Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2013

„Dobrej bazar“ na chotěbořském gymnáziu

Obrázek
V sobotu 7. prosince 2013 se na našem gymnáziu konal menší bazar. V prostorné třídě v přízemí naší školy se v ranních hodinách „otevřelo“ hned několik obchůdků. Ke koupi zde byla bohatá směsice věcí od oblečení, šperků a knih až po nádobí a dětské hračky. Některé z věcí byly darovány i zadarmo. Mezi obchůdky si našlo své místo i stanoviště naší pobočky  Amnesty International, ve kterém se podepisovaly petice a sbíraly hračky pro děti v táborech utečenců v Barmě.  Byla tu i možnost malého občerstvení, v němž vonělo cukroví, káva a kvalitní čaj, a to vše opravdu „za hubičku“. Myslím si, že to bylo velmi příjemně prožité sobotní dopoledne nejen pro prodávající, kupující, ale i pro jen tak přihlížející. Jenom škoda, že návštěvnost nebyla moc velká, protože nám opravdu nepřálo počasí. Přesto se domníváme, že myšlenka možnosti levného nákupu na jedné straně a prodeje nepotřebných věcí, kterých vlastní každý z nás jistě dostatek, má určitě svoji váhu. A nejen ekonomickou, ale i ekologickou!

Projekt „Tůně u Chotěboře“ nezahálí

Obrázek
Tento projekt se zaměřuje na ochranu vzácného čolka velkého žijícího v našem městě a má za sebou další úspěšnou a především neodkladnou akci. Jednalo se o podzimní brigádu, která se uskutečnila v sobotu 9. listopadu na tůních (u silnice Chotěboř – Ždírec nad Doubravou, vedle chotěbořského pivovaru).  I přes nepřízeň deštivého počasí se nás v sobotu ráno sešlo na lokalitě na dvě desítky dobrovolníků včetně třinácti studentů z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Celá akce probíhala pod odborným dohledem pana Ing. Luďka Čecha z AOPK Havlíčkův Brod. Účasten byl i autor projektu pan Martin Maška z organizace International Forum of Social Studies. Své zástupce tu měl také ČSOP Chotěboř a nechyběla ani paní profesorka biologie Eva Jirsová. Práce spočívala v tom, že bylo třeba odklidit či uspořádat větve a mladé náletové dřeviny, které tu na naši žádost prořezala Technická a lesní správa Chotěboř. Takový zásah do krajiny byl nezbytný pro celkové prosvětlení a „provzdušnění“ místa. Z větví se vytvoři

Jak jsme si připomněli Světový den Ekoškol?

Obrázek
Sešli jsme se ve čtvrtek 7. listopadu po 6. vyučovací hodině, přímo na Světový den Ekoškol, řekla bych v hojném počtu, který činil 30 skvěle vybavených studentů kvarty s rukavicemi, hřebeny, kleštěmi, kbelíky a jiným náčiním, včetně dvou pedagogických dozorů! A protože nám počasí přálo a byli jsme zrovna po vydatném obědě, s chutí jsme se pustili do práce. Rozděleni do skupin a nabiti energií jsme pouklízeli a připravili na zimu celý geopark. Jedni drhli velké balvany, které za ten více než rok stačily porůst řasou a přestávaly být ukázkovými vzorky hornin, a naučné tabule, druzí pleli zahrádku, stříhali květiny a keře, které letos už dosloužily, hrabali listí pod mohutným platanem, nebo čistili jezírko. Po dvou hodinách úmorné práce jsme se sešli pod platanem a zhodnotili celé dění. Všichni jsme se shodli, že se nám úklid zdařil a z výkonu jsme měli velikou radost, zejména paní profesorka Jirsová, která mohla oči nechat na vyčištěných a nablýskaných kamenech. Za Ekoklub GCH, Ma

Sběr hliníku v Chotěboři

Obrázek
Zima už nám klepe na dveře a je tu opět každoroční sběr hliníku Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Stejně jako v loňském roce je v přízemí městské knihovny umístěna nádoba na hliníkový odpad. Pokud máte zájem a chtěli byste se zapojit do tohoto sběru, byli bychom moc rádi. Své nashromážděné zásoby můžete přinést denně během otevírací doby Informačního centra Chotěboř.     A co do sběrné nádoby na hliník patří? Jsou to mimo jiné víčka od některých jogurtů, paštik, jednorázové obaly na nápoje, plechovky, konzervy, alobal, plata od léků, spreje a staré hliníkové příbory nebo nádobí. Často se setkáváme s obaly, které se tváří jako hliníkové, ale jsou bohužel plastové. A jaká je finta na jejich rozeznání? V případě víček a obalů se přesvědčíme o tom, zda se jedná o hliník zmáčknutím – plast se vrací k původnímu tvaru, hliník zůstává v kuličce. U hliníkových nádob a sprejů nalezneme na obalu značku ALU. A samozřejmě hliník nechytá magnet.     Vážíme si vaší snahy třídit nejen papír, plast a s

Zveme Vás na Dobrej bazar!

Obrázek

Podzimní brigáda v Sobiňově

Obrázek
V sobotu 19. října se 22 studentů gymnázia sešlo v Sobíňově u srubu Českého svazu ochránců přírody Chotěboř, aby zde pomohli se svážením posečené trávy, úpravou živého plotu a dalších drobných prací. Příjemné odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků a bramboračkou ze srubu.

Papírománie

Obrázek

Sběr hliníku 5. 11. 2013

Obrázek

Úklid Koukalek a údolí Doubravy

Obrázek
Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř opět nelenili a prosluněné podzimní ráno v sobotu 12. října strávili na nohou, s rukavicemi a pytli na odpad. 44 studentů se spolu s profesorkami totiž vydalo na již tradiční úklid okolí Koukalek a přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy. S úklidem lesních i lučních lokalit pomohla též skupinka dětí ze ZŠ Maleč. Za celé dopoledne jsem tak nasbírali více než 10 pytlů odpadků a další poklady, jako například starý koberec, lino, drátěný plot či sadu hrnců. Velmi nepříjemným překvapením byl mrtvý pes v igelitovém pytli, kterého jsme nahlásili na odbor životního prostředí. Letos se naše aktivita zapojila do projektu 72 hodin , v rámci kterého se od 10. do 13. října uskutečnilo přes tři sta nejrůznějších dobrovolnických aktivit. Výsledkem těchto tří dnů nabitých prací byly úsměvy, radost i dobrý pocit nad vykonanou prací, která zajisté pomohla okolí. Alespoň v našem případě určitě. Za Ekoklub GCH Matyáš Havel

Kdepak ty ptáčku hnízdíš rád?

Obrázek
S úmyslem představit veřejnosti právě se rozbíhající přírodovědný projekt Tůně u Chotěboře uspořádal Ekoklub Gymnázia Chotěboř v sobotu 28. září ornitologickou vycházku, která měla za hlavní cíl návštěvu lokality nacházející se na okraji města, plné jezírek a rozmanitých živočichů. Početná skupina příznivců přírody, kteří se chtěli dozvědět něco nového, nebo si jen zpestřit sobotní ráno, se sešla na chotěbořském vlakovém nádraží, včetně hlavního člena pana Špinara, člena ČSOP Chotěboř a odborníka na ornitologii. Odtud jsme se vydali podél kolejí ve směru na Bílek k tůním. Chladné podzimní počasí, které některé z nás donutilo i k oblečení teplých svetrů a rukavic, nás nezastavilo a plní očekávání jsme dorazili k místu, kde mnozí z přítomných byli úplně poprvé. Proto jsme se rozhodli toto místo důkladně prozkoumat a se zájmem jsme prošli celou lokalitou, přičemž jsme si prověřili i svoji fyzickou zdatnost, např. při přeskakování přes některé z tůněk a vyhýbání se větvím, které nám brá

Ekoklub na studentské konferenci v Jihlavě

Obrázek
Čisté životní prostředí a bohaté přírodní dědictví jsou bezesporu jednou z předností Kraje Vysočina. Proto se rozhodlo krajské Muzeum Vysočiny Jihlava uspořádat studentskou konferenci na téma „Příroda a společnost“. Tento rok proběhla konference 26. a 27. září přímo v Jihlavě. Konferenčního dne (27. září 2013) se zúčastnily i dvě skupinky z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř: Dorota Klepetková, Michaela Chalupová a Dita Janáčková zde prezentovaly projekt Tůně u Chotěboře , výstup Petry Venhauerové a Matyáše Havla se zase zabýval budováním přírodní zahrady a geoparku na zahradě gymnázia. Díky příspěvkům dalších mladých lidí, kteří se zabývají aktivitami či výzkumem v oblasti přírodních věd, jsme se například dozvěděli, jak fungují nejrůznější druhy magnetů či jaký je názor místních na výstavbu spalovny odpadů v Jihlavě. Kromě toho jsme absolvovali i několik odborných geologických přednášek studentů Univerzity Palackého Olomouc.  Ačkoliv se nejednalo o soutěž, odborná porota se rozhodla al

Podzimní úklid "Na Americe"

Obrázek

Úklid srubu ČSOP v Sobíňově

Obrázek

Úklid sv. Anny, Koukalek a Údolí Doubravy

Obrázek

Kdepak ty ptáčku hnízdíš rád?

Obrázek

Zapojení studentů z chotěbořského gymnázia do projektu „Tůně u Chotěboře“

Tuto lokalitu prostě nešlo přejít bez povšimnutí! Natolik nás svou pestrostí zaujala, že jsme se jí rozhodli věnovat čas i naši mladistvou zarputilost a podpořit tak rozbíhající se projekt „Tůně u Chotěboře“. Od loňské zimy se stala tato krajina s dominujícími tůněmi a bohatým podvodním životem cílem našich fotoaparátů. Měli jsme tak možnost zaznamenat například aprílový žert, jenž si pro nás příroda na prvního dubna připravila, když pod silnou vrstvou sněhu nebyla vidět jediná tůň natož žába. Snažili jsme se zaznamenat, jak se krajina proměňovala od té pod sněhovou pokrývkou, v průběhu vegetačního období a za chvíli budeme už netrpělivě vyhlížet první spadané listí. Fotky získané při monitoringu oblasti nám pak pomůžou k realizaci informačních tabulí a brožur, díky kterým bude mít veřejnost hlubší povědomí o tom, co je na daném místě zajímavé a výjimečné a proč se o ni má pečovat. V současnosti dáváme dohromady text s informacemi o lokalitě. Tam neopomene zajímavou historii obl

Dobropiknik zahájil spolupráci Ekoklubu GCH s Dobrou společností

Obrázek
Geopark Gymnázia Chotěboř zažil poslední prázdninový čtvrtek netradiční událost. Nově založené občanské sdružení Dobrá společnost, které usiluje o rozvoj kultury a společenských akcí v Chotěboři, si vybralo pro první oficiální představení svojí činnosti veřejnosti právě prostory Přírodní zahrady a Geoparku našeho Gymnázia. Návštěvníci měli tentokrát možnost spojit prohlídku přírodní učebny s odpočinkem, dobrým jídlem a pitím na dekách či lavičkách ve stínu platanu. Dobropiknik, jak se akce příznačně nazývala, byl pro mnohé příležitostí  příjemně prožít jeden z posledních slunečných dní konce letních prázdnin v d(D)obré společnosti i přispět na dobrou věc. Návštěvníci totiž mohli podle svého uvážení ocenit práci a snažení organizátorů určitým obnosem, přičemž celá částka poputuje občanskému sdružení Benediktus na pomoc při rekonstrukci budov pro chráněné dílny a bydlení na Modletíně. V neposlední řadě byla Dobropiknikem zahájena také spolupráce Dobré společnosti s Ekoklubem Gymnázia

Pozvánka na Dobropiknik v geoparku

Obrázek

Úterní brigáda

Zveme všechny studenty na brigádu v přírodní učebně v úterý 27 . 8. Začátek ráno v   10 :00 . Je potřeba udělat drobné práce, jako je ostříhání keřů, úprava záhonů, vyčištění jezírka atd. Pokud možno, vezměte si s sebou zahradnické nůžky, rukavice atd.

Pozvánka na pondělní brigádu

Obrázek
Zveme všechny studenty na brigádu v přírodní učebně v pondělí 12. 8. Začátek ráno v 9:00 . Je potřeba udělat drobné práce, jako je ostříhání keřů, úprava záhonů, vyčištění jezírka atd. Pokud možno, vezměte si s sebou zahradnické nůžky, rukavice, provázek.

Kosení Zvolanova 2013

Obrázek
V sobotu 29. června se ráno sešla hrstka dobrovolníků z řad ČSOP i Ekoklubu na louce u Zvolanova na již tradiční akci ČSOP Chotěboř. Louka u Zvolanova nedaleko vesnice Sobíňov je totiž známá pro výskyt vzácných rostlinných druhů, jako je lilie zlatohlavá nebo záraza. Tyto druhy potřebují ke svému životu trochu více místa a světla, než jim zarostlá louka poskytuje, a proto se každoročně lokalita ručně kosí. Díky velkému nadšení a tvrdé práci všech zúčastněných byla louka do poledne posekána a my zas tak trochu pomohli v ochraně místních ohrožených druhů květin. Všem zúčastněným moc děkujeme! foto: Eva Jirsová

Titul Ekoškola je už i na našem gymnáziu!

Obrázek
Roky těžké, namáhavé a mnohdy zdánlivě nekonečné práce nezůstaly bez povšimnutí. 13. května na našem gymnáziu proběhl audit ekoškol, kdy pan ředitel Mgr. Vladislav Smejkal, paní profesorka Mgr. Eva Jirsová, členové ekotýmu a někteří studenti i další učitelé byli podrobeni zákeřným otázkám ohledně ekologického dopadu školy na životní prostředí. Nicméně při této zkoušce ohněm jsme uspěli, protože záhy nám přišlo oznámení o zisku titulu Ekoškola a zároveň pozvání na slavnostní předávání titulu v Praze. 20. června jsme tak dali dohromady skupinu reprezentantů, kde nesměl chybět ani pan ředitel a paní profesorka Jirsová, a vypravili se, jak jinak než hromadnou dopravou, do našeho hlavního města. Slavnostní atmosféru předávání titulů dodalo i místo konání, kterým nebylo nic menšího než Senát Parlamentu České republiky. V pokynech pro účastníky byl i požadavek, aby aktéři měli na svém oblečení nějaký zelený prvek. Na rozdíl od jiných zástupců škol, kteří si své různobarevné ošacení na pos

Jak jsme pomáhali přírodě v JV Asii

Obrázek
Myjete si ruce mýdlem? Používáte vlasové oleje? A vůbec, dbáte na hygienu? Potrpíte si na sušenky či brambůrky? Milujete čokoládu a zmrzlinu? Nebo jste snad ekologičtí a jezdíte na biopalivo?                Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli kladně, měli byste vědět, že se podílíte na hubení orangutanů, kácení deštných pralesů v Indonésii a porušování práv domorodých obyvatel.                  Na všechna tato fakta (a mnohá další) jela do jihlavské zoo 31. května poukázat skupina dívek z Ekoklubu Gymnázia Chotěboř v čele s paní profesorkou Jirsovou. I naše škola se totiž zúčastnila mezinárodní kampaně Olejmánie, která se snaží odhalit veřejnosti nanejvýš znepokojivé poznatky o pěstování palmy olejné v jihovýchodní Asii a o tom, co produkce palmového oleje znamená pro lidi i zvířata na druhém konci zeměkoule.                 Během školního roku jsme shromažďovali informace o palmovém oleji, sepisovali  produkty na našem trhu, které tento rostlinný olej obsah

Zlatý list – pro studenty chotěbořského gymnázia letos v kraji dokonce „dvakrát zlatý“!

Obrázek
Žáci nižšího stupně Gymnázia Chotěboř se jako každoročně i letos zúčastnili již 41. ročníku soutěže Zlatý list. Z okresního kola, které se konalo 4. května, postoupily celkem čtyři družstva z GCH. Dvě družstva z primy – Primáti (Vladimír Turek, Dominik Král, Tereza Klabenešová, Vojta Losenický, Tereza Majerová, Simona Jakešová) a Kvak team a družstvo ze sekundy Penguins  a z kvarty Potkanovci (Veronika Nosilová, Adéla Kubátová, Tereza Ondráčková, Pavla Henzlová, Viola Pražáková a Simona Uchytilová). Krajské kolo se konalo v malebné krajině Žďárských vrchů v obci Blatiny. Soutěžící si sebou přinesli vypracované dobrovolné úkoly, mezi nimiž bylo například pozorování hub v okolí svého bydliště nebo sledování teploty a prezentace svojí celoroční práce pro přírodu. Hlavním bodem celé soutěže byla stezka s jednotlivými stanovišti, na nichž účastníci prokázali své vědomosti nejen v dendrologii, hydrobiologii, geologii nebo ornitologii. Jedna ze zúčastněných říká: „ Soutěž jsme si užili

Ekoškola na Gymnáziu Chotěboř!

Obrázek

Úspěchy ekoklubu

V poslední době zaznamenal Ekoklub Gymnázia Chotěboř hned několik úspěchů na nejrůznějších soutěžích. Studentky septimy Michaela Spilková a Petra Venhauerová se umístily v oboru ochrana a tvorba životního prostředí na druhém místě v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se svou prací Přírodní učebna II, Jan Dobrovolný (3.A) se v oboru zdravotnictví umístil jako čtvrtý. Studenti primy se umístili na 1. a 2. místě v místním kole soutěže Zelená stezka - zlatý list, které se konalo 4. 5. v Sobíňově  v okolí terénní stanice ČSOP Chotěboř. Týmy tvořené studenty sekundy, tercie a kvarty obsadili 1., 2. a 3. místo v kategorii starších. Krajské kolo je koná 16. - 18. 5. v Chaloupkách. Držte našim borcům palce!

Výlet ČSOP do Vlašimi

Obrázek

Trylkování 2013

Obrázek

Nepotřebné potřebným

Sběrný kontejner na textil a obuv Chotěboř. Od 2. dubna 2013 mají nejen všichni studenti a zaměstnanci školy, ale i další občané Chotěboře možnost darovat své nepotřebné věci – textil, lůžkoviny, záclony, hračky, kabelky, boty – uložené v igelitovém obalu do kontejneru označeného logem RE-CO CZECH, který se nachází na pozemku gymnázia. Za branou na školní dvůr, směrem k šatnám studentů, v ulici Dr.Fr. Drtiny, je umístěn oranžový kontejner a volný přístup k němu je v pracovní dny v době od 7,00 do 17,30hod. Gymnázium Chotěboř v letošním školním roce usiluje o získání titulu Ekoškola a díky ekologické likvidaci textilního odpadu šetříme životní prostředí nás všech. Zapojením dětí do této aktivity je učíme správným ekonávykům. Navíc můžeme pomoci potřebným – darované věci před recyklací třídíme a ty vhodné nabídneme charitě, která pro ně najde využití. Můžete pomoci i VY! Ekoklub Gymnázia Chotěboř

Co nového v naší snaze o získání titulu „Ekoškola“?

V září 2012 jsme si společně vytyčili cestu, kterou bychom se měli vydat, a na jejím konci (nebo spíše jenom úseku, protože naše ekosnahy v září 2012 nezačaly a v červnu 2013 rozhodně neskončí) bychom si přáli získat prestižní mezinárodní titul „Ekoškola“. Co všechno se nám už podařilo splnit, si každý zájemce může přečíst na nástěnce na hlavní chodbě školy nebo zde na našich stánkách, kde visí „plán činnosti“ a postupně je vyznačováno jeho plnění. Po sestavení Ekotýmu, ve kterém se objevila jména studentů, kteří často již roky pilně pracují v Ekoklubu, a proto nikoho nepřekvapila, jsme provedli analýzu školy. Pomocí pracovních listů a podrobného dotazníku jsme společně vybrali silné, ale i slabé stránky školy a pokusili se vytyčit si dlouhodobé a poté krátkodobé a konkrétní cíle v plánu činnosti naší školy. Zásadní priority, které bychom chtěli všichni naplňovat, jsme zařadili do Ekokodexu, na jehož grafické podobě se podíleli studenti 1.A v hodinách výtvarné výchovy.

Den Země 2013 na našem gymnáziu

Obrázek

Gymnázium Chotěboř usiluje o získání mezinárodního titulu „Ekoškola“

Obrázek
Ekoškola je mezinárodní program, jehož hlavním cílem je, aby se sami žáci podíleli na snížení ekologického dopadu školy a společně s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy zde vytvářeli příjemné prostředí. Jak jste se již mohli dočíst, Gymnázium Chotěboř se na podzim do tohoto projektu zapojilo a celý ekotým tvořený studenty a zaměstnanci školy se postavil do čela aktivit, jejichž splněním se nám snad podaří získat oficiální titul „Ekoškola“. Prvním úkolem bylo vypracování analýzy školy na základě dotazníků, ve kterých odpovídali studenti a personál školy na otázky týkající se třídění odpadů, hospodaření s energií, vodou a otázky na prostředí školy. Na začátku práce jsme tak dali dohromady silné a slabé stránky naší školy – k těm silným jsme například mohli hrdě uvést, že se na gymnázium již deset let třídí odpad, účastníme se nejrůznějších environmentálních projektů a soutěží či spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody Chotěboř na mnoha akcích na pomoc přírodě. Dalším b