neděle 22. prosince 2013

„Dobrej bazar“ na chotěbořském gymnáziu

V sobotu 7. prosince 2013 se na našem gymnáziu konal menší bazar. V prostorné třídě v přízemí naší školy se v ranních hodinách „otevřelo“ hned několik obchůdků. Ke koupi zde byla bohatá směsice věcí od oblečení, šperků a knih až po nádobí a dětské hračky. Některé z věcí byly darovány i zadarmo. Mezi obchůdky si našlo své místo i stanoviště naší pobočky  Amnesty International, ve kterém se podepisovaly petice a sbíraly hračky pro děti v táborech utečenců v Barmě.  Byla tu i možnost malého občerstvení, v němž vonělo cukroví, káva a kvalitní čaj, a to vše opravdu „za hubičku“. Myslím si, že to bylo velmi příjemně prožité sobotní dopoledne nejen pro prodávající, kupující, ale i pro jen tak přihlížející. Jenom škoda, že návštěvnost nebyla moc velká, protože nám opravdu nepřálo počasí. Přesto se domníváme, že myšlenka možnosti levného nákupu na jedné straně a prodeje nepotřebných věcí, kterých vlastní každý z nás jistě dostatek, má určitě svoji váhu. A nejen ekonomickou, ale i ekologickou! Tak třeba zase příště – zavítejte i Vy na „Dobrej bazar“!

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř a Dobrou společnost

Iveta Brožkováúterý 19. listopadu 2013

Projekt „Tůně u Chotěboře“ nezahálí

Tento projekt se zaměřuje na ochranu vzácného čolka velkého žijícího v našem městě a má za sebou další úspěšnou a především neodkladnou akci. Jednalo se o podzimní brigádu, která se uskutečnila v sobotu 9. listopadu na tůních (u silnice Chotěboř – Ždírec nad Doubravou, vedle chotěbořského pivovaru).  I přes nepřízeň deštivého počasí se nás v sobotu ráno sešlo na lokalitě na dvě desítky dobrovolníků včetně třinácti studentů z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Celá akce probíhala pod odborným dohledem pana Ing. Luďka Čecha z AOPK Havlíčkův Brod. Účasten byl i autor projektu pan Martin Maška z organizace International Forum of Social Studies. Své zástupce tu měl také ČSOP Chotěboř a nechyběla ani paní profesorka biologie Eva Jirsová. Práce spočívala v tom, že bylo třeba odklidit či uspořádat větve a mladé náletové dřeviny, které tu na naši žádost prořezala Technická a lesní správa Chotěboř. Takový zásah do krajiny byl nezbytný pro celkové prosvětlení a „provzdušnění“ místa. Z větví se vytvořilo několik velkých hromad, které teď můžou nějaký čas sloužit jako úkryt pro drobné živočichy. Poté naše skupina obsadila okraj tzv. „Velké tůně“ a pokusili jsme se jí pomocí vidlí trochu odlehčit od zanesených větví a listí, protože hrozilo, že by se tůně mohly postupně zanášet a tím by se omezoval životní prostor pro jejich obyvatele, především obojživelníky. Akci sponzoroval chotěbořský pivovar a firma ZN AGRO s.r.o. Vilémov (kozí sýry), jež nám poskytly ochutnávku svých výrobků, a tak byla naše práce náležitě odměněna. Dnes tedy vypadá lokalita na první pohled prostorněji, světleji a odlehčeněji a může se plně připravovat na zimu. My se zase plně připravujeme na další bod plánu projektu a to na vytvoření a distribuci brožur pro vás a také dvou informačních panelů, kde bude popsán současný, ale i historický stav místa, fotodokumentace v jednotlivých ročních obdobích a samozřejmě představení nejdůležitějších obyvatel tůní a jejich okolí v čele s čolkem velkým.

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř Michaela Chalupováčtvrtek 14. listopadu 2013

Jak jsme si připomněli Světový den Ekoškol?

Sešli jsme se ve čtvrtek 7. listopadu po 6. vyučovací hodině, přímo na Světový den Ekoškol, řekla bych v hojném počtu, který činil 30 skvěle vybavených studentů kvarty s rukavicemi, hřebeny, kleštěmi, kbelíky a jiným náčiním, včetně dvou pedagogických dozorů! A protože nám počasí přálo a byli jsme zrovna po vydatném obědě, s chutí jsme se pustili do práce. Rozděleni do skupin a nabiti energií jsme pouklízeli a připravili na zimu celý geopark. Jedni drhli velké balvany, které za ten více než rok stačily porůst řasou a přestávaly být ukázkovými vzorky hornin, a naučné tabule, druzí pleli zahrádku, stříhali květiny a keře, které letos už dosloužily, hrabali listí pod mohutným platanem, nebo čistili jezírko. Po dvou hodinách úmorné práce jsme se sešli pod platanem a zhodnotili celé dění. Všichni jsme se shodli, že se nám úklid zdařil a z výkonu jsme měli velikou radost, zejména paní profesorka Jirsová, která mohla oči nechat na vyčištěných a nablýskaných kamenech.

Za Ekoklub GCH,
Martina Valentová z kvartySběr hliníku v Chotěboři

Zima už nám klepe na dveře a je tu opět každoroční sběr hliníku Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Stejně jako v loňském roce je v přízemí městské knihovny umístěna nádoba na hliníkový odpad. Pokud máte zájem a chtěli byste se zapojit do tohoto sběru, byli bychom moc rádi. Své nashromážděné zásoby můžete přinést denně během otevírací doby Informačního centra Chotěboř.
    A co do sběrné nádoby na hliník patří? Jsou to mimo jiné víčka od některých jogurtů, paštik, jednorázové obaly na nápoje, plechovky, konzervy, alobal, plata od léků, spreje a staré hliníkové příbory nebo nádobí. Často se setkáváme s obaly, které se tváří jako hliníkové, ale jsou bohužel plastové. A jaká je finta na jejich rozeznání? V případě víček a obalů se přesvědčíme o tom, zda se jedná o hliník zmáčknutím – plast se vrací k původnímu tvaru, hliník zůstává v kuličce. U hliníkových nádob a sprejů nalezneme na obalu značku ALU. A samozřejmě hliník nechytá magnet.
    Vážíme si vaší snahy třídit nejen papír, plast a sklo, ale i hliník. Vždyť při výrobě hliníku z bauxitu je potřeba o 95procent více energie, než při výrobě z recyklátu. Třeba se právě díky Vám „přestěhuje“ hliník do Chotěboře. Děkujeme.

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř
Iveta Horáková a Lada Nobstová, septima

pátek 25. října 2013

pondělí 14. října 2013

Úklid Koukalek a údolí Doubravy

Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř opět nelenili a prosluněné podzimní ráno v sobotu 12. října strávili na nohou, s rukavicemi a pytli na odpad. 44 studentů se spolu s profesorkami totiž vydalo na již tradiční úklid okolí Koukalek a přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy. S úklidem lesních i lučních lokalit pomohla též skupinka dětí ze ZŠ Maleč. Za celé dopoledne jsem tak nasbírali více než 10 pytlů odpadků a další poklady, jako například starý koberec, lino, drátěný plot či sadu hrnců. Velmi nepříjemným překvapením byl mrtvý pes v igelitovém pytli, kterého jsme nahlásili na odbor životního prostředí. Letos se naše aktivita zapojila do projektu 72 hodin, v rámci kterého se od 10. do 13. října uskutečnilo přes tři sta nejrůznějších dobrovolnických aktivit. Výsledkem těchto tří dnů nabitých prací byly úsměvy, radost i dobrý pocit nad vykonanou prací, která zajisté pomohla okolí. Alespoň v našem případě určitě.

Za Ekoklub GCH Matyáš Havel
středa 2. října 2013

Kdepak ty ptáčku hnízdíš rád?

S úmyslem představit veřejnosti právě se rozbíhající přírodovědný projekt Tůně u Chotěboře uspořádal Ekoklub Gymnázia Chotěboř v sobotu 28. září ornitologickou vycházku, která měla za hlavní cíl návštěvu lokality nacházející se na okraji města, plné jezírek a rozmanitých živočichů. Početná skupina příznivců přírody, kteří se chtěli dozvědět něco nového, nebo si jen zpestřit sobotní ráno, se sešla na chotěbořském vlakovém nádraží, včetně hlavního člena pana Špinara, člena ČSOP Chotěboř a odborníka na ornitologii. Odtud jsme se vydali podél kolejí ve směru na Bílek k tůním. Chladné podzimní počasí, které některé z nás donutilo i k oblečení teplých svetrů a rukavic, nás nezastavilo a plní očekávání jsme dorazili k místu, kde mnozí z přítomných byli úplně poprvé. Proto jsme se rozhodli toto místo důkladně prozkoumat a se zájmem jsme prošli celou lokalitou, přičemž jsme si prověřili i svoji fyzickou zdatnost, např. při přeskakování přes některé z tůněk a vyhýbání se větvím, které nám bránily v bezproblémovém procházení touto zajímavou oblastí. S pomocí zkušeného ornitologa jsme se brzy zorientovali v zástupcích ptačí říše, kteří se na místě vyskytovali a pozorovali jsme je, ať už pouhým okem či s pomocí dalekohledů, které si s sebou přinesli ti zvědavější z nás. Také jsme měli možnost zaposlouchat se do hlasů ptáků, kteří se před námi schovali do korun stromů, a určovali jsme, o které druhy se jedná. Od pana ornitologa jsme si vyslechli spoustu zajímavostí a užitečných informací o konkrétních druzích ptactva. Dále se pokračovalo do parku Ve stromovce, kde mladší studenti kontrolovali, jak se osvědčily jejich ptačí budky, které v těchto místech vyvěšovali již v minulém roce.

Akce se i přes chladnější počasí velmi zdařila a doufáme, že si všichni přítomní odnesli spoustu nových informací, zajímavostí a pocit příjemně stráveného sobotního dopoledne v místě, kam se, jak věříme, všichni budeme určitě rádi znovu vracet.

Dita Janáčková za Ekoklub Gymnáza Chotěboř       


Ekoklub na studentské konferenci v Jihlavě

Čisté životní prostředí a bohaté přírodní dědictví jsou bezesporu jednou z předností Kraje Vysočina. Proto se rozhodlo krajské Muzeum Vysočiny Jihlava uspořádat studentskou konferenci na téma „Příroda a společnost“. Tento rok proběhla konference 26. a 27. září přímo v Jihlavě. Konferenčního dne (27. září 2013) se zúčastnily i dvě skupinky z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř: Dorota Klepetková, Michaela Chalupová a Dita Janáčková zde prezentovaly projekt Tůně u Chotěboře, výstup Petry Venhauerové a Matyáše Havla se zase zabýval budováním přírodní zahrady a geoparku na zahradě gymnázia.Díky příspěvkům dalších mladých lidí, kteří se zabývají aktivitami či výzkumem v oblasti přírodních věd, jsme se například dozvěděli, jak fungují nejrůznější druhy magnetů či jaký je názor místních na výstavbu spalovny odpadů v Jihlavě. Kromě toho jsme absolvovali i několik odborných geologických přednášek studentů Univerzity Palackého Olomouc. 

Ačkoliv se nejednalo o soutěž, odborná porota se rozhodla alespoň formálně ocenit „nejlepší“ projekt, a tím byly právě Tůně u Chotěboře našich studentek. Bylo nám potěšením prezentovat aktivity našeho Ekoklubu na regionální úrovni a zároveň poznat i další nadšence pro přírodní vědy.

Za Ekoklub GCH Matyáš Havel úterý 3. září 2013

Kdepak ty ptáčku hnízdíš rád?


Zapojení studentů z chotěbořského gymnázia do projektu „Tůně u Chotěboře“

Tuto lokalitu prostě nešlo přejít bez povšimnutí! Natolik nás svou pestrostí zaujala, že jsme se jí rozhodli věnovat čas i naši mladistvou zarputilost a podpořit tak rozbíhající se projekt „Tůně u Chotěboře“.

Od loňské zimy se stala tato krajina s dominujícími tůněmi a bohatým podvodním životem cílem našich fotoaparátů. Měli jsme tak možnost zaznamenat například aprílový žert, jenž si pro nás příroda na prvního dubna připravila, když pod silnou vrstvou sněhu nebyla vidět jediná tůň natož žába. Snažili jsme se zaznamenat, jak se krajina proměňovala od té pod sněhovou pokrývkou, v průběhu vegetačního období a za chvíli budeme už netrpělivě vyhlížet první spadané listí. Fotky získané při monitoringu oblasti nám pak pomůžou k realizaci informačních tabulí a brožur, díky kterým bude mít veřejnost hlubší povědomí o tom, co je na daném místě zajímavé a výjimečné a proč se o ni má pečovat. V současnosti dáváme dohromady text s informacemi o lokalitě. Tam neopomene zajímavou historii oblasti, jelikož kdysi tato plocha sloužila k těžbě hliníku a dominovala jí cihelna, se kterou jsme dokonce našli i starou fotografii. Dále dáváme do kupy seznam rostlin rostoucích v blízkosti jezírek a také o něco málo méně početný seznam živočichů. K jeho rozšíření nám dopomůže i naučná procházka za poznáním a určením ptactva zde žijícího pořádaná hlavně pro veřejnost, kterou jsme spolu s ČSOP Chotěboř naplánovali na 28. září. Rozhodně se hodláme zapojit do všech brigád konaných na místě tůní, které jsou v plánu již brzy. Získali jsme totiž finanční podporu od několika sponzorů, díky které nám nic nebrání projekt uskutečnit.

Lokalitu průběžně uklízíme od zanesených odpadků (nejčastěji odpad od frekventované silnice Chotěboř – Ždírec n. Doubravou na severu oblasti). Na jaře se na odpadky vrhla třída tercie (dnešní kvarta). Každý týden se nám podaří nasbírat plný pytel, ale lokalita stále ani zdaleka není bez poskvrny.

O našich aktivitách se snažíme postupně informovat veřejnost díky článkům v chotěbořském Echu. Pochlubit se s tímto vzácným projektem a krajinou, jež máme za humny, pojedeme koncem září do Jihlavy na druhý ročník studentské odborné konference věnované aktuálním otázkám přírodních a společenských věd v Kraji Vysočina. Rádi bychom se pokusili o vytvoření odborné práce SOČ se zaměřením právě na tyto výše zmíněné aktivity.

Projektu držíme palce, pevně doufáme, že všichni svoje úkoly zvládneme a že naše práce bude smysluplná a dobereme se pozitivního výsledku.

Členové Ekoklubu Gymnázia Chotěboř

pondělí 2. září 2013

Dobropiknik zahájil spolupráci Ekoklubu GCH s Dobrou společností

Geopark Gymnázia Chotěboř zažil poslední prázdninový čtvrtek netradiční událost. Nově založené občanské sdružení Dobrá společnost, které usiluje o rozvoj kultury a společenských akcí v Chotěboři, si vybralo pro první oficiální představení svojí činnosti veřejnosti právě prostory Přírodní zahrady a Geoparku našeho Gymnázia. Návštěvníci měli tentokrát možnost spojit prohlídku přírodní učebny s odpočinkem, dobrým jídlem a pitím na dekách či lavičkách ve stínu platanu. Dobropiknik, jak se akce příznačně nazývala, byl pro mnohé příležitostí příjemně prožít jeden z posledních slunečných dní konce letních prázdnin v d(D)obré společnosti i přispět na dobrou věc. Návštěvníci totiž mohli podle svého uvážení ocenit práci a snažení organizátorů určitým obnosem, přičemž celá částka poputuje občanskému sdružení Benediktus na pomoc při rekonstrukci budov pro chráněné dílny a bydlení na Modletíně. V neposlední řadě byla Dobropiknikem zahájena také spolupráce Dobré společnosti s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř. Budeme se těšit na pokračování této spolupráce při dalších akcích, o kterých budeme včas informovat.
                                                                               
Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř
Petra Kadlecovápondělí 26. srpna 2013

Úterní brigáda

Zveme všechny studenty na brigádu v přírodní učebně v úterý 27. 8.

Začátek ráno v 10:00.

Je potřeba udělat drobné práce, jako je ostříhání keřů, úprava záhonů, vyčištění jezírka atd.

Pokud možno, vezměte si s sebou zahradnické nůžky, rukavice atd.

neděle 11. srpna 2013

Pozvánka na pondělní brigádu

Zveme všechny studenty na brigádu v přírodní učebně v pondělí 12. 8.

Začátek ráno v 9:00.

Je potřeba udělat drobné práce, jako je ostříhání keřů, úprava záhonů, vyčištění jezírka atd.
Pokud možno, vezměte si s sebou zahradnické nůžky, rukavice, provázek.


čtvrtek 4. července 2013

Kosení Zvolanova 2013

V sobotu 29. června se ráno sešla hrstka dobrovolníků z řad ČSOP i Ekoklubu na louce u Zvolanova na již tradiční akci ČSOP Chotěboř. Louka u Zvolanova nedaleko vesnice Sobíňov je totiž známá pro výskyt vzácných rostlinných druhů, jako je lilie zlatohlavá nebo záraza. Tyto druhy potřebují ke svému životu trochu více místa a světla, než jim zarostlá louka poskytuje, a proto se každoročně lokalita ručně kosí. Díky velkému nadšení a tvrdé práci všech zúčastněných byla louka do poledne posekána a my zas tak trochu pomohli v ochraně místních ohrožených druhů květin.

Všem zúčastněným moc děkujeme!

foto: Eva Jirsová

pátek 28. června 2013

Titul Ekoškola je už i na našem gymnáziu!

Roky těžké, namáhavé a mnohdy zdánlivě nekonečné práce nezůstaly bez povšimnutí. 13. května na našem gymnáziu proběhl audit ekoškol, kdy pan ředitel Mgr. Vladislav Smejkal, paní profesorka Mgr. Eva Jirsová, členové ekotýmu a někteří studenti i další učitelé byli podrobeni zákeřným otázkám ohledně ekologického dopadu školy na životní prostředí. Nicméně při této zkoušce ohněm jsme uspěli, protože záhy nám přišlo oznámení o zisku titulu Ekoškola a zároveň pozvání na slavnostní předávání titulu v Praze.
20. června jsme tak dali dohromady skupinu reprezentantů, kde nesměl chybět ani pan ředitel a paní profesorka Jirsová, a vypravili se, jak jinak než hromadnou dopravou, do našeho hlavního města. Slavnostní atmosféru předávání titulů dodalo i místo konání, kterým nebylo nic menšího než Senát Parlamentu České republiky. V pokynech pro účastníky byl i požadavek, aby aktéři měli na svém oblečení nějaký zelený prvek. Na rozdíl od jiných zástupců škol, kteří si své různobarevné ošacení na poslední chvíli ozdobili odcizenou větvičkou z přilehlé Valdštejnské zahrady, my jsme ani tento bod nepodcenili a naprosto se sladili s přírodou. I díky této skutečnosti nás každý z organizátorů poznal a nezavedl nás na volbu ústavních soudců, ale do překrásné konferenční místnosti vyzdobené zelenomodrou vlajkou Ekoškoly.  A tak zatímco pan prezident Zeman mluvil svým kolegům do duše, o pár místností vedle jsme slavnostně spolu s dalšími patnácti školami z celé republiky (ale jediní z Kraje Vysočina) za oslnivé záře fotografů přebírali titul Ekoškola. Následovala komentovaná prohlídka po Valdštejnském paláci. Paní průvodkyně nás na ni navnadila, když nám oznámila, že máme mimořádné štěstí, a to vidět senátory při práci. To, že to s tou prací zase tak horké nebude, jsme poznali záhy, když jsme v senátní místnosti našli 80 prázdných křesel s konstatováním, že teď mají senátoři přestávku. Pouze jednoho ze senátorů zřejmě zapomněli „probudit“ a on tak i během přestávky setrvával na svém místě.  
Po příjemném pobytí v Senátu jsme chtíc nechtíc museli ven. Ten den padaly teplotní rekordy a z nás zase padaly krůpěje potu, protože stupnice teploměrů dosahovaly čtyřiceti stupňů. Ale ani velmi extrémní teplotní podmínky nám nedokázaly znepříjemnit oběd o třech chodech v luxusní restauraci na Nebozízku s překrásným výhledem na Pražský hrad. Krátce po tom, co v našich žaludcích skončili dva lívance, vanilková zmrzlina a kopec sladkých jahod, zakončili jsme příjemně strávené odpoledne společnou fotkou všech nově ověnčených ekoškol s vlajkami.
Po následující dva roky se naše gymnázium může pyšnit titulem Ekoškola stejně jako mnoho dalších škol z celého světa. Z některých z nich si můžeme vzít příklad, od jiných se můžeme inspirovat v určitých krocích. A třeba si někde v Brazílii či Argentině vezmou příklad z nás. Tak se snažme!  

Michaela Chalupová, Ekoklub Gymnázia Chotěbořsobota 8. června 2013

Jak jsme pomáhali přírodě v JV Asii

Myjete si ruce mýdlem? Používáte vlasové oleje? A vůbec, dbáte na hygienu? Potrpíte si na sušenky či brambůrky? Milujete čokoládu a zmrzlinu? Nebo jste snad ekologičtí a jezdíte na biopalivo?
              
Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli kladně, měli byste vědět, že se podílíte na hubení orangutanů, kácení deštných pralesů v Indonésii a porušování práv domorodých obyvatel.
                
Na všechna tato fakta (a mnohá další) jela do jihlavské zoo 31. května poukázat skupina dívek z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř v čele s paní profesorkou Jirsovou. I naše škola se totiž zúčastnila mezinárodní kampaně Olejmánie, která se snaží odhalit veřejnosti nanejvýš znepokojivé poznatky o pěstování palmy olejné v jihovýchodní Asii a o tom, co produkce palmového oleje znamená pro lidi i zvířata na druhém konci zeměkoule.
               
Během školního roku jsme shromažďovali informace o palmovém oleji, sepisovali  produkty na našem trhu, které tento rostlinný olej obsahují, a vyplnili soutěžní kvíz. Celá akce pak vyvrcholila právě programem v Jihlavě, na kterém vystoupili tři z nás s prezentací o problematice palmového oleje a další naše kolegyně s tematickými aktivitami pro dítka vzdělávající se v zoo.
                
Ač nám počasí příliš nepřálo, doufáme, že návštěvníci si odnesli kladné dojmy (nebo snad naopak záporné?) a že jsme aspoň někoho donutili zamyslet se nad důsledky svého nákupu v supermarketu. My sami jsme si návštěvu zoo velmi užili a vřele doporučujeme malé tygře i tapíře!
                                       
Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř,

Ludmila Starápondělí 27. května 2013

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

Žáci nižšího stupně Gymnázia Chotěboř se jako každoročně i letos zúčastnili již 41. ročníku soutěže Zlatý list. Z okresního kola, které se konalo 4. května, postoupily celkem čtyři družstva z GCH. Dvě družstva z primy – Primáti (Vladimír Turek, Dominik Král, Tereza Klabenešová, Vojta Losenický, Tereza Majerová, Simona Jakešová) a Kvak team a družstvo ze sekundy Penguins  a z kvarty Potkanovci (Veronika Nosilová, Adéla Kubátová, Tereza Ondráčková, Pavla Henzlová, Viola Pražáková a Simona Uchytilová).
Krajské kolo se konalo v malebné krajině Žďárských vrchů v obci Blatiny. Soutěžící si sebou přinesli vypracované dobrovolné úkoly, mezi nimiž bylo například pozorování hub v okolí svého bydliště nebo sledování teploty a prezentace svojí celoroční práce pro přírodu.
Hlavním bodem celé soutěže byla stezka s jednotlivými stanovišti, na nichž účastníci prokázali své vědomosti nejen v dendrologii, hydrobiologii, geologii nebo ornitologii. Jedna ze zúčastněných říká: „ Soutěž jsme si užili po všech stránkách a někteří se dokonce výrazně zlepšili například ve fotbalových dovednostech.“
Potkanovci a Primáti nakonec obsadili první místa (jak ve starší tak v mladší kategorii) a postoupili tak do národního kola, které se bude konat v Jižních Čechách. Gymnázium Chotěboř si letos odneslo z krajského kola dokonce tři medaile, protože Kvak team obsadil ještě místo druhé.
Nezbývá než držet palce, aby se našim nejmladším studentům dařilo i na národním klání v červnu.

Ekoklub Gymnázia ChotěbořEkoškola na Gymnáziu Chotěboř!


středa 8. května 2013

Úspěchy ekoklubu

V poslední době zaznamenal Ekoklub Gymnázia Chotěboř hned několik úspěchů na nejrůznějších soutěžích. Studentky septimy Michaela Spilková a Petra Venhauerová se umístily v oboru ochrana a tvorba životního prostředí na druhém místě v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se svou prací Přírodní učebna II, Jan Dobrovolný (3.A) se v oboru zdravotnictví umístil jako čtvrtý.

Studenti primy se umístili na 1. a 2. místě v místním kole soutěže Zelená stezka - zlatý list, které se konalo 4. 5. v Sobíňově  v okolí terénní stanice ČSOP Chotěboř. Týmy tvořené studenty sekundy, tercie a kvarty obsadili 1., 2. a 3. místo v kategorii starších. Krajské kolo je koná 16. - 18. 5. v Chaloupkách. Držte našim borcům palce!

pátek 5. dubna 2013

Nepotřebné potřebným

Sběrný kontejner na textil a obuv Chotěboř.


Od 2. dubna 2013 mají nejen všichni studenti a zaměstnanci školy, ale i další občané Chotěboře možnost darovat své nepotřebné věci – textil, lůžkoviny, záclony, hračky, kabelky, boty – uložené v igelitovém obalu do kontejneru označeného logem RE-CO CZECH, který se nachází na pozemku gymnázia. Za branou na školní dvůr, směrem k šatnám studentů, v ulici Dr.Fr. Drtiny, je umístěn oranžový kontejner a volný přístup k němu je v pracovní dny v době od 7,00 do 17,30hod.

Gymnázium Chotěboř v letošním školním roce usiluje o získání titulu Ekoškola a díky ekologické likvidaci textilního odpadu šetříme životní prostředí nás všech. Zapojením dětí do této aktivity je učíme správným ekonávykům. Navíc můžeme pomoci potřebným – darované věci před recyklací třídíme a ty vhodné nabídneme charitě, která pro ně najde využití.

Můžete pomoci i VY!
Ekoklub Gymnázia Chotěboř

středa 20. března 2013

Co nového v naší snaze o získání titulu „Ekoškola“?


V září 2012 jsme si společně vytyčili cestu, kterou bychom se měli vydat, a na jejím konci (nebo spíše jenom úseku, protože naše ekosnahy v září 2012 nezačaly a v červnu 2013 rozhodně neskončí) bychom si přáli získat prestižní mezinárodní titul „Ekoškola“.

Co všechno se nám už podařilo splnit, si každý zájemce může přečíst na nástěnce na hlavní chodbě školy nebo zde na našich stánkách, kde visí „plán činnosti“ a postupně je vyznačováno jeho plnění.
Po sestavení Ekotýmu, ve kterém se objevila jména studentů, kteří často již roky pilně pracují v Ekoklubu, a proto nikoho nepřekvapila, jsme provedli analýzu školy.

Pomocí pracovních listů a podrobného dotazníku jsme společně vybrali silné, ale i slabé stránky školy a pokusili se vytyčit si dlouhodobé a poté krátkodobé a konkrétní cíle v plánu činnosti naší školy. Zásadní priority, které bychom chtěli všichni naplňovat, jsme zařadili do Ekokodexu, na jehož grafické podobě se podíleli studenti 1.A v hodinách výtvarné výchovy.

Založili jsme stránky k „Ekoškole“, které jsme umístili vedle složek Ekoklub a Geopark existující již několik let. Na chodbě školy se objevily dva nové panely, které obsahují mnoho důležitých informací týkajících se právě „Ekoškoly“.  Setkávání aktivních členů Ekoklubu, tedy vlastně Ekotýmu, získalo na pravidelnosti, i když těch nepravidelných setkání, kdy si věci žádají okamžité řešení, je mnohem více a stále si to bez nich nelze v naší činnosti představit.

A teď už nás čekalo to nejdůležitější – začít naplňovat jednotlivé body našeho plánu.

Brigády, přednášky a výstavy, exkurze a soutěže, práce na zahradě a v geoparku – nic nového. Na chodbách se objevily nové cedulky vyzývající k zhasnutí světel a na WC a ve třídách, tedy všude tam, kde je umývadlo, k zastavení vody. Od ledna se na naší škole objevil nový prvek a to bufet a s ním naděje na zrušení automatů, které vytvářejí přemíru odpadů! Starší studenti navštěvují hodiny primánů a sekundánů a snaží se jim vštípit naše „ekozásady“ a nezbývá než věřit, že se uchytí. Zlepšila se spolupráce s vedením školy a  panem školníkem, i když i ta zdárně funguje již několik let.

S blížícím se jarem aktivita Ekoklubu začíná nabírat na obrátkách – celá řada soutěží vyžaduje tvrdou přípravu, vrcholí práce nad SOČ, ale také se blíží jarní práce na zahradě. Stačí se podívat na plán akcí k našemu Dni Země, který ale netrvá den, nýbrž od března do června a popravdě řečeno, spíše od už září do června. Je tedy jasné, že jaro je opravdu „nabyté“.

Nezbývá než doufat, že naše tvrdá práce bude odměněna tím vytouženým cílem – snad opravdu získáme mezinárodní titul „Ekoškola“!

Za Ekotým Gymnázia Chotěboř
Mgr. Eva Jirsová

Den Země 2013 na našem gymnáziuúterý 1. ledna 2013

Gymnázium Chotěboř usiluje o získání mezinárodního titulu „Ekoškola“

Ekoškola je mezinárodní program, jehož hlavním cílem je, aby se sami žáci podíleli na snížení ekologického dopadu školy a společně s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy zde vytvářeli příjemné prostředí. Jak jste se již mohli dočíst, Gymnázium Chotěboř se na podzim do tohoto projektu zapojilo a celý ekotým tvořený studenty a zaměstnanci školy se postavil do čela aktivit, jejichž splněním se nám snad podaří získat oficiální titul „Ekoškola“.

Prvním úkolem bylo vypracování analýzy školy na základě dotazníků, ve kterých odpovídali studenti a personál školy na otázky týkající se třídění odpadů, hospodaření s energií, vodou a otázky na prostředí školy. Na začátku práce jsme tak dali dohromady silné a slabé stránky naší školy – k těm silným jsme například mohli hrdě uvést, že se na gymnázium již deset let třídí odpad, účastníme se nejrůznějších environmentálních projektů a soutěží či spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody Chotěboř na mnoha akcích na pomoc přírodě.

Dalším bodem naší práce bylo sestavení „ekokodexu“, který by měli studenti i zaměstnanci  Ekoškoly dodržovat. Stojí zde např., že bychom měli pečlivě třídit odpad, dodržovat pořádek, chovat se k sobě slušně a ohleduplně, zapojovat se do aktivit na pomoc přírodě a mnohé další. Posledním základním pilířem našich aktivit bylo sestavení plánu činnosti zahrnujícího nejrůznější aktivity, které chceme v rámci programu Ekoškola podniknout, ať už pro naši školu typické (sběr hliníku, elektrospotřebičů, aktivity s ČSOP…) či netradiční. Jednotlivé aktivity v rámci Ekoškoly už nyní probíhají v plném proudu a o jejich pokračování Vás budeme i nadále informovat.

Matyáš Havel za ekotým Ekoškoly

Ekokodex