběhu školního roku vybírat sběrový papír, aniž bychom museli sběr složitě několikrát přenášet! Zahrada je jako "nová", záhonky vypleté, keříky sestříhané, jezírko zbavené vodního moru, jahody ostříhané...! Ještě jednou moc děkuji za pomoc všem, kteří přišli pomoci, i když prázdniny ještě neskončily! Eva Jirsová

Úspěšná obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola

Obrázek
           Gymnázium Chotěboř v letošním školním roce obhájilo prestižní mezinárodní titul Ekoškola. Odměnou za celoroční snažení bylo slavnostní předávání certifikátů dne 18. června 2015 v historické budově Valdštejnského paláce v Praze, kde má sídlo Senát Parlamentu České republiky.  Do hlavního města se vydala čtyřčlenná delegace složená z Mgr. Evy Jirsové, koordinátorky EVVO na naší škole, Mgr. Vladislava Smejkala, ředitele školy, Veroniky Nosilové a Jana Vence z řad studentů a zástupců Ekotýmu.            V krásném sále Senátu ČR jsme se dozvěděli o historii tohoto programu v naší republice, který zde slaví již kulatých 10 let. Titul v letošním roce přebíralo více než 50 základních i středních škol z celé České republiky, kteří se snaží svoji školu činit přívětivější k přírodě. Po předání všech certifikátů a darů nás čekala komentovaná prohlídka Valdštejnského paláce. V zahradách Senátu byl pro nás i naše profesory připraven program, kde jsme se mohli navzájem pozna

Certifikát o udělení titulu Ekoškola

Obrázek

Úspěch studentů našeho gymnázia na národním kole ekologické olympiády

Obrázek
          Dlouhé čekání, které bylo před námi po listopadovém vybojování 1. místa v krajském kole ekologické olympiády, se začátkem června pomalu chýlilo ke konci a my jsme své volné chvíle začaly opět ubírat ekologickým směrem. V našem původním složení - Tereza Ondráčková, Pavla Henzlová a Kristýna Krulíková, jsme se 4. června vydaly do místa blízkého naší škole a domovu. K našemu potěšení se letošní národní kolo totiž konalo poblíž Sečské přehrady, která se spolu s hradem Oheb stala jeho hlavním tématem.   Náš soutěžní tým - K.Krulíková, T.Ondráčková, P.Henzlová        Oficiálnímu zahájení olympiády propůjčilo své prostory v Regionální muzeum v Chrudimi, kde nás mj. přivítal sám starosta města Chrudimi, organizátoři soutěže a kde proběhlo stručné seznámení s nadcházejícím čtyřdenním programem. Ve chvílích, kdy se zrovna nesoutěžilo, jistě nikoho nudné chvíle nepotkaly. Program byl plný exkurzí po zajímavých (zejména geologických) lokalitách chrudimského okolí a některá z

Výsledky Fotosoutěže 2015

1. místo - Dorota Plhalová - fotka č. 16. - Stvořidla - 12 hlasů 2. místo - Radim Jirsa - fotka č. 41 - Roháče - 11 hlasů 3. místo - Simona Uchytilová - fotka č. 44 - Kameny a voda - 8 hlasů                 a Dorota Plhalová - fotka č. 8 - Průzračné dno - 8 hlasů 4. místo - Marek Musil - fotka č. 32 - Průzračné dno - 7 hlasů 5. místo - Mikuláš Kopecký - fotka č. 59 - Voda čaruje - 6 hlasů.                 a Dorota Plhalová - fotka č. 15 - Schody z vody - fotka č. 17 - Velký balvan Tě vidí - po 6 hlasech Absolutní vítěz - Dorota Plhalová - celkem její fotky 32 hlasů

Kampaň EAZA 2015 "Od pólu k pólu" v ZOO Jihlava

      Psal se 29. květen a my, Jana V. a Viola P., jsme se již tradičně za Gymnázium Chotěboř zúčastnily závěrečné konference mezinárodní kampaně „Od pólu k pólu“, která se koná v centru PodpoVRCH v Zoo Jihlava. Účelem této konference je předávání informací o mnohých ekologických problémech, jejich důsledcích na životní prostředí a jejich následná řešení. Program započal v 9:00 krátkým úvodním filmem, který zobrazoval krásu a diverzitu přírody. Pak šly na řadu jednotlivé školy se svými prezentacemi. My jsme byly první a naším tématem byly Invazivní druhy, přičemž naše "přednáška" byla tak obsáhlá, že jsme byly přerušeny, aby se dostalo i na prezentace ostatních.    Celý program se nesl ve velmi příjemné atmosféře, dozvěděly jsme se spoustu věcí o ekologických problémech, které trápí současný svět a zakusily jsme velmi zajímavý závěrečný program v podobě přehlídky sokolnictví, krmení žiraf a následnou velice zajímavou prohlídku všech pavilonů. Srdečně doufáme, že se rok od r

Trylkování

Obrázek
         Rok se s rokem sešel, a tak se tentokrát v sobotu 16. května konalo již tradiční Trylkování v Sobíňově, které pro zájemce připravují společně členové ČSOP Chotěboř a Ekoklubu Gymnázia Chotěboř.    Hrstka účastníků se sešla v brzkých ranních hodinách na vlakovém nádraží v Chotěboři. Naše tříčlenná skupinka přírodních nadšenců se vydala vlakem v 5:20 do Sobíňova, odkud jsme pak šli ke srubu ČSOP Chotěboř.  Venku byla pořádná zima, ale ve srubu bylo zatopeno a pěkně teplíčko.     Pan ornitolog RNDr. František Bárta vybral ze sítí dnešní  první úlovky. V 6:00 se před srubem sešlo více než 30 lidí se stejným úmyslem – naučit se poznat naše ptačí druhy a to nejen podle vzhledu, ale i podle zpěvu. Jakmile přijeli taktéž vlakem žáci a paní učitelky ze ZŠ z Holetína, kteří navýšili počet účastníků alespoň o polovinu, pan doktor Bárta začal kroužkovat první pěvce. Byli mezi nimi rákosník obecný, strnad obecný, kosi černí, špačci nebo pěnice slavíkové a hn

Pozvánka na Sečení Zvolanova

Obrázek

Zveme vás na botanickou vycházku na Zlatou louku

Obrázek

Zveme vás na Sečení u srubu

Obrázek

Zlatý list - krajské kol

Obrázek
         Po úspěchu v okresním kole soutěže Zlatý list si studenti chotěbořského gymnázia vybojovali místa v krajském kole, které se letos konalo v Balinách u Velkého Meziříčí ve dnech 14.-15. května. Cesta byla poněkud náročná, ale po několika hodinách jsme konečně dorazili na místo. Po ubytování nás čekala obhajoba našich prací pro přírodu a projektů, které mají na naší škole již dlouholetou tradici. Týmy starší kategorie - Penguins a Potkanovce, čekala po obědě soutěžní stezka. Mladší družstvo - Primáti, šlo na botanickou a ornitologickou exkurzi. Večer byl pro všechny týmy připraven táborák. Následující den byla přichystána soutěžní stezka pro mladší kategorii a ta starší se vydala na exkurzi, kterou již absolvovaly mladší děti předešlý den. Na exkurzi jsme nejen navštívili velice krásnou oblast kolem rybníků nedaleko Velkého Meziříčí, ale také viděli mnoho druhů ptáků a některé jsme mohli sledovat i během kroužkování ornitologů. I botanická část exkurze byla velmi zajím

Článek o našem gymnáziu v havlíčkobrodském Deníku

Obrázek
Chotěboř – Gymnáziu Chotěboř se opět podařilo obhájit mezinárodní titul v projektu Ekoškola Přírodní zahradu vybudovali studenti gymnázia v rámci mezinárodního projektu Ekoškola        Do něho jsou zapojeny školy z více než padesáti dvou zemí světa. Hlavním smyslem Ekoškoly je co nejvíce snížit dopad školy na životní prostředí. Z toho důvodu žáci ve spolupráci s učiteli a personálem školy pořádají, již více než patnáct let, každoročně desítky akcí, soutěží a dalších osvětových činností. „Prestižní ocenění Ekoškola jsme obdrželi již v roce 2013, a to s tématy odpady a prostředí školy. V letošním roce jsme se ho snažili obhájit a zároveň i posunout dál," uvedla hlavní koordinátorka projektu Eva Jirsová. Ta dodala, že v letošním roce zařadili další tema, a to vodu.       „V rámci těchto temat například celá škola třídí více jak deset druhů odpadů, máme vlastní geopark a přírodní zahradu, pěstujeme byliny, čistíme chotěb

LOKÁL zaplnil lokál

       I přes slunečné počasí se v neděli 19. dubna sešla v prostoru Tančírny Panského domu poměrně velká skupinka lidí. Zavítali sem proto, aby na akci nazvané Lokál strávili příjemné odpoledne a poslechli si, jaké projekty se v Chotěboři a jejím okolí realizují a jací zajímaví lidé zde působí. Takovéto setkání proběhlo již podruhé, první se konalo na podzim roku       2013 v Cheopsově hospůdce ještě pod původním názvem Rozloučení s letním časem.       Na Lokálu 2015 se sešla velice rozmanitá skupina prezentujících. Návštěvníci se nejprve dozvěděli o šíři akcí, které pořádá Dobrá společnost, i to, že šéfkuchař Panského domu Václav Bauch peče pro hosty svůj vlastní domácí chleba. Ředitelka vilémovského Dětského lesního centra Dvoreček Pavla Sedláčková na fotografiích zachytila, jak děti tráví čas venku v přírodě nebo v zázemí svého hliněného domečku a které slavnosti v průběhu roku slaví. Iva Kopecká pak představila bohatou činnost Ekocentra Chaloupky v Horní Krupé, jejich

Podpořte Zlatý list v kampani Čtení pomáhá

Obrázek

Oslavy Dne Země

Obrázek
       V sobotu 25. 4. 2015 se to od ranních hodin u terénní stanice chotěbořského svazu ochránců přírody v Sobíňově hemžilo organizátory.       Dopoledne proběhl 2. ročník základního kola soutěže Zlatý list, kterou vyhlašuje Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody. Na startu se sešlo deset družstev ze základních škol v Malči, České Bělé, Oudoleni a z Gymnázia Chotěboř. Na osmi stanovištích si děti prověřily své znalosti z biologie, geologie, ornitologie, ale také myslivosti, znalosti hub, stromů, rostlin. V obou kategoriích (mladší žáci a starší žáci základních škol a víceletých gymnázií) postoupila první tři družstva do krajského kola.      Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v poledne. Čekání na verdikt poroty zpříjemnili dětem členové ČSOP Chotěboř, ve srubu byla připravena svačina, na ohništi se pekly bramboráky, v blízkém lesíku byly opět připraveny lanové překážky. Všichni účastníci obdrželi drobné dárky. S odjíždějícími soutěžícími se u srub