úterý 29. listopadu 2016

pondělí 21. listopadu 2016

Nejen víčka od jogurtů a plechovky…pojďte třídit s námi!
           Když se řekne: nepřechodný kov, protonové číslo 13, bod varu 2 470 °C, ne všem je stále jasné, o čem se přesně bavíme. I široká veřejnost ale pochopí, že se bavíme o hliníku, když zmíníme jak je lehký, snadno se mačká a má zářivě stříbrnou barvu. Navíc je prakticky všudypřítomný – kromě toho, že je třetím nejrozšířenějším prvkem na světě, se s ním můžeme setkat v plechovkách, starých příborech, nádobí, žaluziích, lacích na vlasy nebo i starých padesátihaléřích.

          Získávání i výroba hliníku jsou energeticky a ekologicky mimořádně náročné, proto je na místě recyklovat a nezatěžovat naši už tak zuboženou planetu. I vy – občani chotěbořští máte možnost přispět svou troškou do mlýna a všechen nepotřebný hliník odnést do Informačního centra (Fominova 257) do nádoby na hliník, kterou spravuje Ekoklub Gymnázia Chotěboř. Můžete si být tak jisti, že tento hliník bude řádně zrecyklován a znovu využit ve výrobě.

         Aby ale nedocházelo k záměně např. plastů za hliník, je třeba znát několik pravidel, kterými se každý správný ekolog řídí: hliník nereaguje na magnet, plechovky vyrobené z aluminia na sobě mají značku AL či ALU nebo číslo 41. Pokud plastový obal zmačkáte, vrátí se do původní polohy oproti hliníku, který se nehne ani o píď. K třídění jsou vhodné i obaly od léčiv, avšak pouze ty celohliníkové, nikoliv kombinované s plastem (ty patří do smíšeného odpadu). V neposlední řadě bychom vás chtěli upozornit, že obaly od kávy, sušenek nebo krmiv pro psy a kočky nejsou vyrobené z hliníku, ale jsou právě plastové.

         Když ponesete hliník, můžete s sebou vzít také starý, již nepoužívaný mobil, který v sobě ukrývá celou škálu vzácných kovů, jejichž těžba probíhá zejména v tropických oblastech a to způsobem nesmírně devastujícím zdejší jedinečné ekosystémy.

         Největší dík patří rozhodně Informačnímu centru Chotěboř, které s námi celoročně pracuje na realizaci tohoto „hliníkového“ fenoménu a již několik let nám k tomu zapůjčuje své prostory. Najdete zde i papírovou krabici na odložené mobilní telefony. Pracovnice Informačního centra, zejména paní Markéta Kadlecová, s námi mají často zlatou trpělivost, a proto si zaslouží naše obrovské poděkování. Díky i vám všem, kteří s námi třídíte.

                                                                       Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř – Jan Vencsobota 5. listopadu 2016

Studenti Gymnázia Chotěboř potřetí „zlatí“ na krajském kole Ekologické olympiády


         
Za posledních dvanáct let se nenajde rok, kdy by na seznamu týmů účastnících se krajského kola ekologické olympiády chybělo jméno naší školy. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak od 31. října do 2. listopadu 2016 se v Mrákotíně nedaleko Telče studenti našeho gymnázia zúčastnili krajského kola 22. ročníku Ekologické olympiády. Družstvo ve složení Tereza Ondráčková, Jan Venc a Anna Boháčová soupeřilo s týmy středoškoláků z Třebíče, Jihlavy, Humpolce, Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Moravských Budějovic, Světlé nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou…

         Tématem pro letošní ročník byly „Biobariéry a biokoridory“ a na toto téma jsme se pod vedením paní profesorky Jirsová téměř dva měsíce připravovali. Každý z týmu zpracoval seminární práci, kterou prezentoval před třídou, nastudovali jsme mnoho odborné literatury, měli jsme besedu s panem Mgr. V. Peřinou z AOPK Pardubice, učili jsme se na poznávačky...

        Po slavnostním zahájení v Mrákotíně jsme se vydali plnit první úkol, kde se nám podařilo získat nejvyšší počet bodů ze všech soutěžních týmu a v tomto duchu jsme prošli celou soutěží. Poznávání semen rostlin, orientace a práce s mapou, test, celodenní samostatný úkol v terénu, jeho zpracování do podoby transektu v krajině a jeho obhájení před komisí, kde jsme potom ještě patnáct minut hovořili na vylosované téma (v našem případě to byly právě „Bariéry v krajině“). Zpestřením byly dvě přednášky a to na téma využití mapových portálů a problematika velkých šelem v ČR a připravena pro nás byla i zajímavá exkurze do okolní nádherné krajiny.

        Obsadili jsme první místo a získali 93 bodů ze 100! Nikdo z nás, ani paní profesorka, neskrýval obrovskou radost z úspěchu v takto velké konkurenci, neboť se olympiády účastnilo celkem 11 týmů z 11 středních kol z našeho kraje. Začali jsme se těšit na kolo celostátní, které se uskuteční na začátku června v KRNAPu.

         Potom už nezbývalo než usměrnit naše kroky zpět do Chotěboře, kde na nás čekali naši pyšní rodiče a společné sdílení našich pozitivních zážitků z třídenního dobrodružství.


Anna Boháčová, kvinta Gymnázia Chotěboř

       Moc děkuji studentů za skvělou reprezentaci školy i města a budeme se připravovat na kole národní, kde se také jistě neztratíme! Oktavánce Terce Ondráčkové patří obzvláště velká gratulace, protože v krajském kole byla již potřetí „zlatá“ a v kole národním byla členem stříbrného a v loňském kole bronzového týmu! Ať se Ti stejně daří i na vysoké škole.


Mgr. Eva Jirsová

pondělí 3. října 2016

Poznali jsme své boty           Víte, odkud pochází Vaše boty? A máte představu o tom, jak velkou část práce na Vašich botách odvedou děti bez nároku na mzdu? Přemýšleli jste někdy, jaký má výroba bot dopad na životní prostředí? To vše a mnohem více jste se mohli dozvědět na Výstavě na stromech.

            V týdnu od 1. do 8. října 2016 jste mohli v Geoparku Gymnázia Chotěboř navštívit Výstavu na stromech, která je celorepublikovým happeningem probíhajícím ve více než 70 parcích po celé republice. Letošním tématem výstavy byla výroba bot. Mohli jste se tak z fotek GMB Akashe dozvědět mnoho zajímavých, ne vždy však veselých informací o výrobě Vašich bot.

            V sobotu 1. října 2016 se v prostoru Geoparku konala také vernisáž této zajímavé výstavy, kterou navštívilo několik desítek lidí. Nechybělo slavnostní zahájení, kdy dvě dívky z řídící skupiny Fairtradové školy Gymnázia Chotěboř představily výstavu a principy fair trade. Ekoklub Gymnázia se zde také představil se svým novým projektem – Zodpovědná spotřeba potravin.

          Pro všechny návštěvníky zde bylo připraveno i bohaté občerstvení a pro nejmenší dětský koutek. S fair trade se úzce pojí i podpora lokálních a sezónních potravin. A tak všechny dobroty, které napekli studenti, primárně obsahovaly právě sezónní a lokální produkty, jako například cukety, jablka, švestky, dýně, nebo brambory. Ke každé z 30 dobrot byl pak pro návštěvníky k dispozici i recept. Mimo jiné zde byly připraveny domácí šťávy, mošt a pro dospělé dokonce ochutnávka vína. Milovníci čaje a kávy nemohli vynechat ochutnávku fair trade nápojů.

Závěrem bych ráda poděkovala nevládní organizaci NaZemi, která nám výstavu poskytla.


Za řídící skupinu Fairtradové školy,

sobota 10. září 2016

Dětský den pro TENEZ a. s. aneb pohádka se šťastným koncem


   
    Jednoho letního dne se na paloučku v Horním Sokolovci u chaty Doubravky potkali skřítkové a víly s lesními strašidýlky a zvířátky a společně s radostí připravili různá překvapení a hry pro děti.
    Zní to neuvěřitelně? Skutečně se to stalo! Jako minulý rok se i letos na organizaci Dětského dne pro děti zaměstnanců firmy TENEZ a.s. podíleli studenti z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř pod vedením paní profesorky Jirsové. V pohádkovém prostředí přírodní rezervace Údolí Doubravy přichystali v neděli 4. září mnoho soutěžních stanovišť se škálou rozmanitých vědomostních úkolů a zajímavých poznatků týkajících se přírody. Děti například určovaly lesní plody a poznávaly zvířata a jejich stopy. Měly také možnost využít koutek s malováním na obličej. Atmosféru doplňovala hudba i převleky studentů, kteří přišli v originálních maskách pohádkových postav. Všichni účastníci soutěží, od nejmenších po největší, byli velmi šikovní a se všemi pestrými disciplínami se statečně porvali, za což byli při slavnostním vyhlášení patřičně odměněni. Celé prosluněné odpoledne se tedy neslo v duchu zábavy a zároveň dobrého jídla, které zajistil Panský dům.

    Doufáme, že si děti i jejich rodiče tuto akci nadmíru užili a odnášeli si úsměvy na tvářích, a že spolupráce s firmou TENEZ a. s. nejen na dětském dni bude stále pokračovat.Aneta Jirková, Ekoklub Gymnázia Chotěboř

středa 7. září 2016

Zveme Vás na výlet ...
Přírodovědné kurzy pro středoškoláky na Jihočeské univerzitě


              

           Pozvánky na soutěže i vzdělávací akce s biologickou tématikou se na naši školu jen valí a není divu, že svoje místo si chce vydobýt i Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Proto se ti nejodvážnější z nás vrhli do psaní úchvatných a srdcervoucích motivačních dopisů, kterými jsme měli dokázat, proč právě my jsme ti praví pro týden s odborníky na slovo vzaté v oboru, kterému jsme stejně jako oni propadli a tím je biologie. Simona Uchytilová a Jan Venc vážené pány vědce v Budějovicích opravdu přesvědčili o tom, že oni jsou ti praví, a proto byli vybráni na obě akce.


           První z pozvánek se týkala akce s názvem „Molekulární biologie v Budějicích“ (MOLBIB), jejíž náplní bylo ověřit si teoretické znalosti o (jak jinak než) molekulární biologii a genetice v laboratorních prostorách Akademie věd ČR. Bylo pro nás připraveno mnoho přednášek týkajících se progresivních odvětví tohoto oboru a zajímavé laboratorní úlohy jako např. izolace DNA, determinace pohlaví ptáků aj. Bezesporu nejzajímavější bylo sekvenování a analýza haplotypů mtDNA, kde jsme zjistili, zda naši prapředkové pocházeli z Blízkého východu, byli zde již jako lovci a sběrači, či jestli jsme více Španěly nebo Čechy jako poleno! I když byl celý týden vyčerpávající, přijížděli jsme na konci června domů nadšení a nemohli se dočkat druhého kurzu na sklonku prázdnin.             Ten měl název „Týden se současnou biologií“ a zaměřoval se na biologii jako celek a dával nám možnost nahlédnout k oborům, které mají na poli vědy v 21. století budoucnost. Přednášková místnost C4 se stala na chvíli naším druhým domovem a byli jsme zde svědky evoluce člověka, napadání parazita jiným parazitem, ale dostali jsme se i do opravdového terénu, kde jsme studovali řasy, se kterými jsme až do konce dne pracovali v laboratoři. Ani večerní přednášky nás nenechali v pokoji spát za lavicemi a napjatě jsme poslouchali vyprávění vědkyně z Nové Guinei, za jejíž zážitky by se nemusel stydět ani Indiana Jones. 


                Na závěr nutno podotknout, že nejen oficiální program na univerzitě, ale i možnost poznat krásné Budějovice i z jiného úhlu pohledu a partu lidí, co nezkazí žádnou zábavu, udělaly nezapomenutelných čtrnáct dní ještě lepšími! 
                                                                                                  Za opravdu nadšené studenty                                                                                                                   Jan Venc, septima                       

pátek 5. srpna 2016

Studenti chotěbořského gymnázia na Příbramsku – od hvězd do podzemí

        Na sklonku školního roku 2015/2016 jsme se vydali na tradiční „projekty“, nejrůznější aktivity, které se každoročně na našem gymnáziu konají. Naše skupinka se letos vydala na projekt s názvem Příbramsko – putování ke hvězdám i pod zemský povrch. První zastávkou byl Astronomický ústav - Hvězdárna v Ondřejově, která se zabývá pozorováním Slunce a dalších nebeských těles. Dále jsme navštívili Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, kde jsme si prohlédli památky venkovské architektury. Nedaleko Příbrami se nachází mimořádná kulturní památka, nádherný barokní areál Svatá Hora, který je významným poutním místem a který jsme společně navštívili. Jelikož byl tento den velmi náročný, relax v aquaparku v Příbrami byl tou správnou tečkou na závěr prvního dne.       Další den jsme se vydali pod „zemský povrch“, do bývalých dolů, které se nachází v Hornickém skanzenu Březové hory. Během velmi poutavé prohlídky jsme se dostali k obřímu vodnímu kolu, šli jsme cestu Wasserlauf a také jsme si vyzkoušeli sjíždět po skluzavce jako horníci, sfárat do podzemí výtahem, nebo podzemním vláčkem. Další zastávkou byl Památník Vojna v Lešeticích, kde se nachází Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví. Tato prohlídka byla velmi poutavá a zároveň každému z nás pomohla pochopit kus našich novodobých dějin. Doba to byla pro nás velmi těžko představitelná, která se již nikdy nesmí opakovat. Na závěr dne jsme navštívili Muzeum Josefa Lady v Hrusicích a projekt jsme tedy zakončili pohádkově, a proto mile a vesele.

      Myslím, že celý projekt jsme si náramně užili a na samém konci školního roku jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací a to tím nejzajímavějším způsobem.


Tereza Julišová
 sexta Gymnázia Chotěboř

středa 6. července 2016

Národní kolo soutěže Zlatý list
       Po vítězství v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list se mohl náš šestičlenný tým z kvarty Gymnázia Chotěboř (Lukáš Bourdais, Simona Jakešová, Tereza Klabenešová, Radek Pošík, Anna Stehnová, Tereza Stehnová), který si říká Rákosníci, směle vydat do kola národního, které se konalo od 13. do 18. června ve Vanově nedaleko Telče.

Po dlouhé cestě a ubytování na naší chatce proběhla seznamovací hodinka, kde měl každý z týmů, kterých bylo v každé kategorii 15, necelou minutu na to, aby se představil. Každý se pak mohli zapsat na přírodovědné exkurse podle vlastního zájmu. A že na výběr toho bylo opravdu hodně od botaniky přes ornitologii až po mykologii.

V průběhu dalších dní na nás čekaly již zmíněné exkurse a přednášky vedené odborníky z celé republiky a byly tak zajímavé, že nás od nich neodradil ani občasný déšť. Mimo to zde byla vyhrazena místnost pro mikroskopy a „poznávačky“, kam jsme mohli bez omezení nahlédnout.Čtvrtý den příjezdu byli na řadě obhajoby prací pro přírodu. Když jsme i ty úspěšně zvládli, nezbývalo nám nic jiného, než čekat na soutěžní stezku, která měla proběhnout následující den. Na trať jsme vyráželi předposlední a tak nám nic nebránilo v tom, abychom se dorůžova vyspali a na stezku, která se skládal z devíti stanovišť zaměřených na různé přírodovědné oblasti, vydali svěží a plní energie. Po ukončení trati jsme netrpělivě očekávali slavnostní vyhlášení výsledků, které se konalo ještě tentýž večer. Skončili jsme na pěkném šestém místě a dostali jsme krásné ceny.

Myslím, že celý týden jsme si náramně užili, nejen že jsme se naučili spoustu nových a zajímavých věcí, ale také jsme zde poznali spoustu lidí s podobnými zájmy, mezi kterými vládla přátelská nálada a nikoli soutěžní rivalita. Děkujeme i doprovodu, paní Mgr. Ireně Žákové, která nás po celý týden povzbuzovala do soutěže a pomáhala nám s přípravou.


Tereza Stehnová; kvarta Gymnázia Chotěboř

neděle 19. června 2016

Krajské kolo Zlatého listu bylo pro studenty z Gymnázia Chotěboř zlaté a bronzové        Ve středu 12. května jsme vyrazili na krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Naším cílem bylo nádherné místo na břehu Sázavy, tedy Sluneční zátoka Jaroslava Foglara. Po příjezdu následovala presence soutěžních týmů, rozlosování pořadí škol na obhajobu prací pro přírodu, stejně jako na soutěžní stezku. Ve starší kategorii bylo devět a v mladší šest soutěžních družstev. V naší obhajobě jsme představili jen několik z mnoha aktivit Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Náš tým si říká Rákosníci. Zato družstvo mladších, primánek, se jmenuje Drsné breberky. Na stezku jsme vyrážely jako poslední tým. Všichni mladší soutěžící mezitím byli na pěší exkurzi v záchranné stanici v Pavlově a také se jim podařilo vidět jeden z nejstarších stromů v naší zemi, údajně dva tisíce let starý tis červený ve Vilémovicích. Úplně večer probíhalo v jídelně promítání o Jaroslavu Foglarovi a venku byl zapálen táborák.
       Další den se konala soutěžní stezka mladších týmů a my jsme se zúčastnili pěkné exkurze do PR Stvořidla. Po návratu jsme jen netrpělivě čekali na výsledky a jejich slavnostní vyhlášení. Štěstí nám přálo i v pátek třináctého a družstvo Drsné breberky skončilo na třetím místě v mladší kategorii a družstvo Rákosníci na místě prvním v kategorii starší. Pak už jsme si jen sbalili věci, pěkné ceny a vyrazili zpět k domovu.
       Myslím, že jsme nejen prokázali dobré znalosti, se kterými jsme do soutěže přijeli, ale že jsme si to společně skvěle užili a předčili všechna očekávání. Nezbývá nám nic jiného než doufat, že stejně dobře se nám povede i v kole národním, které se bude konat nedaleko Telče v červnu. Držte nám palce, ať to vyjde!


Tereza Klabenešová
kvarta Gymnázia Chotěboř

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř ve Žďárských vrších       Symbióza je definována jako „vzájemně výhodné soužití, plodná spolupráce“. A právě takto spolupracuje skupinka nadšených studentů z Gymnázia Chotěboř a členové ZO ČSOP Chotěboř již řadu let. Letošní rok se nám kromě dobrého pocitu z odvedené práce při kosení luk a přípravě tradičních aktivit pro veřejnost dostalo i odměny v podobě exkurze do nedalekých Žďárských vrchů. Spolu se známými úkazy chráněné krajinné oblasti jako jsou např. Rybenské Perničky nebo Zkamenělý zámek, jsme mohli spatřit hnízdění strakapouda velkého i mládě pěnkavy obecné uprostřed červené turistické trasy. Po vlahé procházce v lese přišla řada na krásy kulturní i gastronomické v nedaleké Poličce. Po vyčerpávajícím a parném odpoledni zde jsme se vraceli do Chotěboře plní zážitků, které nám zprostředkoval ČSOP Chotěboř, za což jim moc děkujeme!
Za Ekoklub GCH - Jan Venc, sexta

Dejme jim šanci!, aneb studenti chotěbořského gymnázia na konferenci EAZA 2016 v ZOO Jihlava      Psal se 30. květen 2016 a pět studentek prvního ročníku Gymnázia Chotěboř s paní prof. Jirsovou se již tradičně zúčastnilo konference organizace EAZA, letos kampaně „Dejme jim šanci“, která se konala v centru PodpoVRCH v ZOO Jihlava. Cílem letošní kampaně bylo upozornit na problematiku ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem okolí, tedy na záchranu lokální biodiverzity. Mnoho dříve běžných druhů mizí nebo již nenávratně zmizelo a je jen na nás, zda tento negativní trend zastavíme.
Naším úkolem bylo vytyčit si dvě odlišné plochy 4m x 4m a od března do května 2016 pozorovat, co zde vyrostlo a jací živočichové se tu vyskytují a na závěr tyto dvě plochy porovnat. První pozorovanou plochou byl na podzim založený biotop v naší přírodní zahradě – kvetoucí louka, kterou jsme porovnávali s plochou vytyčenou na běžném koseném trávníku vedle školy.
Před naší prezentací na konferenci jsme byli značně nervózní, ale nervozita upadla hned, jak jsme viděli, v jakém přátelském duchu se celá konference pořádala. Celý program započal v 9.00, kdy všechny školy předvedly svá šetření a poznatky a poté začaly probíhat kvízy pro soutěžní týmy škol, které se do tohoto projektu zapojily. Naše studentky byly rozmístěny po celé ZOO a pomáhaly pořadatelům akce na stanovištích, kde se kvízy konaly. Týmy musely poznávat různě druhy rostlin, ptáků, hmyzu, kožešin a stromů. Po těchto kvízech probíhalo v části jihlavské ZOO s názvem africká vesnice „Matongo" vyhodnocení a předávání cen vítězům. Celé krásně strávené dopoledne zakončila ZŠ TGM Moravské Budějovice svým hudebním vystoupením.


Doufáme, že se do dalších kampaní vyhlášených Evropskou asociací zoologických zahrad (EAZA), bude každým rokem zapojovat více a více škol. Závěrem bych řekla, že naši studenti se již nemohou dočkat dalšího ročníku pořádaného touto asociací a dalších výzev a úkolů, které si pro nás připraví.

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Tereza Kruntorádová, 1.A

Studenti Gymnázia Chotěboř přivezli bronz z Národního kola Ekologické olympiády v Jizerských horách            
Chotěbořské gymnázium získalo další z dlouhé řady celostátních úspěchů! Tentokrát se jedná o velmi významný úspěch na poli ekologickém. Studentky septimy ve dnech 2. - 5. června bojovaly o co nejlepší umístění v Národním kole Ekologické olympiády, která se v letošním roce konala v malebných Jizerských horách. Námětem tohoto roku byl „Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody“, což bylo opravdu velice zajímavé téma a to i v porovnání s minulými ročníky. Jako každoročně na nás čekala „poznávačka“, test a samostatný úkol. Během těchto dní jsme blíže poznávaly jedno z nejchladnějších míst České republiky - oblast Jizerky a načerpaly jsme spoustu užitečných informací, které jsme nakonec zužitkovaly v samostatném úkolu. Ten spočíval v tom, že nám byly předloženy projekty pro vybudování určitých staveb v této oblasti a my jsme měly vyhodnotit jejich dopad na okolí. Při tom jsme si uvědomily, jak veliký vliv má činnost člověka na křehkou soustavu jednotlivých vazeb v ekosystému. Čtyřdenní klání bylo opravdu náročné a po prvním soutěžním dni, kdy jsme absolvovaly test a „poznávačku“, jsme byly, s ohledem na jejich obtížnost, velice skeptické k očekávání dobrého umístění. Další dny jsme ale získaly postupně jistotu a nakonec jsme v neděli dopoledne, jako nejlepší ryze holčičí tým (ve složení Tereza Ondráčková, Viola Pražáková a Adéla Kubátová) pod vedením paní profesorky Mgr. Evy Jirsové, získaly celkově třetí místo. To je v konkurenci třinácti nejlepších týmů z jednotlivých krajů ČR určitě výborný výsledek. Jsme rády, že jsme našemu gymnáziu a městu udělaly dobrou vizitku.Adéla Kubátová, septima GCH

Stříbrní gymnazisté bojovali na národním kole lesnické soutěže ...              YPEF, v překladu „Mladí lidé v evropských lesích“, je soutěž zaměřená na lesnictví, hospodaření v lesích, jejich ochranu, ale i myslivost a těžbu dřeva. Gymnaziální tým, ve složení Tereza Ondráčková (sp), Jan Venc (sx) a Anna Boháčová (ki), pod vedením p.prof. Mgr. Evy Jirsové se po regionálním kole v Brně nominoval na kolo národní. To se konalo ve dnech 14. a 15. června 2016 v Kostelci nad Černými lesy v prostorách místního zámku a zároveň také v nedalekém arboretu České zemědělské univerzity, která byla garantem soutěže. V konkurenci 15 převážně lesnických středních škol jsme museli vyplnit test s otázkami z evropského lesnictví, dále desetiminutovou prezentaci na téma „Čím můžeme pomoci lesům?“, obojí v anglickém jazyce. Druhý den nás čekaly praktické úlohy v arboretu, tzn. poznávačky stromů i bylin, výstroj a náčiní dřevorubce, pomůcky při dendrometrii aj. I přes nepřízeň počasí se náš tým nenechal rozhodit a výsledky dopadly následovně – s rozdílem pouhých 0,9 bodu jsme se umístili na 2. místě! To je zároveň také největší úspěch nelesnické školy v historii soutěže. Za odbornou přípravu mnohokrát děkujeme p. Ing. Josefu Pilařovi z Lesů ČR.Za soutěžící Jan Venc, sexta GCH

čtvrtek 12. května 2016

Podpořte vznikající centrum Zastávka194 na chotěbořském náměstíDobrý den,

dlouho jsme pociťovali v Dobré společnosti potřebu vytvořit místo, ve kterém bychom koncentrovali své aktivity a které by nám poskytlo možnost vytvořit víceúčelové komunitní centrum otevřené široké veřejnosti, prostor určený k vzájemnému setkávání. Takové místo jsme doposud v Chotěboři postrádali.Za těmito účely jsme se rozhodli pořídit historický dům čp. 194 umístěný v rohu chotěbořského náměstí. Tato kulturní památka je v současnosti velmi zanedbaná, a proto usilujeme o její rehabilitaci a důstojnější zpřístupnění veřejnosti. Vznikne tam naše centrum Zastávka194.Kromě rekonstrukce budeme potřebovat prostory Zastávky194 vybavit. Rádi bychom to udělali účelně, nápaditě a citlivě s ohledem na historickou hodnotu domu. Zapojili jsme se do programu Vy rozhodujete, my pomáháme, který každoročně vypisuje Tesco. V rámci našeho projektu „Vybavme společně rodící se komunitní centrum na chotěbořském náměstí!“ plánujeme – v případě že zvítězíme a získáme 30 000 Kč – uspořádat dobrovolnický workshop pro veřejnost s cílem vytvořit nábytek z dřevěných palet. Účastníci workshopu si budou moci pod vedením designérů ze studia Paletky (www.paletky.cz) vyzkoušet, jak recyklovat všeobecně dostupný odpadový materiál a proměnit ho v ekologický a nadčasový nábytek. Dohromady tak vytvoříme nápaditý a neotřelý interiér v domě, který bude moci využívat široká veřejnost.Tímto bychom Vás chtěli požádat o pomoc. Za každý nákup v Tescu od středy 11. května do úterý 7. června obdrží každý zákazník jeden žeton, kterým bude moci podpořit jeden ze tří vybraných projektů. Budeme rádi, když se rozhodnete pro ten náš. Budeme také rádi, když tuto informaci budete šířit, 

pondělí 2. května 2016

Krajské kolo soutěže YPEF - „Mladí lidé v evropských lesích“ - ovládli studenti chotěbořského gymnázia
         Ve čtvrtek 14. dubna jsme brzy ráno dorazili na brněnské hlavní nádraží, odkud jsme šalinou dojeli až před Mendelovu univerzitu. Právě zde se na Lesnické a dřevařské fakultě konala soutěž YPEF – v překladu „Mladí lidé v evropských lesích“, na kterou jsme jeli s paní prof. Jirsovou poprvé, a tedy nevěděli, co nás čeká. Naše gymnázium vyslalo celkem dva týmy, každý v jedné kategorii, které se celé dopoledne pilně snažily a sbíraly body.
          Ihned po přivítání symfonií lesních rohů jsme psali test ze znalostí o lese, ve kterém se oběma týmům podařilo získat plný počet bodů. Poté už měl každý tým svůj vlastní program a postupně se všichni vystřídali na poznávačkách a vyzkoušeli si těžit dřevo na herním simulátoru. Mezi určováním letorostů, stop lesní zvěře, šišek, či bylin byla i poznávačka dravců a plemen loveckých psů, kde jsme měli živé exponáty a některé z nich se ochotně nechali i pohladit.
         Po odpolední prohlídce fakultních sbírek a celé školy jsme po dlouhém čekání opět zaslechli troubení lesních rohů. Tentokrát ohlašovalo vyhlašování výsledků a my napjatí a plní vzrušení zjistili, že jsme skončili na stupních vítězů. Mladší tým (Tereza Klabenešová, Anna Stehnová, Tereza Stehnová) se umístil na 2. místě a ten starší (Anna Boháčová, Tereza Ondráčková, Jan Venc) dokonce na místě prvním, s tím, že postupujeme do národního kola. S sebou domů jsme si navíc kromě diplomů, cen a postupu odvezli i trofej ve formě liščí kožešiny, jíž nám lesníci darovali. Na stole ve sborovně se skutečně krásně vyjímá!


Tereza Ondráčková, septima Gymnázia Chotěboř

středa 30. března 2016

Chotěbořské gymnázium vicemistrem Česko-Slovenska       Tříčlenné družstvo z chotěbořské gymnázia postoupilo ze 171 družstev do 16 členného finále v soutěži N-Trophy - soutěži znalostí z chemie, biologie, fyziky a logiky.

       Finále se konalo v Brně ve dnech 18. -20. března v prostorách kampusu Masarykovy univerzity. Z České republiky se do něho probojovalo 12 týmů, ze Slovenska 4. Ve všech výše uvedených oborech bylo finále orientováno na praktické ověření našich znalostí: v chemii jsme měli za úkol pomocí důkazových reakcí analyzovat vzorky „mimozemských látek“ a odhadnout jejich vliv na naší planetu, v biologii jsme pomocí elektroforézy zjišťovali vlastnosti různých sinic a řas a potom jsme je měli přiřazovat na základě zjištěných informací k určitým lokalitám (např. Brněnská přehrada, potok v Lužánkách nebo řeka Svitava), ve fyzice jsme u nenewtonské kapaliny měli určit její vlastnosti a v logice jsme doplňovali otázky podle odpovědí, hledali jsme nejoptimálnější cestu atd. Úkoly byly opravdu náročné a daly nám pěkně zabrat. Když jsme viděly některé soupeřící týmy, které vypadaly vizuálně jako týmy mladých vědátorů, moc jsme si nevěřily, ale srdnatě jsme se snažily zúročit vše, co jsme věděly.


       Po šestihodinovém bádání jsme odprezentovaly naše výsledky před zkušebními komisemi a potom jsme netrpělivě (ale s obavami) čekaly na výsledky našeho snažení a srovnání s ostatními týmy. V neděli se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ve VIDA centru v Brně. Výsledek nám vyrazil dech! Družstvo chotěbořského gymnázia v sestavě Tereza Ondráčková, Viola Pražáková a Adéla Kubátová, které jsou studentkami septimy, obsadilo celkově druhé místo o pouhých 13 bodů za vítězným týmem. Z celkového možného počtu bodů, který byl 420, jsme získaly 364 bodů. Věříme, že jsme důstojně hájili barvy našeho gymnázia a udělaly našemu městu dobrou propagaci.
Adéla Kubátová za družstvo septimy GCH

úterý 29. března 2016

Národní kolo soutěže ENERSOL 2016
    Ve dnech 17. a 18. března jsme se zúčastnili národního kola soutěže ENERSOL v Nymburce.

    V zaplněném konferenčním sále SOŠ a SOU Nymburk se sešlo více než dvě stě soutěžících, koordinátorů projektů, ředitelů škol a hostů z 11 krajů České republiky.


    První den začal představením jednotlivých krajů a poroty. Následovaly proslovy významných osobností z různých institucí a v 11 hodin dopoledne začaly samotné obhajoby. 
Jako první šla na řadu naše kategorie ENERSOL a praxe a za nás opět prezentoval Pepa Sabol, který vystoupil jako pátý. Všichni jsme měli hroznou trému, ale Pepa to zvládnul opět na jedničku. Poté následovaly obhajoby kategorie ENERSOL a popularizace a nakonec ENERSOL a inovace. Zpestřením dne byla možnost vyjet si do desátého patra nejvyšší budovy ve městě, odkud jsme měli Nymburk jako na dlani. Zajímavá byla i večerní komentovaná prohlídka známého sportovního centra, kde jsme byli také ubytováni.   Druhý den v průběhu dopoledne byly dokončeny všechny obhajoby a pak už jsme jen netrpělivě čekali na výsledky. Po zdlouhavém čekání jsme se konečně dočkali! S naším projektem jsme se umístili na krásném 2. místě z 22 prací v naší kategorii. A jako kraj jsme se umístili na místě pátém. Dostali jsme diplomy, krásný pohár a medaile.


   Projekt ENERSOL pro nás byl obrovskou zkušeností a určitě se ho opět rádi zúčastníme!


Anna Boháčová, Aneta Málková, Pepa Sabol a Radim Jirsa – kvinta chotěbořského gymnázia

Gymnázium Chotěboř zabodovalo v projektu „Voda živá“
      Již se stalo tradicí, že jakmile se naše gymnázium zapojí do soutěže s biologickou tématikou, obsazuje přední příčky v tabulkách. Pověst lídra se potvrdila i v projektu „Voda živá“, se kterým jsme Vás zde seznamovali.

      Po půl roce snažení přišlo příjemné překvapení. Náš projektový tým ve složení Michaely Jelínkové, Adély Kopecké, Petry Lacinové, Andrey Málkové a Luboše Moláka pod vedením paní profesorky Mgr. Evy Jirsové, byl pozván na slavnostní vyhlášení do Prahy, kam se probojovalo pět nejlepších týmů z republiky.

     Slavnostní ukončení proběhlo dne 22. března na Světový den vody ve Staré čistírně odpadní vod v Praze – Bubenči, která je národní technickou památkou a pro veřejnost se otevírá párkrát do roka. Po vyhlášení nechyběla i prohlídka.

     A jak to tedy celé dopadlo? Na úvod nejprve pár čísel, soutěže se zúčastnilo 107 týmů ze 46 škol z celé České republiky. Naše gymnázium v této těžké konkurenci obsadilo krásné 2. místo, před námi s těsným rozdílem skončili pouze studenti Gymnázia Cheb.Za projektový tým Luboš Molák, student 2.A

Zveme Vás na tradiční Trylkování ...


čtvrtek 24. března 2016

Vítězství!Báseň o Ekoklubu

¨


Činnost EKOKLUBU v roce 2015 – obhajoba na soutěži Zlatý list


Gymnázium Chotěboř již osm let svůj Ekoklub má,
Pořádá kdejakou akci, která se pořádat dá.
Každý z nás se zúčastnil alespoň jedné akce,
Teď bychom vám je chtěli představit krátce.
Velmi zvláštním místem na území naší chotěbořské školy
Je přírodní zahrada, kterou studenti vybudovali téměř sami.
Nejen že zde poctivě pracovali,
Ale i odhodlaně sponzory obvolali.
Vzniklo zde prostředí opravdu krásné,
Jezírko i geopark tu mají místo své.
Práce na zahradě je pro nás zábavou,
Každý záhon i kámen prošel údržbou.
Při mezinárodním dnu Ekoškol se tak stalo,
Naše gymnázium totiž titul Ekoškola obhájilo.
Taktéž v rámci akce Čistá Vysočina,
Byla naše zahrada pročištěna.
Při této akci jsme také odpadky v Tůních u Chotěboře sbíraly,
Abychom vzácným obojživelníků, kteří zde žijí, pomohli.
V zimě jsme zase pro ptáčky vyráběli krmítka závěsná,
pomocí semínek a tuku, který se do jogurtového kelímku natěsná.
Po té jsme je v chladných dnech na strom pověsili,
Abychom se drobným pěvcům zavděčili.
V zahradě jsou i tři stálá krmítka umístěna,
Do těch patří hlavně ze slunečnic semena.
I ptačí budky našli bychom na zahradě,
Hlavně jsou pro pěvce a pro kavky jsou dvě.
Studenti vyhráli je na Ekologické olympiádě.
V teplejších měsících se ptáčkům o napajedlo staráme,
Jezírko však nejlepším zdrojem vody je.
Žije v něm spousta rozmanitých tvorů,
Mimo jiné i skokani zeleného druhu.
Přes zimu domečkům pro hmyz vzniknout jsme dali,
Když jsme do květináčů hobliny s kůrou a rákosem narovnali.
To že je u nás spousta míst k životu drobní živočichové vidí,
proto se naše zahrada k síti živých zahrad Českého svazu ochránců přírody řadí.
Ve školní zahradě snažíme se inspirovat
A podobně se pak i o tu naší starat.
Nejen o naší přírodu dbáme,
když ve škole hliník vybíráme.
Ekoklub vždy soutěž pořádá,
A hliník pak do školy nosí každá třída.
Tu co nejvíce hliníku přinese,
Čeká zajímavá ekologická exkurse.
Aby hliník mohl třídit každý z města,
Nádoba na něj nachází se i v infocentru města.
Vybírají se i elektrospotřebiče, monočlánky nebo mobily,
Ty ocení především ohrožené africké gorily.
Kovy na výrobu mobilů se totiž recyklují,
Lidé pak nemusí těžbou ničit místa, kdy gorily žijí.
Také každoročně sběr papíru bývá,
Za něj škola pak peníze mívá.
Ty dají se využít lehce,
Zkrášlíme za ně naší školu přece.
Abychom odpad mohli správně třídit,
Musíme se každoročními přednáškami řídit.
Třída prima i své ruce zapojí,
Na toto téma výstavu na chodbě vystrojí.
Nepomáháme jen přírodě u školy,
Například v říjnu jsme byli dvakrát v údolí Doubravy.
Nejenže přírodou jsme se kochali,
Ale i odpadky jsme do pytlů sbírali.
V rámci projektu 72 hodin více než 40 se nás sešlo,
Všechno to smetí se do 14 pytlů vešlo.
Ekoklub s Českým svazem ochránců přírody spolupracuje,
A tak se každý rok spolu kosí dvě louky v Sobíňově.
Na podzim zas pro myslivecké sdružení,
Sháníme pro lesní zvěř krmení.
Do akce se pokaždé hodně studentů zapojilo.
Několik pytlů kaštanů, bukvic a žaludů se nanosilo.
Každoročně v březnu začínají oslavy Dne Země,
V jejich rámci vždy spousta věcí proběhne.
Taktéž akce Sportuj a pomáhej se konala,
Tehdy částka na rozvoj školství v Tibetu se vybrala.
Lidé tu celé odpoledne sportují
A peníze do kasičky přidají.
Poprvé v předešlém roce,
byla tu akce FairTradeové Vánoce.
Dozvěděli jsme se spoustu o férovém obchodování
A také mohli jsme si vyrobit čokoládu svojí.
Tohle byli některé z ekoklubových aktivit,
V této básni chtěli jsme vám je osvětlit.
Budeme rádi, když navštívíte geopark a přírodní zahradu naší,
Nyní děkujeme srdečně za pozornost vaši.

čtvrtek 10. března 2016

Oslavte s námi Den Země ...

Zasoutěžte si s KRNAPem ...Sbírejte s námi papír ...


Projekt ENERSOL 2016 podruhé!

     S naším projektem „Využití užitkové vody při splachování“ toalet jsme postoupili do krajského kola, které se konalo 18. února na Krajském úřadě v Jihlavě, pod osobní záštitou hejtmana kraje Vysočina, MUDr. Jiřího Běhounka.

     Museli jsme si zvolit jednoho z týmu, který práci obhájí před porotou. My jsme si vybrali Pepu Sabola, zpracovali jsme prezentaci a Pepa si natrénoval obhajobu.

     Do Jihlavy jsme se vydali v doprovodu našeho pana ředitele a dalších studentů, kteří také zpracovávali projekty, ale nepostoupili. V naší kategorii Enersol a praxe zde bylo osm týmů. Každý měl pouhých sedm minut na představení svého projektu. My jsme byli vylosováni jako první. Všichni jsme byli strašně nervózní, ani jsme nedýchali a drželi jsme Pepovi palce, aby to zvládl co nejlépe. I přes prvotní problémy s mikrofonem Pepa zvládl všechno na jedničku! Dále se zde objevovaly témata jako Elektrické koloběžky; Trombeho stěna; Nátěry, které čistí vzduch…

    Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, ale všichni jsme netrpělivě čekali na výsledky. Nakonec jsme se svým projektem obsadili krásné druhé místo a to o dvě setiny bodu!? Což znamená, že jsme postoupili do národního kola, které se koná 17. a 18. března v Nymburku a my doufáme, že i tam budeme úspěšní. Držte nám palce!Anna Boháčová, Aneta Málková, Radim Jirsa a Josef Sabol z kvinty Gymnázia Chotěboř

pondělí 7. března 2016

Hliníková mánie pokračuje!
      Jsem velice ráda, že mám možnost vám sdělit úžasnou zprávu, kterou na začátku tohoto projektu nečekal nikdo z nás. Ani v největších snech bychom nečekali, že naše „hliníková nádoba v Infocentru města Chotěboř“ se bude plnit k prasknutí takovou rychlostí! Společně jsme vytvořili tradici, která nás pohlcuje po celý rok. Rok 2015 byl doslova hliníkovou mánii, což nás neskutečně těší. I v tomto roce pokračujeme ve vybírání hliníku v budově Informačního centra města Chotěboř.

     A jak rozeznáme hliník od plastu? Na to máme jednu fintu. Hliníkové výrobky jdou snadno zmáčknout do kuličky a zůstanou tak. Oproti pokovovanému plastu, který se vrátí do své původní podoby. Chtěli bychom upozornit, že sáčky od kávy, od nejrůznějších oplatek a od pokrmů pro psy a kočky nejsou bohužel z hliníku, ale z plastu. Do naší nádoby je proto, prosím, neodkládejte. Hliník najdeme v podobě např. celohliníkového platíčka od léků (ne ta platíčka, kde je svrchní strana z bílého plastu), obalů od tavených sýrů a paštik, víček od jogurtů, alobalu, tubiček a plechovek s označením Al, starého hliníkového nádobí a příborů, žaluzií. Hliník také nereaguje na magnet.

     Vážíme si vaší podpory a těšíme se na další příspěvky. Postarejme se, aby se „hliník odstěhoval k nám do Chotěboře“.

     V Infocentru města Chotěboř můžete zanechat také staré mobilní telefony, o jejichž významném využití, jako zdroji vzácných prvků, jsme také v minulosti informovali. Když budeme mobily lépe recyklovat, nemusí se tyto kovy těžit v rozvojových zemích, kdy těžba často vede k ohrožování až vybíjení vzácných primátů, zejména goril.

Chraňme společně naše životní prostředí!


Jana Horáková za Ekoklub Gymnázia Chotěboř


neděle 31. ledna 2016

Projekt ENERSOL 2016
      ENERSOL je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání o obnovitelných zdrojích energie, úsporách energií a snižování emisí v dopravě a jeho cílem je zvýšení teoretických znalostí, ale i praktických dovedností studentů v těchto oblastech. Projekt ENERSOL se skládá ze tří částí - ENERSOL a praxe, ENERSOL a inovace a ENERSOL a popularizace. V letošním roce se do tohoto projektu zapojily i tři skupinky studentů z chotěbořského gymnázia.


     V části ENERSOL a praxe žáci spolupracují s odborníky z daného oboru. Studenti kvinty, Anna Boháčová, Aneta Málková, Radim Jirsa a Josef Sabol, se věnovali tématu „Využití užitkové vody při splachování“. Práce měla potvrdit reálnou návratnost investic do vybudování zařízení na využití studniční vody, která se nachází přímo pod nejstarší budovou gymnázia. Tato voda by měla být využívána na splachování toalet v prvním a druhém patře této budovy. Původní myšlenka byla využívat studniční vodu i v umyvadlech na sociálních zařízeních, ale tuto možnost hygienická stanice zamítla. Přestože by se muselo vybudovat oddělené vedení pouze pro toalety, investice do této úpravy by se brzy vrátily v podobě úspor za vodu. Nelze přehlédnout ani významný ekologický přínos tohoto projektu pro naši Ekoškolu.


    V kategorii ENERSOL a inovace studenti zpracovávají projekty ze získaných informací o trendech v technologiích OZE, používaných materiálech, opatření v prosazování úspor, resp. přijímaných technických opatření snižujících zatížení emisemi. V této části se Ondřej Bělovský ze septimy věnoval tématu „Supravodivost“, která zkoumá elektrické a magnetické vlastnosti látek pří nízkých teplotách. Zabýval se možností jejího využití, které je hodně široké a to od vedení proudu, přes její využití v dopravě, až po zbrojní průmysl.


    V kategorii ENERSOL a popularizace jde hlavně o zviditelnění a propagaci tohoto projektu. Studenti Jan Venc, Simona Uchytilová a Hana Turková vytvořili film „Na baterky“. Film ukazuje populární formou rozvoj elektrického pohonu zejména v letectví v posledních několika letech. Nastiňuje způsob, jakým by se v budoucnosti mohla letecká doprava zbavit závislosti na fosilních palivech a jak by se daly významně snížit emise i hluk v tomto
segmentu dopravy. Film dále ukazuje, že český letecký průmysl je v tomto oboru velmi vyspělý a jeho výrobky jsou zcela srovnatelné se světem.


   Projekt ENERSOL je vskutku skvělá zkušenost – kdo se zúčastnil, neprohloupil. Naším cílem je postup do krajského kola ENERSOLU, které se bude konat 19.2.2016. Držte nám palce, ať se nám zadaří!


 Anna Boháčová a Aneta Málková z kvinty