Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2016

NOVÉ BROŽURY vytvořené studenty Ekoklubu !

Geologicky zajímavé lokality Chotěbořska Geologické zajímavosti města Chotěboř ( A.Štorková a J.Stuchlíková) Geocyklotrasy pod Železnými horami  (L.Molák, A.Málková, M.Jelínková)
Podpořte práci našeho Ekoklubu. Rozklikněte toto video a přidejte "Like". Velice nám pomůžete.  http://natoc-bio.cz/video-kdo-hleda-ten-najde

Nejen víčka od jogurtů a plechovky…pojďte třídit s námi!

Obrázek
           Když se řekne: nepřechodný kov, protonové číslo 13, bod varu 2 470 °C, ne všem je stále jasné, o čem se přesně bavíme. I široká veřejnost ale pochopí, že se bavíme o hliníku, když zmíníme jak je lehký, snadno se mačká a má zářivě stříbrnou barvu. Navíc je prakticky všudypřítomný – kromě toho, že je třetím nejrozšířenějším prvkem na světě, se s ním můžeme setkat v plechovkách, starých příborech, nádobí, žaluziích, lacích na vlasy nebo i starých padesátihaléřích.           Získávání i výroba hliníku jsou energeticky a ekologicky mimořádně náročné, proto je na místě recyklovat a nezatěžovat naši už tak zuboženou planetu. I vy – občani chotěbořští máte možnost přispět svou troškou do mlýna a všechen nepotřebný hliník odnést do Informačního centra (Fominova 257) do nádoby na hliník, kterou spravuje Ekoklub Gymnázia Chotěboř. Můžete si být tak jisti, že tento hliník bude řádně zrecyklován a znovu využit ve výrobě.          Aby ale nedocházelo k záměně např. plastů za hliník

Studenti Gymnázia Chotěboř potřetí „zlatí“ na krajském kole Ekologické olympiády

Obrázek
          Za posledních dvanáct let se nenajde rok, kdy by na seznamu týmů účastnících se krajského kola ekologické olympiády chybělo jméno naší školy. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak od 31. října do 2. listopadu 2016 se v Mrákotíně nedaleko Telče studenti našeho gymnázia zúčastnili krajského kola 22. ročníku Ekologické olympiády. Družstvo ve složení Tereza Ondráčková, Jan Venc a Anna Boháčová soupeřilo s týmy středoškoláků z Třebíče, Jihlavy, Humpolce, Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Moravských Budějovic, Světlé nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou…          Tématem pro letošní ročník byly „Biobariéry a biokoridory“ a na toto téma jsme se pod vedením paní profesorky Jirsová téměř dva měsíce připravovali. Každý z týmu zpracoval seminární práci, kterou prezentoval před třídou, nastudovali jsme mnoho odborné literatury, měli jsme besedu s panem Mgr. V. Peřinou z AOPK Pardubice, učili jsme se na poznávačky...         Po slavnostním zahájení v Mrákotíně jsme se vydali plnit první úkol, kd

Pozvánka na seminář ...

Obrázek

Poznali jsme své boty

           Víte, odkud pochází Vaše boty? A máte představu o tom, jak velkou část práce na Vašich botách odvedou děti bez nároku na mzdu? Přemýšleli jste někdy, jaký má výroba bot dopad na životní prostředí? To vše a mnohem více jste se mohli dozvědět na Výstavě na stromech.             V týdnu od 1. do 8. října 2016 jste mohli v Geoparku Gymnázia Chotěboř navštívit Výstavu na stromech, která je celorepublikovým happeningem probíhajícím ve více než 70 parcích po celé republice. Letošním tématem výstavy byla výroba bot. Mohli jste se tak z fotek GMB Akashe dozvědět mnoho zajímavých, ne vždy však veselých informací o výrobě Vašich bot.             V sobotu 1. října 2016 se v prostoru Geoparku konala také vernisáž této zajímavé výstavy, kterou navštívilo několik desítek lidí. Nechybělo slavnostní zahájení, kdy dvě dívky z řídící skupiny Fairtradové školy Gymnázia Chotěboř představily výstavu a principy fair trade. Ekoklub Gymnázia se zde také představil se svým novým projektem – Zodpo

Navštivte Výstavu na stromech

Obrázek

Úklid na řece Doubravce

Obrázek

Zveme Vás na výstavu ...

Obrázek

Přijďte nám pomoci s úklidem na Doubravce

Obrázek

Dětský den pro TENEZ a. s. aneb pohádka se šťastným koncem

Obrázek
        Jednoho letního dne se na paloučku v Horním Sokolovci u chaty Doubravky potkali skřítkové a víly s lesními strašidýlky a zvířátky a společně s radostí připravili různá překvapení a hry pro děti.     Zní to neuvěřitelně? Skutečně se to stalo! Jako minulý rok se i letos na organizaci Dětského dne pro děti zaměstnanců firmy TENEZ a.s. podíleli studenti z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř pod vedením paní profesorky Jirsové. V pohádkovém prostředí přírodní rezervace Údolí Doubravy přichystali v neděli 4. září mnoho soutěžních stanovišť se škálou rozmanitých vědomostních úkolů a zajímavých poznatků týkajících se přírody. Děti například určovaly lesní plody a poznávaly zvířata a jejich stopy. Měly také možnost využít koutek s malováním na obličej. Atmosféru doplňovala hudba i převleky studentů, kteří přišli v originálních maskách pohádkových postav. Všichni účastníci soutěží, od nejmenších po největší, byli velmi šikovní a se všemi pestrými disciplínami se statečně porvali, za což

Zveme Vás na výlet ...

Obrázek

Přírodovědné kurzy pro středoškoláky na Jihočeské univerzitě

Obrázek
                          Pozvánky na soutěže i vzdělávací akce s biologickou tématikou se na naši školu jen valí a není divu, že svoje místo si chce vydobýt i Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Proto se ti nejodvážnější z nás vrhli do psaní úchvatných a srdcervoucích motivačních dopisů, kterými jsme měli dokázat, proč právě my jsme ti praví pro týden s odborníky na slovo vzaté v oboru, kterému jsme stejně jako oni propadli a tím je biologie. Simona Uchytilová a Jan Venc vážené pány vědce v Budějovicích opravdu přesvědčili o tom, že oni jsou ti praví, a proto byli vybráni na obě akce.            První z pozvánek se týkala akce s názvem „Molekulární biologie v Budějicích“ (MOLBIB), jejíž náplní bylo ověřit si teoretické znalosti o (jak jinak než) molekulární biologii a genetice v laboratorních prostorách Akademie věd ČR. Bylo pro nás připraveno mnoho přednášek týkajících se progresivních odvětví tohoto oboru a zajímavé laboratorní úlohy jako na

Studenti chotěbořského gymnázia na Příbramsku – od hvězd do podzemí

Obrázek
        Na sklonku školního roku 2015/2016 jsme se vydali na tradiční „projekty“, nejrůznější aktivity, které se každoročně na našem gymnáziu konají. Naše skupinka se letos vydala na projekt s názvem Příbramsko – putování ke hvězdám i pod zemský povrch. První zastávkou byl Astronomický ústav - Hvězdárna v Ondřejově, která se zabývá pozorováním Slunce a dalších nebeských těles. Dále jsme navštívili Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, kde jsme si prohlédli památky venkovské architektury. Nedaleko Příbrami se nachází mimořádná kulturní památka, nádherný barokní areál Svatá Hora, který je významným poutním místem a který jsme společně navštívili. Jelikož byl tento den velmi náročný, relax v aquaparku v Příbrami byl tou správnou tečkou na závěr prvního dne.        Další den jsme se vydali pod „zemský povrch“, do bývalých dolů, které se nachází v Hornickém skanzenu Březové hory. Během velmi poutavé prohlídky jsme se dostali k obřímu vodnímu kolu, šli jsme cestu Wasserlauf a ta

Národní kolo soutěže Zlatý list

Obrázek
       Po vítězství v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list se mohl náš šestičlenný tým z kvarty Gymnázia Chotěboř (Lukáš Bourdais, Simona Jakešová, Tereza Klabenešová, Radek Pošík, Anna Stehnová, Tereza Stehnová), který si říká Rákosníci, směle vydat do kola národního, které se konalo od 13. do 18. června ve Vanově nedaleko Telče. Po dlouhé cestě a ubytování na naší chatce proběhla seznamovací hodinka, kde měl každý z týmů, kterých bylo v každé kategorii 15, necelou minutu na to, aby se představil. Každý se pak mohli zapsat na přírodovědné exkurse podle vlastního zájmu. A že na výběr toho bylo opravdu hodně od botaniky přes ornitologii až po mykologii. V průběhu dalších dní na nás čekaly již zmíněné exkurse a přednášky vedené odborníky z celé republiky a byly tak zajímavé, že nás od nich neodradil ani občasný déšť. Mimo to zde byla vyhrazena místnost pro mikroskopy a „poznávačky“, kam jsme mohli bez omezení nahlédnout. Čtvrtý den příjezdu byli na řadě obhajoby pra

Krajské kolo Zlatého listu bylo pro studenty z Gymnázia Chotěboř zlaté a bronzové

Obrázek
        Ve středu 12. května jsme vyrazili na krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Naším cílem bylo nádherné místo na břehu Sázavy, tedy Sluneční zátoka Jaroslava Foglara. Po příjezdu následovala presence soutěžních týmů, rozlosování pořadí škol na obhajobu prací pro přírodu, stejně jako na soutěžní stezku. Ve starší kategorii bylo devět a v mladší šest soutěžních družstev. V naší obhajobě jsme představili jen několik z mnoha aktivit Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Náš tým si říká Rákosníci. Zato družstvo mladších, primánek, se jmenuje Drsné breberky. Na stezku jsme vyrážely jako poslední tým. Všichni mladší soutěžící mezitím byli na pěší exkurzi v záchranné stanici v Pavlově a také se jim podařilo vidět jeden z nejstarších stromů v naší zemi, údajně dva tisíce let starý tis červený ve Vilémovicích. Úplně večer probíhalo v jídelně promítání o Jaroslavu Foglarovi a venku byl zapálen táborák.        Další den se konala soutěžní stezka mladších týmů a my jsme se zúčastnili

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř ve Žďárských vrších

Obrázek
       Symbióza je definována jako „vzájemně výhodné soužití, plodná spolupráce“. A právě takto spolupracuje skupinka nadšených studentů z Gymnázia Chotěboř a členové ZO ČSOP Chotěboř již řadu let. Letošní rok se nám kromě dobrého pocitu z odvedené práce při kosení luk a přípravě tradičních aktivit pro veřejnost dostalo i odměny v podobě exkurze do nedalekých Žďárských vrchů. Spolu se známými úkazy chráněné krajinné oblasti jako jsou např. Rybenské Perničky nebo Zkamenělý zámek, jsme mohli spatřit hnízdění strakapouda velkého i mládě pěnkavy obecné uprostřed červené turistické trasy. Po vlahé procházce v lese přišla řada na krásy kulturní i gastronomické v nedaleké Poličce. Po vyčerpávajícím a parném odpoledni zde jsme se vraceli do Chotěboře plní zážitků, které nám zprostředkoval ČSOP Chotěboř, za což jim moc děkujeme! Za Ekoklub GCH - Jan Venc, sexta

Dejme jim šanci!, aneb studenti chotěbořského gymnázia na konferenci EAZA 2016 v ZOO Jihlava

Obrázek
      Psal se 30. květen 2016 a pět studentek prvního ročníku Gymnázia Chotěboř s paní prof. Jirsovou se již tradičně zúčastnilo konference organizace EAZA, letos kampaně „Dejme jim šanci“, která se konala v centru PodpoVRCH v ZOO Jihlava. Cílem letošní kampaně bylo upozornit na problematiku ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem okolí, tedy na záchranu lokální biodiverzity. Mnoho dříve běžných druhů mizí nebo již nenávratně zmizelo a je jen na nás, zda tento negativní trend zastavíme. Naším úkolem bylo vytyčit si dvě odlišné plochy 4m x 4m a od března do května 2016 pozorovat, co zde vyrostlo a jací živočichové se tu vyskytují a na závěr tyto dvě plochy porovnat. První pozorovanou plochou byl na podzim založený biotop v naší přírodní zahradě – kvetoucí louka, kterou jsme porovnávali s plochou vytyčenou na běžném koseném trávníku vedle školy. Před naší prezentací na konferenci jsme byli značně nervózní, ale nervozita upadla hned, jak jsme viděli, v jakém přátelském duchu s

Studenti Gymnázia Chotěboř přivezli bronz z Národního kola Ekologické olympiády v Jizerských horách

Obrázek
             Chotěbořské gymnázium získalo další z dlouhé řady celostátních úspěchů! Tentokrát se jedná o velmi významný úspěch na poli ekologickém. Studentky septimy ve dnech 2. - 5. června bojovaly o co nejlepší umístění v Národním kole Ekologické olympiády, která se v letošním roce konala v malebných Jizerských horách. Námětem tohoto roku byl „Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody“, což bylo opravdu velice zajímavé téma a to i v porovnání s minulými ročníky. Jako každoročně na nás čekala „poznávačka“, test a samostatný úkol. Během těchto dní jsme blíže poznávaly jedno z nejchladnějších míst České republiky - oblast Jizerky a načerpaly jsme spoustu užitečných informací, které jsme nakonec zužitkovaly v samostatném úkolu. Ten spočíval v tom, že nám byly předloženy projekty pro vybudování určitých staveb v této oblasti a my jsme měly vyhodnotit jejich dopad na okolí. Při tom jsme si uvědomily, jak veliký vliv má činnost člověka na křehkou soustavu jednotlivých vazeb v ekosysté

Stříbrní gymnazisté bojovali na národním kole lesnické soutěže ...

Obrázek
              YPEF, v překladu „Mladí lidé v evropských lesích“, je soutěž zaměřená na lesnictví, hospodaření v lesích, jejich ochranu, ale i myslivost a těžbu dřeva. Gymnaziální tým, ve složení Tereza Ondráčková (sp), Jan Venc (sx) a Anna Boháčová (ki), pod vedením p.prof. Mgr. Evy Jirsové se po regionálním kole v Brně nominoval na kolo národní. To se konalo ve dnech 14. a 15. června 2016 v Kostelci nad Černými lesy v prostorách místního zámku a zároveň také v nedalekém arboretu České zemědělské univerzity, která byla garantem soutěže. V konkurenci 15 převážně lesnických středních škol jsme museli vyplnit test s otázkami z evropského lesnictví, dále desetiminutovou prezentaci na téma „Čím můžeme pomoci lesům?“, obojí v anglickém jazyce. Druhý den nás čekaly praktické úlohy v arboretu, tzn. poznávačky stromů i bylin, výstroj a náčiní dřevorubce, pomůcky při dendrometrii aj. I přes nepřízeň počasí se náš tým nenechal rozhodit a výsledky dopadly následovně – s rozdílem pouhých 0,9

Podpořte vznikající centrum Zastávka194 na chotěbořském náměstí

Obrázek
Dobrý den, dlouho jsme pociťovali v Dobré společnosti potřebu vytvořit místo, ve kterém bychom koncentrovali své aktivity a které by nám poskytlo možnost vytvořit víceúčelové komunitní centrum otevřené široké veřejnosti, prostor určený k vzájemnému setkávání. Takové místo jsme doposud v Chotěboři postrádali. Za těmito účely jsme se rozhodli pořídit  historický dům čp. 194  umístěný v rohu chotěbořského náměstí. Tato kulturní památka je v současnosti velmi zanedbaná, a proto usilujeme o její rehabilitaci a důstojnější zpřístupnění veřejnosti. Vznikne tam naše centrum Zastávka194. Kromě rekonstrukce budeme potřebovat prostory Zastávky194 vybavit. Rádi bychom to udělali účelně, nápaditě a citlivě s ohledem na historickou hodnotu domu. Zapojili jsme se do programu  Vy rozhodujete, my pomáháme , který každoročně vypisuje Tesco. V rámci našeho projektu  „Vybavme společně rodící se komunitní centrum na chotěbořském náměstí!“  plánujeme – v případě že zvítězíme a získáme 30 00

Pozvánka na výstavu ...

Obrázek

Krajské kolo soutěže YPEF - „Mladí lidé v evropských lesích“ - ovládli studenti chotěbořského gymnázia

Obrázek
         Ve čtvrtek 14. dubna jsme brzy ráno dorazili na brněnské hlavní nádraží, odkud jsme šalinou dojeli až před Mendelovu univerzitu. Právě zde se na Lesnické a dřevařské fakultě konala soutěž YPEF – v překladu „Mladí lidé v evropských lesích“, na kterou jsme jeli s paní prof. Jirsovou poprvé, a tedy nevěděli, co nás čeká. Naše gymnázium vyslalo celkem dva týmy, každý v jedné kategorii, které se celé dopoledne pilně snažily a sbíraly body.           Ihned po přivítání symfonií lesních rohů jsme psali test ze znalostí o lese, ve kterém se oběma týmům podařilo získat plný počet bodů. Poté už měl každý tým svůj vlastní program a postupně se všichni vystřídali na poznávačkách a vyzkoušeli si těžit dřevo na herním simulátoru. Mezi určováním letorostů, stop lesní zvěře, šišek, či bylin byla i poznávačka dravců a plemen loveckých psů, kde jsme měli živé exponáty a některé z nich se ochotně nechali i pohladit.          Po odpolední prohlídce fakultních sbírek a celé školy jsm

Chotěbořské gymnázium vicemistrem Česko-Slovenska

Obrázek
       Tříčlenné družstvo z chotěbořské gymnázia postoupilo ze 171 družstev do 16 členného finále v soutěži N-Trophy - soutěži znalostí z chemie, biologie, fyziky a logiky.        Finále se konalo v Brně ve dnech 18. -20. března v prostorách kampusu Masarykovy univerzity. Z České republiky se do něho probojovalo 12 týmů, ze Slovenska 4. Ve všech výše uvedených oborech bylo finále orientováno na praktické ověření našich znalostí: v chemii jsme měli za úkol pomocí důkazových reakcí analyzovat vzorky „mimozemských látek“ a odhadnout jejich vliv na naší planetu, v biologii jsme pomocí elektroforézy zjišťovali vlastnosti různých sinic a řas a potom jsme je měli přiřazovat na základě zjištěných informací k určitým lokalitám (např. Brněnská přehrada, potok v Lužánkách nebo řeka Svitava), ve fyzice jsme u nenewtonské kapaliny měli určit její vlastnosti a v logice jsme doplňovali otázky podle odpovědí, hledali jsme nejoptimálnější cestu atd. Úkoly byly opravdu náročné a daly nám pěkně zabra

Národní kolo soutěže ENERSOL 2016

Obrázek
    Ve dnech 17. a 18. března jsme se zúčastnili národního kola soutěže ENERSOL v Nymburce.     V zaplněném konferenčním sále SOŠ a SOU Nymburk se sešlo více než dvě stě soutěžících, koordinátorů projektů, ředitelů škol a hostů z 11 krajů České republiky.     První den začal představením jednotlivých krajů a poroty. Následovaly proslovy významných osobností z různých institucí a v 11 hodin dopoledne začaly samotné obhajoby.  Jako první šla na řadu naše kategorie ENERSOL a praxe a za nás opět prezentoval Pepa Sabol, který vystoupil jako pátý. Všichni jsme měli hroznou trému, ale Pepa to zvládnul opět na jedničku. Poté následovaly obhajoby kategorie ENERSOL a popularizace a nakonec ENERSOL a inovace. Zpestřením dne byla možnost vyjet si do desátého patra nejvyšší budovy ve městě, odkud jsme měli Nymburk jako na dlani. Zajímavá byla i večerní komentovaná prohlídka známého sportovního centra, kde jsme byli také ubytováni.    Druhý den v průběhu dopoledne byly dokončeny vš

Gymnázium Chotěboř zabodovalo v projektu „Voda živá“

Obrázek
      Již se stalo tradicí, že jakmile se naše gymnázium zapojí do soutěže s biologickou tématikou, obsazuje přední příčky v tabulkách. Pověst lídra se potvrdila i v projektu „Voda živá“, se kterým jsme Vás zde seznamovali.       Po půl roce snažení přišlo příjemné překvapení. Náš projektový tým ve složení Michaely Jelínkové, Adély Kopecké, Petry Lacinové, Andrey Málkové a Luboše Moláka pod vedením paní profesorky Mgr. Evy Jirsové, byl pozván na slavnostní vyhlášení do Prahy, kam se probojovalo pět nejlepších týmů z republiky.      Slavnostní ukončení proběhlo dne 22. března na Světový den vody ve Staré čistírně odpadní vod v Praze – Bubenči, která je národní technickou památkou a pro veřejnost se otevírá párkrát do roka. Po vyhlášení nechyběla i prohlídka.      A jak to tedy celé dopadlo? Na úvod nejprve pár čísel, soutěže se zúčastnilo 107 týmů ze 46 škol z celé České republiky. Naše gymnázium v této těžké konkurenci obsadilo krásné 2. místo, před námi s těsným rozdílem s

Zveme Vás na tradiční Trylkování ...

Obrázek

Vítězství!

Obrázek

Báseň o Ekoklubu

¨ Činnost EKOKLUBU v roce 2015 – obhajoba na soutěži Zlatý list Gymnázium Chotěboř již osm let svůj Ekoklub má, Pořádá kdejakou akci, která se pořádat dá. Každý z nás se zúčastnil alespoň jedné akce, Teď bychom vám je chtěli představit krátce. Velmi zvláštním místem na území naší chotěbořské školy Je přírodní zahrada, kterou studenti vybudovali téměř sami. Nejen že zde poctivě pracovali, Ale i odhodlaně sponzory obvolali. Vzniklo zde prostředí opravdu krásné, Jezírko i geopark tu mají místo své. Práce na zahradě je pro nás zábavou, Každý záhon i kámen prošel údržbou. Při mezinárodním dnu Ekoškol se tak stalo, Naše gymnázium totiž titul Ekoškola obhájilo. Taktéž v rámci akce Čistá Vysočina, Byla naše zahrada pročištěna. Při této akci jsme také odpadky v Tůních u Chotěboře sbíraly, Abychom vzácným obojživelníků, kteří zde žijí, pomohli. V zimě jsme zase pro ptáčky vyráběli krmítka závěsná, pomocí semínek a tuku, který se do jogurtového kelímk

Oslavte s námi Den Země ...

Obrázek

Zasoutěžte si s KRNAPem ...

Obrázek

Sbírejte s námi papír ...

Obrázek

Projekt ENERSOL 2016 podruhé!

Obrázek
     S naším projektem „Využití užitkové vody při splachování“ toalet jsme postoupili do krajského kola, které se konalo 18. února na Krajském úřadě v Jihlavě, pod osobní záštitou hejtmana kraje Vysočina, MUDr. Jiřího Běhounka.      Museli jsme si zvolit jednoho z týmu, který práci obhájí před porotou. My jsme si vybrali Pepu Sabola, zpracovali jsme prezentaci a Pepa si natrénoval obhajobu.      Do Jihlavy jsme se vydali v doprovodu našeho pana ředitele a dalších studentů, kteří také zpracovávali projekty, ale nepostoupili. V naší kategorii Enersol a praxe zde bylo osm týmů. Každý měl pouhých sedm minut na představení svého projektu. My jsme byli vylosováni jako první. Všichni jsme byli strašně nervózní, ani jsme nedýchali a drželi jsme Pepovi palce, aby to zvládl co nejlépe. I přes prvotní problémy s mikrofonem Pepa zvládl všechno na jedničku! Dále se zde objevovaly témata jako Elektrické koloběžky; Trombeho stěna; Nátěry, které čistí vzduch…     Dozvěděli jsme se mnoho zají

Hliníková mánie pokračuje!

Obrázek
      Jsem velice ráda, že mám možnost vám sdělit úžasnou zprávu, kterou na začátku tohoto projektu nečekal nikdo z nás. Ani v největších snech bychom nečekali, že naše „hliníková nádoba v Infocentru města Chotěboř“ se bude plnit k prasknutí takovou rychlostí! Společně jsme vytvořili tradici, která nás pohlcuje po celý rok. Rok 2015 byl doslova hliníkovou mánii, což nás neskutečně těší. I v tomto roce pokračujeme ve vybírání hliníku v budově Informačního centra města Chotěboř.      A jak rozeznáme hliník od plastu? Na to máme jednu fintu. Hliníkové výrobky jdou snadno zmáčknout do kuličky a zůstanou tak. Oproti pokovovanému plastu, který se vrátí do své původní podoby. Chtěli bychom upozornit, že sáčky od kávy, od nejrůznějších oplatek a od pokrmů pro psy a kočky nejsou bohužel z hliníku, ale z plastu. Do naší nádoby je proto, prosím, neodkládejte. Hliník najdeme v podobě např. celohliníkového platíčka od léků (ne ta platíčka, kde je svrchní strana z bílého plastu), obalů od taven

Zveme Vás na Sportuj a pomáhej ...

Obrázek

Projekt ENERSOL 2016

      ENERSOL je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání o obnovitelných zdrojích energie, úsporách energií a snižování emisí v dopravě a jeho cílem je zvýšení teoretických znalostí, ale i praktických dovedností studentů v těchto oblastech. Projekt ENERSOL se skládá ze tří částí - ENERSOL a praxe, ENERSOL a inovace a ENERSOL a popularizace. V letošním roce se do tohoto projektu zapojily i tři skupinky studentů z chotěbořského gymnázia.      V části ENERSOL a praxe žáci spolupracují s odborníky z daného oboru. Studenti kvinty, Anna Boháčová, Aneta Málková, Radim Jirsa a Josef Sabol, se věnovali tématu „Využití užitkové vody při splachování“. Práce měla potvrdit reálnou návratnost investic do vybudování zařízení na využití studniční vody, která se nachází přímo pod nejstarší budovou gymnázia. Tato voda by měla být využívána na splachování toalet v prvním a druhém patře této budovy. Původní myšlenka byla využívat studniční vodu i v umyvadlech na sociálních zařízeních, ale tuto m