Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2017
Obrázek

„Hoď krátký pohled na Kamenolom Pohled“ aneb nový projekt studentů Ekoklubu Gymnázia Chotěboř

Na podzim letošního roku jsme se spolu se svými spolužáky (L. Jindrovou, T. Kvačkovou, A. Málkovou, M. Mrázkovou, A. Štorkovou, J. Stuchlíkovou, J. Sabolem a K. Zmekem) a pod záštitou Mgr. Evy Jirsové, přihlásili do soutěže Quarry Life Award. A co to vlastně je? Skupina HeidelbergCement zve do svých kamenolomů a pískoven po celém světě vědecko-výzkumné pracovníky, studenty, školy a další zájemce, aby v těchto těžebních místech realizovali své projekty. Cílem této vědecko-vzdělávací soutěže je zkoumat a podporovat biologickou hodnotu těchto míst a sdílet nové nápady a postupy s odbornou veřejností, úřady, neziskovými organizacemi a našimi odborníky. My jsme si vybrali lom Pohled, který leží nedaleko Chotěboře a pustili se do práce. Nejdříve jsme sbírali informace a nápady a poté jsme vyplnili formulář, který obsahoval plány a návrhy uskutečnitelné během jednoho roku. Všechno potřebné jsme odeslali a už nám nezbývalo nic jiného než jen čekat. A pak, 1. prosince, to přišlo… Náš proje

Brigáda na zahradě

Obrázek
V pátek 3.11.2017 se třída kvarta vydala připravovat náš geopark s přírodní zahradou na zimu, která pomalu, ale jistě klepe na dveře. Tato akce je v rámci Světového dne ekoškol. Snažili jsme se o to, aby naše zahrada zůstala na zimu čistá, a proto jsme vybírali listí z jezírka, které tam napadalo. Také jsme hrabali listí z našeho platanu, stříhali letničky a uklízeli odpadky abychom měli okolo školy he zky čisto.
Obrázek

Výstava na stromech

Dne 13. 10. 2017 se v Geoparku Gymnázia Chotěboř konala již podruhé Výstava na stromech, letošní třetí ročník s námětem pěstování banánu Příběh banánu. Výstava se koná během Týdne důstojné práce, který probíhá od soboty do soboty v týdnu, kdy se slaví Světový den důstojné práce. Ten připadá vždy na 7. října. Důstojná práce je taková práce, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a jsou při ní chráněna práva pracovníků. Ti za ni dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy, jako je například dětská práce, utlačování ženských práv atd. Organizaci měli na starosti studenti z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř a z Amnesty International Gymnázia Chotěboř. Součástí odpoledne bylo i slavnostní udělení titulu Ukázková přírodní zahrada naší zahradě. Samotná výstava obsahovala 13 plakátů, které byly seřaz

Mléčný den aneb Namíchej si svoji sváču!

Obrázek
  Ve středu 18. října 2017 se o velké přestávce v Euroklubu Gymnázia Chotěboř konal hodokvas pro studenty naší školy. Přišlo jich opravdu hodně a všichni měli možnost ochutnat pokrmy z mléka, jako např. sladký tvaroh či tvarohové pomazánky s pečivem. Kdo pořadatelům přinesl i nějaký mléčný recept, dostal od nich chutnou odměnu. Akce se vydařila, všichni z ní odcházeli spokojení a s plnými žaludky. Tuto akci do celostátní soutěže Mléko a my uspořádaly za Ekoklub Gymnázia Chotěboř studentky 3. A a jejím cílem bylo zpopularizovat mléčné výrobky u dětí a dospívajících. Od letošního školního roku se i naše gymnázium zapojilo do projektu Mléko do škol, v jehož rámci dostávají všichni studenti školy několikrát za měsíc zcela zdarma mléko a mléčné výrobky. Za Ekoklub GCH, Aneta Jirková 3.A
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Výstava na stromech 13. 10. 2017

Obrázek

Do školy i o prázdninách

Obrázek
Dny letního volna už se pomalu chýlí ke konci. To ale neznamená, že se těm bláznivějším z nás po škole nestýská. A zvláště po naší zahradě, kterou jsme si sami tak pracně vybudovali. O naši chloubu je ale potřeba se pravidelně starat a i když nejednomu z nás běhal při pohledu na školní budovy mráz po zádech, uspořádali jsme tradiční prázdninovou brigádu, abychom zahradu připravili na běžný školní provoz. Co nám scházelo v kvantitě, nahradili jsme kvalitou a pracovitostí, takže vše, co bylo potřebě udělat, jsme do oběda hravě zvládli. Tři týdny před koncem prázdnin, konkrétně 16. srpna si parta studentů (bylo nás 13 ze 7 tříd) nebojácně navlékla rukavice, chopila se lopatek, hrábí, nůžek a vrhla se na úpravu živého plotu před gymnáziem, který se od naší polední brigády stal přerostlíkem. Kromě toho bylo ale potřeba i zkultivovat trvalkové a bylinkové záhony a zastřihnout keře a stromy přímo v zahradě. S lehkým úsměvem na rtech i hořkostí na jazyku jsme na sebe nechali dýchnout ducha š

Dejme jim šanci! – závěrečná konference projektu v ZOO Jihlava

Obrázek
Dne 31. 5. 2017 studenti 2. A, členové Ekoklubu Gymnázia Chotěboř, v rámci projektu EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad) prezentovali v jihlavské ZOO svůj projekt s názvem „Dejme jim šanci!“. V tomto projektu jsme museli již od začátku února pozorovat své okolí. Přesněji jsme se zaměřili na živou přírodu. Naším úkolem bylo zaznamenávat si všechna zpozorovaná zvířata a rostliny v měsíci únor a poté v měsíci duben. Dále jsme si zapisovali přesné datum a místo výskytu prvního pozorování určitých druhů rostlin a živočichů. Nakonec jsme celý březen měřili třikrát denně teploty vzduchu a vypočítali teplotu průměrnou. Všechny naše získané údaje a fotografie jsme vložili do prezentace, kterou jsme poté v jihlavské ZOO prezentovali žákům z různých škol z Kraje Vysočina. Po obhajobě naší prezentace jsme měli ještě pro mladší děti připravenou soutěžní stezku. Děti u nás poznávaly kožešiny zvířat, jejich stopy, paroží, nebo vycpaniny ptáků. Tento den jsme si velice užili, obhájili jsme

Zlatý list 2017 a Kvarta Gymnázia Chotěboř

Obrázek
Jak už je to u nás dobrou tradicí, jako každý rok se naše gymnázium zúčastnilo soutězě Zlatý list a opět se nám podařilo probojovat až do kola národního. Poté, co jsme přijeli do Lubence, který leží pod Doupovskými horami v Ústeckém kraji, ani jsme nedoufali v umístění v první desítce. Díky jinému biotopu zde rostly úplně jiné rostliny a snad i srnec se nám zde zdál jiný... Možná jsme se až příliš unáhlili, ale s nadšením jsme se do toho v podvečer před soutěžní stezkou pustili…No, dobře bez nadšení a s totální panikou, že tady nemáme, co dělat. I když právě ta panika nás asi vyhecovala tak, že jsme si nakonec po týdnu plném exkurzí s odborníky dokázali něco odnést a užít si plno zábavy s ostatními přírodovědnými nadšenci. Získali jsme nové přátele a zkušenosti. Moc bychom chtěli poděkovat našim profesorkám a panu řediteli, kteří nám umožnili se této prestižní soutěže účastnit, protože bez nich by to nešlo. Co říci na závěr - vařili tam dobře, skončili jsme sedmí z celé České repub

Třetí mezinárodní titul EKOŠKOLA

Obrázek
Dva roky usilovné práce studentů a učitelů naší školy, ale zejména studentů Ekotýmu, ve kterém byli zapojeni zástupci téměř všech tříd, přinesly své ovoce! Ve čtvrtek 22.června 2017 jsme ve slavnostním sále Senátu Parlamentu ČR z rukou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce převzali již třetí prestižní mezinárodní titul Ekoškola. Tímto titulem se tentokrát můžeme pyšnit celé čtyři roky, než nás bude opět čekat náročná obhajoba a audit. Tímto chci poděkovat všem studentům a kolegům, kteří se do aktivit tohoto projektu zapojili a tak pomohli k naplnění jeho cílů. UNESCO - Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu říká: „Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole. Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět“. Mgr. Eva Jirsová, koordinátorka projektu Ekoškola

Národní kolo YPEF 2017

Obrázek
Finále soutěže Mladí lidé v evropských lesích – Young People in European Forests se stejně jako loni konalo v Kostelci nad Černými lesy. Právě sem se naše družstvo ve složení Anička Boháčová, Terka Ondráčková a Honza Venc ve středu 14. 6. 2017 vydalo. Po předlouhé cestě, kdy jsme asi hodinu strávili na zastávce v polích, jsme dorazili na zámek v Kostelci akorát na registraci a následný oběd. Po něm se za zvuku lesních rohů odehrálo zahájení a ihned na to nám rozdali test. Všechny otázky byly v angličtině, ale přestože jsme měli s sebou slovník, tak jsme ho téměř nepotřebovali. V testu se objevily otázky ohledně lesnictví obecně, ale navíc jsme také museli porovnávat lesy v různých zemích EU a jejich problémy. Až na pár zaváhání jsme suverénně pokročili k další části soutěže, tedy prezentaci. Tu jsme si připravili už doma a nyní bylo na nás, abychom opět v angličtině dokázali zaujmout publikum a povědět jim něco o lesích na Vysočině a s jakými potížemi se potýkají. Mezi studenty les

Národní kolo Ekologické olympiády v KRNAPu

Obrázek
Potom, co jsme v krajském kole s přehledem porazili všechny soupeře, jsme se ve čtvrtek 1.6. vydali s obdobným očekáváním směrem Vrchlabí do Krkonošského národního parku, kde se odehrávalo letošní národní kolo Ekologické olympiády. Nedlouho po příjezdu a ubytování jsme zamířili do centrály KRNAP, konkrétně do nové budovy Krkonošského centra environmentálního vzdělávání, kterému se přezdívá Krtek (z části, protože tak i vypadá). Zde nás hned po přivítání čekal test a náročná poznávačka. Navzdory důkladné přípravě některé krkonošské endemity zaskočily nejenom náš tým, ale na druhou stranu téměř všechny vzorky, které jsme znali, jsme i správně pojmenovali. Večer jsme si vyslechli zajímavou přednášku o biobariérách a biokoridorech, což bylo mimochodem téma celého letošního ročníku. Ta nám měla pomoci, když jsme druhý den byli vysláni do terénu, abychom zmonitorovali část řeky Jizery. Měli jsme za úkol zjistit, zda by tudy mohla migrovat vydra říční a vranka obecná a v případě překážky n
Obrázek

Víkend otevřených zahrad na Gymnáziu Chotěboř

Obrázek
V sobotu 10. června se chotěbořské gymnázium zúčastnilo celoevropské akce Víkend otevřených zahrad, která probíhá každoročně druhý víkend v červnu. Na tuto akci jsou zváni úplně všichni a mají tu možnost dozvědět se něco o zajímavých a mnohdy nepřístupných zahradách a parcích ve svém okolí. Zahrada a geopark pod platanem u Gymnázia Chotěboř měla pro tuto akci také co nabídnout. Pyšní se totiž titulem přírodní zahrada. Znamená to tedy, že například pro její údržbu nepoužíváme žádné pesticidy, umělá hnojiva či rašelinu, vysazujeme naše původní druhy dřevin a snažíme se vytvořit podmínky pro život rostlin a živočichů v souladu s člověkem. Dalším lákadlem je samozřejmě náš geopark. Poté co se brána naší zahrady otevřela v devět hodin ráno, měli do ní návštěvníci volný přístup. Čekala zde na ně nejen komentovaná prohlídka zahrady od studentů školy, ale také stůl plný dobrot, u kterých byli pro zájemce předem připravené recepty na přípravu lokálních a sezónních dobrot z rebarbory nebo ko

Slavnostní otevření geocyklotrasy „Za vodou a geologií do Železných hor“

Obrázek
Již jsou to zhruba dva roky, co došlo k myšlence vytvoření první a zatím jediné geocyklotrasy na Vysočině, a to v okolí Chotěboře. Během tohoto času všichni partneři usilovně pracovali, aby tento významný projekt uvedli v život. Slavnostní otevření se konalo v neděli 28. května v 9 hodin ráno na ploše bývalého Obecního rybníka za Základní školou Buttulova. Proběhlo za účasti hlavních partnerů - Ing. Tomáše Škaryda, starosty města Chotěboř, Mgr. Jana Doucka, zaměstnance organizace Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Mgr. Jaromíry Valehrachové, Ph.D., ředitelky Podhůří Železných hor, o. p. s., ale také Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Po slavnostním otevření následovala prohlídka nové geocyklotrasy, které je vhodná i pro pěší turistiku. Další část programu se odehrávala v obci Modletín, kde divadélko DIK vytvořilo historickou atmosféru. Zde došlo i na losování o zajímavé ceny. Jedna etapa tohoto projektu je za námi, ale stále existují možnosti, jak tuto myšlenu rozvíjet a zdokonalovat

Poznávali jsme krásy Žďárských vrchů

Obrázek
Rok se s rokem sešel a teplé květnové počasí probouzí přírodu i nás. Vyhání nás z domovů užít si trochu pěkného počasí a také přírody, která je v rozpuku. Ani nás na gymnáziu nenechala sedět ve školních lavicích a všechny příznivce a eko-fanoušky přírody a její ochrany pomyslně pozvala do malebného koutu Žďárských vrchů k Bystřici nad Pernštejnem. Nepozvala nás obrazně jen příroda sama, ale také její ochránci z Chotěboře. S ČSOP Chotěboř náš Ekoklub a celá škola již po dlouhá léta spolupracuje a naše vztahy nadále jen kvetou. Ekologie je o provázanosti a spolupráci stejně tak, jako jsme provázaní my. Ve dvou se to lépe táhne, a pokud je nás celá banda, práce nám jde o to více od ruky, ať už je to kosení luk, příprava Dne Země a Zlatého listu nebo Chotěbořské trylkování. Za to všechno se nám ČSOP Chotěboř odměnilo krásnou exkurzí, kterou jsme mohli strávit na mnoha místech Vysočiny. Konkrétně jsme zavítali do okolí Vírské přehrady k zřícenině hradu Zubštejn, Národní přírodní památky

Víkend otevřených zahrad

Obrázek
Obrázek

Tradice neporušena – další vítězství studentů Gymnázia Chotěboř v krajském kole Zlatého listu

Obrázek
Dne 11. 5. 2017 se sešly dvě skupinky nadšených biologů a zapálených soutěžících na vlakovém nádraží v Chotěboři a spolu s nimi také jejich vedení – p.prof. Jirsová. Společně jsme se vydali na strastiplnou cestu až do ubytovacího zařízení Mokov v Přírodním parku Čeřínek nedaleko Jihlavy, kde se konalo krajské kolo soutěže Zlatý list. Když jsme dorazili na místo, mohli jsme rovnou zamířit k obhajobě naší celoroční práce pro přírodu. Poradili jsme si s ní vcelku dobře a na všetečné otázky poroty jsme odpovídali velmi rychle a pohotově. Zejména musím pochválit mladší, kteří nás pomalu ani nepustili ke slovu. Odpoledne družstvo „starších“ vyrazili na soutěžní stezku. Soutěží se v šestičlenných týmech rozdělených na dvě trojčlenné hlídky. Otázky na stanovištích nám přišly vcelku jednoduché, jen možná u obojživelníků a botaniky jsme malinko zaváhali. Všechno vypadalo nadějně, ale nechtěli jsme to zakřiknout. Mladší strávili odpoledne pěší vycházkou po naučné stezce Čeřínek. Druhý den d

Studenti chotěbořského gymnázia na YPEF v Brně (Mladí lidé v evropských lesích) získali opět vítězství!

Obrázek
Jak už název napovídá, ve čtvrtek 4. 5. 2017 se v Brně konalo regionální kolo soutěže YPEF – Young People in European Forests. Soutěž se konala v prostorách Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, kde nás nejdříve přivítali děkan - doc. Ing. Radomír Klvač Ph.D. a poté již vypukla samotná soutěž, která naše znalosti z oblasti lesa prověřila opravdu důkladně a vůbec nás nešetřila. Nejdříve jsme absolvovali rozsáhlý test a poté přišla na řadu pro někoho ta těžší část – „poznávačky“. Bylo jich celkem deset a kromě obvyklého poznávání rostlin, ptáků nebo třeba semen a semenáčků jsme museli poznat různá zvířata i jen podle toho, jaký zvuk vydávají, nebo různé předměty z živé i neživé přírody jen podle hmatu. Na závěr přišly na řadu ještě kvízy. Kvíz byl takový rozstřel, do kterého šly vždy jen dva nejlepší týmy z každé kategorie (mladších a starších). Do tohoto rozstřelu se dostal také tým starších z našeho gymnázia. Se svými protivníky svedli tvrdý boj. A co myslíte, vyhráli?

Ekoškolou zas a znova!

Obrázek
Naše gymnázium má mezi chotěbořskými i vzdálenějším okolím přívlastek „ekologické“. Vždy jsme se snažili ekologickou osvětu v řadách studentstva i spoluobčanů rozšiřovat do všemožným směrů a organizací. Po několika letech oficiálně nezaznamenané, avšak stále precizní práce, jsme se rozhodli naše snažení ukázat najevo ještě více. Vzdělávací sdružení TEREZA přineslo program Ekoškola do Čech v roce 2005, o sedm let později jsme se oficiálně Ekoškolou stali i my. Tím však naše soustavná práce na rozvoji ekologické osvěty, zmírnění dopadů školy na životní prostředí, kompenzaci našich slabých stránek nekončí. V časových úsecích musíme také náš titul obnovovat a obhajovat před odbornou porotou. Tento nelehký a náročný úkol se nám nevyhnul ani letos, kdy jsme se s celým Ekotýmem GCH na schůzkách připravovali na nadcházející audit konající se 20. března 2017, vyplňovali kolonky, tabulky, psali plány činností, ale také seznamovali nové studenty s tímto programem a oprášili znalosti těch starší

Oslavy Dne Země – Tůně u Chotěboře

Obrázek
Na naší škole se Den Země slaví již několik let a opravdu ve velkém. A jak nejlépe oslavit Den Země? No přece pomocí naší Matce Přírodě. Proto se celá naše třída kvarta pod dozorem pana profesora Bárty ( v rámci akce Čistou Vysočinou) vydala 18. 4. 2017 na Tůně u Chotěboře, kde prolezla každý jejich kout a snažila se najít a sesbírat co nejvíce odpadků, které tam nepořádní spoluobčané zanechali. Do práce jsme se vrhli s vervou a dokonce jsme si vymysleli takovou osobní soutěž – kdo nasbírá nejvíce odpadků. Byli jsme celkem mile překvapeni, že odpadků nebylo tolik, kolik jsme očekávali. Přesto se našli plastové lahve a plechovky poházené v tůních nebo třeba různé plastové sáčky visící na keřích či ležící ve škarpě. Práce nám šla celkem od ruky a po skončení celé honby za odpadky jsme byli všichni spokojeni, že jsou naše tůňky opět čisté a nic tak nebrání spokojenému životu zdejších organismů – především vzácného čolka velkého. Myslím, že celá akce na pomoc přírodě se povedla a rozho

Den Země jsme oslavili prací!

Obrázek
Den Země se na našem gymnáziu slaví opravdu ve velkém! I přes to, že oficiálně je tento svátek stanoven na 22. dubna, naše škola se jeho duchem prostoupí na poslední tři měsíce celého školního roku. Proto jsme začali s předstihem! Již 10 dní před právoplatným datem se celá septima chotěbořského gymnázia rozhodla v den přijímacích zkoušek po zimě opět zkrášlit náš geopark a přírodní zahradu. Proto jsme se pod vedením p.prof. Jirsové vrhli do drobných zahrádkářských činností, nově natřeli dřevěné sloupky a tabule, očistili kameny, vypleli záhony, prostříhali stromky a živý plot, ke kterému jsme navozili kompost (děkujeme TELES Chotěboř s.r.o.), shrabali listí a znovu umístili cedulky k rostlinám. Že na Vysočině máme opravdu tvrdý život, o tom jsme se minulý rok přesvědčili i na naší zahradě. Vstupní brána do venkovních prostor se totiž ukázala jako chatrná a vítr nám ji po několika letech rozbil a pohodil opodál. Rozhodli jsme se tedy požádat o pomoc našeho stálého partnera TENEZ

Den Země 29. 4. 2017

Obrázek

Geologická olympiáda – absolutní vítězství studentů chotěbořského gymnázia!

Obrázek
Dne 3. 4. 2017 se skupinka nadšených geologů, kteří se úspěšně probojovali přes školní a okresní kolo Geologické olympiády, pod vedením paní profesorky Jirsové, vydala do Muzea Vysočiny Jihlava, kde se konalo krajské kolo této soutěže. Hned na úvod jsme obdrželi malé odměny za naše dosavadní výkony, ze kterých nás nejvíce zaujal pravý, i když malý diamant a dále také např. kniha o geologii v našem okolí nebo vstupenky do muzeí. Po milém přivítání následovalo již rozřazení do skupiny A-mladší žáci (L. Urbanová, N. Kubátová, E. Ondráčková), kteří se odebrali psát test, a do skupiny B-starší žáci (J. Stuchlíková, J. Venc, A. Boháčová, S. Uchytilová, L. Bourdais, S. Jakešová, A. Štorková, D. Špitálník), kteří šli poznávat 50 vzorků nerostů a hornin. Skupiny se poté prohodily a absolvovaly to samé, jako předchozí skupina. Během vyhodnocování výsledků jsme měli možnost projít si muzejní expozice a některé exponáty si třeba i vyzkoušet. Pak už přišlo na řadu samotné vyhodnocení. Na

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Obrázek
Projekt Zodpovědná spotřeba potravin – jedno z témat Ekoškoly V roce 2013 získalo naše gymnázium titul Ekoškola, přičemž roku 2015 se před naši školu postavila velká výzva a to tento titul obhájit, což se díky usilovné práci našich studentů a profesorů podařilo. Tento rok jsme dostali za úkol titul obhájit podruhé. Jedním z dílčích projektů, které nám mají toto umožnit, je projekt Zodpovědné spotřeby potravin, do kterého jsme se s chutí pustili. Celý projekt jsme zahájili analýzou spotřeby potravin v domácnostech prostřednictvím dotazníků, které jsme rozdali mezi studenty našeho gymnázia. Tento dotazník měl odhalit jaké potraviny a kde naše domácnosti nakupují, jestli dbají na původ potravin a způsob jejich výroby. Zda nějaké potraviny upřednostňují, zda je rozhodující jen cena, nebo také kvalita, původ apod. Po vyhodnocení této analýzy jsme se vydali prozkoumat a analyzovat náš školní bufet, za účelem zjistit, jaké druhy potravin se tu prodávají a jaké je jejich složení. Jistě jste už

Sportuj a pomáhej!

Obrázek

Ekoklub má napilno!

Tento školní rok Gymnázium Chotěboř obhajuje mezinárodní titul Ekoškola a navíc je Ekoklub gymnázia zapojen do projektu Zodpovědná spotřeba potravin. Pořádá proto ve škole i v jejím vzdálenějším okolí pro studenty i pro veřejnost spektrum různorodých akcí zejména na pomoc přírodě a životnímu prostředí. Spolu s organizací Amnesty International již v říjnu minulého roku zrealizoval Ekoklub Výstavu na stromech, která představovala příjemně prožité odpoledne v přírodní zahradě plné chutného jídla ze sezónních potravin a zajímavých informací. Stejně tak dobře se vyvedly cukrovím provoněné Fairtradové Vánoce, jež nabízely mnoho zajímavých činností a vystoupení pro veřejnost. Od nového roku v rámci dalšího projektu Zachraň bufet Ekotým usiluje o změnu nabídky potravin ve školním bufetu. V nabídce jsou potraviny lokální, bez palmového oleje i výrobky fair trade. Několikrát jsme měli možnost navštívit na chodbě školy aktivitu Namíchej si svou sváču! s nejrůznějšími nápady, jak se zdravě a ch